Skip to main content
sharethis

ผู้นำ สปป.ลาว วางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ทหารนิรนามรำลึกวันก่อตั้งประเทศ 2 ธันวา ขณะที่บทนำในหนังสือพิมพ์ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเน้นเรื่องการเติบโตเศรษฐกิจและการพัฒนาชนบท ส่วนสถานทูตลาวในกรุงเทพฯ มีการจัดปาฐกถาเรื่องวันชาติ และผลสำเร็จของการประชุม ASEM ครั้งที่ 9 ที่ลาวเป็นเจ้าภาพ

ผู้นำ สปป.ลาว วางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ทหารนิรนาม รำลึกวันก่อตั้งประเทศ 2 ธันวาคม โดยพิธีวางพวงมาลาจัดขึ้นเมื่อ 30 พ.ย. ที่ผ่านมา (ที่มาของภาพ: สำนักข่าวสารประเทศลาว - KPL)

รูปปั้นนักปฏิวัติ ที่หน้าพิพิธภัณฑ์ไกสอน พมวิหาน ในเวียงจันทน์ ถ่ายเมื่อเดือนมีนาคมปี 2553 ทั้งนี้วันที่ 2 ธ.ค. ถือเป็นวันครบรอบการสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือวันชาติลาว โดยปี 2555 นี้เป็นการครบรอบปีที่ 37 หลังพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสามารถยึดอำนาจการปกครองประเทศจากรัฐบาลราชอาณาจักรลาวที่ได้รับการสนับสนุนจากโลกตะวันตกได้เป็นผลสำเร็จเมื่อ 2 ธ.ค. 2518 (ที่มาของภาพ: แฟ้มภาพ/ประชาไท)

 

ผู้นำ สปป.ลาว วางพวงมาลาทหารนิรนามรำลึกวันก่อตั้งประเทศ

เมื่อวานนี้ (2 ธ.ค.) ถือเป็นวันครบรอบการสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) หรือวันชาติลาวปีที่ 37 (2 ธ.ค. 1975 – 2 ธ.ค. 2012) โดยสำนักข่าวสารประเทศลาว (KPL) ของทางการลาว รายงานว่ามีการวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์นักรบนิรนาม จัตุรัสธาตุหลวง ที่เวียงจันทน์ โดยบรรดาผู้นำพรรค-รัฐ สปป.ลาว นำโดยนายจูมมะลี ไซยะสอน เลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ประธานประเทศ สปป.ลาว นางปานี ยาท่อตู้ ประธานสภาแห่งชาติ นายทองสิง ทำมะวง นายกรัฐมนตรี และบรรดาคณะกรมการเมืองศูนย์กลางพรรค และคณะรัฐบาล คณะนำสภาแห่งชาติ คณะนำกระทรวงป้องกันประเทศ คณะนำกระทรวงป้องกันความสงบ คณะนำนครหลวงเวียงจัน เมื่อ 30 พ.ย. ที่ผ่านมา

โดยเป็นการวางพวงมาลาเพื่อ “แสดงความเคารพรัก ความกตัญญูรู้บุญคุณถึงคุณงามความดีและน้ำใจต่อสู้อย่างพิละอาจหาญ และไม่ยอมจำนนของบรรพบุรุษลาว และบรรดานักรบปฏิวัติทีเสียสละชีวิต เลือดเนื้อเพื่อประเทศชาติ และประชาชนอย่างองอาจ กล้าหาญ จนได้รับชัยชนะและประกาศเอกราช สถาปนามาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่ 2 ธันวา 1975” ข่าวสารประเทศลาวระบุ

โดยนอกจากการวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์นักรบนิรนามแล้ว มีการไปวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ประธานไกสอน พมวิหานที่หลัก 6 ด้วย

 

หนังสือพิมพ์พรรคออกบทนำเน้นเรื่องการเติบโตเศรษฐกิจและการพัฒนาชนบท

ขณะที่หนังสือพิมพ์ประชาชน (Paxaxon) หนังสือพิมพ์ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ฉบับวันที่ 30 พ.ย. ได้ตีพิมพ์บทนำ "เสริมขยายมูลเชื้อ 2 ธันวา" ตอนหนึ่งระบุว่า "ถึงแม้ว่าปี 2011 -2012 เป็นปีที่มีความยุ่งยาก สภาพแวดล้อมภายนอกมีวิกฤตการณ์ด้านเศรษฐกิจ-การเงิน ภายในประเทศเราก็ประสบภัยธรรมชาติ ซึ่งมันได้ส่งผลกระทบหลายด้านให้แก่พวกเรา แต่ประเทศเรายังมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองหนักแน่น สังคมมีความปลอดภัย และมีความเป็นระเบียบเรียงร้อยโดยพื้นฐาน สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม ด้วยจังหวะอันหมั้นเที่ยงต่อเนื่อง รวมยอดผลผลิตภัณฑ์ภายใน (GDP) บรรลุได้ 8.1% ปฏิบัติงบประมาณได้เกินแผนการ เงินตราแห่งชาติมีความมั่นตรง อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ เฉลี่ยต่อปีที่ 7.42% ซึ่งได้สร้างพื้นฐานและท่วงท่าอันดีสำหรับการสืบต่อสำเร็จคาดหมายที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่ 9 ของพรรควางออก กล่าวได้ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมของประเทศเราได้มีผลสำเร็จอันสำคัญ และมีบาทก้าวที่ต่อเนื่อง เศรษฐกิจมหภาคมีความมั่นตรงโดยพื้นฐาน การแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนติดพันกับการสร้างบ้าน และกลุ่มบ้านพัฒนาได้รับผลดีในหลายด้าน

บทนำของหนังสือพิมพ์ประชาชน ระบุว่า ครัวเรือนยากจนในลาวลดจำนวนลงจากร้อยละ 27.7 ในปี 2002-2003 มาเป็นร้อย 18.77 ในปี 2010-2011 ในบทนำยังเรียกร้องให้ “องค์การจัดตั้งพรรค รัฐ ประชาชนลาวบรรดาเผ่า องค์การตั้งมหาชน องค์การจัดตั้งทางสังคม และทุกหัวหน่วยภาคส่วนเศรษฐกิจ” “จงได้เอาใจใส่ตั้งหน้าศึกษาอบรมทางการเมือง นำพาแนวคิดพนักงาน สมาคมพรรค และประชาชนบรรดาเผ่าให้เชิดชูน้ำใจรักชาติเอกราชเป็นเจ้าตนเอง สร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเพื่อสร้างประเทศชาติให้มั่งคั่งเข้มแข็ง ประชาชนมีผาสุก สังคมมีความสามัคคีปรองดอง ยุติธรรม และศรีวิไล”

พร้อมกันนี้ในตอนท้ายของบทนำยังเน้นย้ำเรื่องการวางพื้นฐานการพัฒนาชนบท ผลักดันระบอบการ 3 สร้าง คือสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์ สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งรอบด้าน สร้างบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาให้เป็นจริง ใส่ใจต่อการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่างๆ และยังเรียกร้องให้มีการจำกัดแก้ไข “ปรากฏการณ์ย่อท้อ” หรือการคอรัปชั่นด้วย “เพื่อสร้างบรรยากาศสดใส สง่าผ่าเผยของสังคมลาว คนลาว” พร้อมเรียกร้องให้ “ทำให้ประเทศชาติมีความสงบ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ยึดมั่นแนวทางการต่างประเทศสันติภาพ เอกราช มิตรภาพ และการร่วมมืออย่างเสมอต้นเสมอปลาย ส่งเสริมการพัวพันร่วมมือกับต่างประเทศแบบหลายทิศ และหลายฝ่าย หลายระดับ และหลายรูปแบบบนพื้นฐานหลักการเคารพซึ่งกันและกัน ต่างต่างมีผลประโยชน์” และทิ้งท้ายว่า “น้ำใจวันชาติที่ 2 ธันวา หมั้นยืน"

กิจกรรมเนื่องในวันก่อตั้ง สปป.ลาว เมื่อ 27 พ.ย. ที่สถานทูตลาวในกรุงเทพฯ มีนายหลี บุนค้ำ เอกอัครราชทูต สปป.ลาวเป็นองค์ปาฐก (ที่มาของภาพ: KPL)

สำหรับกิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูต สปป.ลาว ประจำกรุงเทพมหานครปีนี้ เมื่อ 27 พ.ย. ที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันก่อตั้ง สปป.ลาว เช่นกันโดยนายหลี บุนค้ำ เอกอัครราชทูต สปป.ลาว เป็นองค์ปาฐกอภิปรายเกี่ยวกับวันชาติ วันคล้ายวันเกิดของประธานไกสอน พมวิหาน ครบรอบ 92 ปี (13 ธ.ค. 1920 – 13 ธ.ค. 2012) และอภิปรายเรื่องผลสำเร็จของกองประชุม ASEP ครั้งที่ 7 และกองประชุม ASEM ครั้งที่ 9 ที่ สปป.ลาวเป็นเจ้าภาพ มีเจ้าหน้าที่สถานทูต ผู้แทนนักศึกษาลาวที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทยเข้าร่วมฟังปาฐกถา

ทั้งนี้ในวันที่ 2 ธ.ค. ปี 2518 พรรคประชาชนปฏิวัติลาวโดยการนำของเจ้าสุภานุวงศ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตและพรรคลาวด๋องหรือพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ล้มล้างรัฐบาลที่มีเจ้ามหาชีวิตสว่างวัฒนาเป็นประมุข ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา โดยนำเจ้ามหาชีวิตและมเหสีไปคุมขังในค่ายกักกันจนสิ้นพระชนม์ และสถาปนาประเทศลาวเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

ที่มาของข่าว: เรียบเรียงจาก

ผู้นำพรรค-รัฐ วางพวงมาลา ระลึกถึงผู้เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ, สำนักข่าวสารประเทศลาว (KPL), 30 พ.ย. 55

สถานทูตลาวที่บางกอกปาฐกถามูลเชื้อของวันประวัติศาสตร์, สำนักข่าวสารประเทศลาว (KPL), 27 พ.ย. 55

เสริมขยายมูลเชื้อ 2 ธันวา (บทนำ), หนังสือพิมพ์ประชาชน (PAXAXON), 30 พ.ย. 55

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net