Skip to main content
sharethis

สภาทนายความยื่นฟ้องศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมต่อศาลปกครอง เหตุล่าช้าในการดำเนินการขอรับเด็กไร้สัญชาติเป็นบุตรบุญธรรม

เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 นายชาติชาย อมรเลิศวัฒนา อนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติ และผู้พลัดถิ่น สภาทนายความ ยื่นฟ้องผู้อำนวยการศูนย์รับบุตรบุญธรรม และอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ต่อศาลปกครองกลาง ในกรณีละเลยการปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า ทำให้ไม่สามารถรับเด็กไร้สัญชาติเป็นบุตรบุญธรรมได้ ทั้งที่ยื่นคำขอไปนานกว่า 1 ปี 5 เดือน

นายชาติชาย ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจฟ้องคดีแทนเปิดเผยว่าทางอนุกรรมการฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายภาณุพันธ์ บำรุงการ ที่ขอรับนายเขตไท เด็กไร้สัญชาติ บุตรแรงงานข้ามชาติที่เกิดในประเทศไทย เป็นบุตรบุญธรรม โดยได้ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดต่อศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมไปตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2554 เป็นเวลานานกว่า 1 ปี 5 เดือน แต่ทางศูนย์ฯ ไม่ดำเนินการใดๆ ด้วยเหตุที่นายเขตไท เป็นเด็กไร้สัญชาติ ซึ่งหากพิจารณาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 21(1) บัญญัติว่า “รัฐภาคีซึ่งยอมรับและ/หรือยอมให้มีระบบการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจะประกันว่าประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญที่สุด ประกอบกับพระราชบัญญัติการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ.2522 มาตรา 20 ก็ยืนยันไว้ว่า “ผู้ใดประสงค์จะขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมให้ยื่นคำขอพร้อมกับหนังสือแสดงความยินยอมของบุคคลผู้มีอำนาจให้ความยินยอมในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย ดังนั้นเมื่อผู้ขอรับเป็นบุตรบุญธรรมได้ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดครบถ้วนแล้ว ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมมีหน้าที่ต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง มิใช่ทิ้งเรื่องไว้เฉยๆ

นายชาติชาย มีความเห็นเพิ่มว่า เจ้าหน้าที่ล่าช้า ควรมีคำสั่งออกมาหลังจากยื่นคำร้องกว่าหนึ่งปีแล้ว ทำให้เรื่องค้างไม่สามารถดำเนินการต่อได้ ทั้งที่ชัดเจนว่าเด็กเป็นผู้ไม่มีสัญชาติ หรือไร้สัญชาติที่เกิดในประเทศไทย ไม่ได้มีสัญชาติพม่า ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมควรเร่งรัดดำเนินการเรื่องบุตรบุญธรรมให้แก่เด็กเหล่านี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองเด็กไร้สัญชาติซึ่งมีผู้พร้อมจะเป็นผู้ปกครองดูแลตามกฎหมาย

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net