กสทช.แจงกำหนดการ-ขั้นตอน ก่อน ‘ประมูล 3G’ 16 ตุลานี้

กสทช. เดินหน้าประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHz จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการประมูลแก่ผู้เข้าร่วม เผยสิ้นสุดขอรับใบอนุญาต 27 กันยา -28 กันยา เปิดยื่น ประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติ 9 ตุลา

 
วันนี้ (23 ก.ย.55) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า การประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHz ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 16 ต.ค.55 ทุกขั้นตอนมีความสำคัญ กสทช.ดำเนินการด้วยความรอบคอบ มุ่งมั่นตั้งใจจะนำเอาคลื่นความถี่ 2.1 GHz มาให้บริการประชาชน เพื่อการพัฒนาระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G สมบูรณ์แบบของประเทศไทย โดยในขณะนี้เราอยู่ในขั้นตอนของการเชิญชวนเข้าร่วมประมูล โดยขั้นตอนนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ประกาศเชิญชวนเพื่อขอรับใบอนุญาตเมื่อวันที่ 28 ส.ค.55 และจะสิ้นสุดในวันที่ 27 ก.ย.55

เลขาธิการ กสทช.กล่าวด้วยว่า สำหรับวันนี้ (14 ก.ย.55) สำนักงานฯ ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงและให้คำปรึกษาในการกรอกแบบคำขอรับใบอนุญาต ตามประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ โซน C สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประมูลมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน ถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการขอรับใบอนุญาต กระบวนการขอรับใบอนุญาต การกรอกแบบคำขอรับใบอนุญาต ตลอดจนการเตรียมเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาต

ความคืบหน้าขณะนี้มีผู้มาขอรับใบอนุญาตแล้วจำนวน 15 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด  บริษัท แอดวานซ์ โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด  บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด  บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จำกัด  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด  บริษัท ทรูมูฟ จำกัด  บริษัท เคเบิลไทย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  บริษัท เอซีที โมบาย จำกัด  บริษัท เรียล มูฟ จำกัด  บริษัท บีบี คอนเน็ค จำกัด  บริษัท จาย่า ซ็อฟ วิชั่น จำกัด  บริษัท วิคตอรี่ มอเตอร์ จำกัด  บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ยังเปิดให้ขอรับใบอนุญาต ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 27 ก.ย.นี้ ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มขอรับใบอนุญาต และลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการกรอกแบบฟอร์มได้ที่ กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 1 อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงาน กสทช. ระหว่างเวลา 8.30 ถึง 16.30 น.

นอกจากนี้ ในวันที่ 20 ก.ย.55 กสทช.จะจัดกิจกรรม Countdown 3G ภารกิจเพื่อชาติ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการนับถอยหลังสู่การประมูล 3G เป็นการแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของคนไทย ของผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการโทรคมนาคมในการที่จะมีการประมูล 3G

นายฐากร กล่าวต่อว่า หลังจากสิ้นสุดการเปิดให้มารับคำขอรับใบอนุญาตในวันที่ 27 ก.ย.55 ในวันรุ่งขึ้น คือ วันที่ 28 ก.ย.55 จะเป็นวันยื่นคำขอรับใบอนุญาต ซึ่งในวันดังกล่าวผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตจะต้องมายื่นคำขอรับใบอนุญาต พร้อมเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาต จ่ายค่าพิจารณาคำขอใบอนุญาต 500,000 บาท และวางหลักประกันการประมูลจำนวน 1,350 ล้านบาท

จากนั้น สำนักงาน กสทช.จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติขั้นแรกให้แล้วเสร็จ และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประมูล ในวันที่ 9 ต.ค.55 จากนั้นจะมีการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและจัดการประมูลรอบสาธิต (Mock Auction) สำหรับผู้เข้าร่วมการประมูลในวันที่ 12 และ 13 ต.ค.55 ในสถานที่ที่จัดสำหรับการประมูลจริง โดยก่อนหน้านั้นในวันที่ 11 ต.ค.55 จะนำสื่อมวลชนเข้าชมสถานที่ที่จะใช้ในการประมูลจริงด้วย

วันที่ 16 ต.ค.55 จะเป็นวันประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHz เพื่อเดินหน้าสู่การพัฒนาโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G โดยจะประกาศผลผู้ชนะการประมูลภายใน 3 วัน หลังจากสิ้นสุดการประมูล

นายฐากร ทิ้งท้ายว่า ขอฝากไปถึงประชาชนคนไทยทุกคน ให้ช่วยกันผลักดันให้การประมูล 3G ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 16 ต.ค.นี้ ประสบผลสำเร็จ เพื่อคนไทยจะได้ใช้บริการ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G สมบูรณ์แบบของประเทศไทย

ทั้งนี้ เงื่อนไขการประมูลกำหนดว่าผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องยื่นเงิน 1,350 ล้านบาทวางเป็นหลักประกันการประมูล ส่วนอีก 5แสนบาทเป็นค่าพิจารณาคำขอใบอนุญาตซึ่งจะไม่คืนแม้ไม่ผ่านคุณสมบัติ พร้อมทั้งยื่นหนังสือสนับสนุนทางด้านการเงินในการประกอบกิจการจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์

อนึ่ง ราคาประมูลเริ่มต้นของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แต่ละชุด ชุดละ 5MHz มีมูลค่า 4,500 ล้านบาท เมื่อการประมูลสิ้นสุดลงให้ผู้ชนะการประมูลชำระเงินค่าคลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1GHZ ตามราคาประมูลสูงสุดของผู้ประมูลแต่ละรายแบ่งจ่ายเป็น 3 งวด โดยงวดที่หนึ่งชำระเงินจำนวนร้อยละ 50 ของราคาประมูลสูงสุดภายใน 90 วันจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล

งวดที่สองชำระจำนวนร้อยละ 25 เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต และ งวดที่ 3 จะชำระจำนวนร้อยละ 25 เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตทั้งนี้อายุใบอนุญาต 3G คลื่นความถี่ IMT. ย่าน 2.1 GHz. มีระยะเวลา 15 ปี

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์