Skip to main content
sharethis
นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน พร้อมคนอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองกว่า 300 คน ร้องศาลเหตุละเมิดอำนาจศาลปกครองระยองที่สั่งเพิกถอนการจัดตั้งนิคมฯ ไปแล้วแต่แอบลักไก่ก่อสร้าง ไม่รอศาลสูงชี้ขาด
 
 
2 ม.ค.2557 เวลา 10.00 น. ที่ศาลปกครองระยอง ศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน พร้อมชาวบ้านในอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองกว่า 300 คน เดินทางมาที่ศาลปกครองระยอง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดระยอง เพื่อขอให้ศาลปกครองระยองส่งคำร้องต่อไปยังศาลปกครองสูงสุดขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉินเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและสิ่งแวดล้อมเป็นการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา
 
เนื่องจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ปล่อยให้มีผู้รับเหมาก่อสร้างของบริษัท ไออาร์พีซี เข้าไปแผ้วถางและเริ่มก่อสร้างอาคารในพื้นที่โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบ้านค่าย ซึ่งชาวบ้านค่ายกว่า 386 คนได้คัดค้านมาอย่างต่อเนื่อง และมีการฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลปกครองไว้แล้ว และศาลปกครองระยองได้มีคำพิพากษาเพิกถอนการจัดตั้งนิคมดังกล่าวไปแล้วตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค.2555
 
ศรีสุวรรณ กล่าวว่า การเข้าไปดำเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใดๆ ในพื้นที่ดังกล่าวเข้าข่ายละเมิดคำพิพากษาของศาล อันก่อให้เกิดความเดือดร้อนและเสียหายแก่ชาวบ้าน แก่สาธารณชน และทำให้เสื่อมประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พิพาท โดยผู้ถูกฟ้องคดี คือ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มิได้สั่งห้ามเอกชนดังกล่าวแต่ประการใด จึงเข้าข่ายละเว้นเพิกเฉย หรือกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ปล่อยปละละเลยให้บริษัทไออาร์พีซีเข้าไปดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่พิพาท หรือว่าจ้างให้บริษัทเอกชนอื่นเข้าไปดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ดังกล่าวอย่างผิดกฎหมาย โดยทำการล้อมรั้ว แผ้วถาง ตัดฟันต้นไม้ ไถพื้นดินปรับเกรดสถานที่ และทำการก่อสร้างอาคารสถานที่ หรือที่พักอาศัย มีการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์เพื่อการก่อสร้างต่างๆ เข้าไปในพื้นที่พิพาทตลอดเวลา กระทบต่อวิถีดารดำรงชีวิตของชาวบ้านโดยชัดแจ้ง
 
อนึ่ง คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองระยอง เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2554 เป็นคดีหมายเลขดำที่ ส.8/2554 ต่อมาศาลปกครองระยองมีคำพิพากษา เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ส.13/2555 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2555 โดยพิพากษาเพิกถอนประกาศของ กนอ. ฉบับลงวันที่ 20 เม.ย.2554 เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ในท้องที่ตำบลหนองบัว และตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ออกประกาศ
 
ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2555 เป็นคดีหมายเลขดำที่ อส.20/2555 และชาวบ้านได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2556 คัดค้านคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหมด และคดีนี้ยังอยู่ในระหว่างการไต่สวน แสวงหาข้อเท็จจริงและหรือพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด ยังมิได้มีคำพิพากษาถึงที่สุด แต่หน่วยงานภาครัฐกลับปล่อยปละละเลยให้มีการฝ่าฝืนคำพิพากษาของศาลปกครองระยอง ชาวอำเภอบ้านค่ายทนต่อพฤติกรรมของ กนอ.ไม่ได้จึงมาร้องขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉินและมีคำสั่งคุ้มครองประโยชน์ชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาถึงที่สุดต่อไป

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net