Skip to main content
sharethis
เทศบาลเมืองท่าบ่อ จ.หนองคาย จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและกลุ่มพลังมวลชนเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ‘สุวิทย์’ ชี้การตื่นตัวเรียนรู้นำสู่การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

 
3 มี.ค. 2557 เทศบาลเมืองท่าบ่อ จ.หนองคาย จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและกลุ่มพลังมวลชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ระหว่างวันที่ 24-26 ก.พ. 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมรังเย็นรีสอร์ท อ.ด่านซ้าย จ.เลย โดยมีคณะกรรมการจาก 19 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน
 
วิทยากรจากศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ (ศสส.) อีสาน และศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคม ร่วมบรรยายและทำกิจกรรมเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในเรื่องสิทธิมนุษยชนตามหลักการสากล ความเป็นมาและการบัญญัติเรื่องสิทธิมนุษยชนไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ตลอดจนกฎหมายเบื้องต้นที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิที่ประชาชนพึงได้รับ กลไกสิทธิมนุษยชนและการใช้ เพื่อยกระดับไปสู่การทำให้ชุมชนเข้มแข็งและรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองมากขึ้น
 
นายสุวิทย์ กุหลาบวงษ์ ผู้ประสานงานศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ (ศสส.) อีสาน กล่าวว่า ต้องขอยกย่องและชื่นชม ในกรณีที่คณะผู้บริหารเทศบาลฯ และคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ มีความสนใจและตื่นตัวที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งการตื่นตัวในการเรียนรู้แบบนี้จะนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งได้
 
อีกทั้งต่อไปเรื่องสิทธิมนุษยชนจะเชื่อมโยงกับอาเซียนและนำไปสู่การปรับตัวของเมืองท่าบ่อซึ่งอยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศลาว ดังนั้นคนในชุมชนจะต้องเรียนรู้และยกระดับไปด้วย
 
“การจัดอบรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าบ่อ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพราะการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักสิทธิมนุษยชน และหลักสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแก่คณะกรรมการชุมชน ให้ได้รู้ถึงสิทธิ และสามารถนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันนั้น เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะทำให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ พัฒนาต่อไปข้างหน้า” นายสุวิทย์กล่าว
 
ด้านนายอดิศักดิ์ ช่วยโสม ประธานชุมชนแก้วพิจิตร เขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ หนึ่งในผู้เข้ารับการฝึกอบรม กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนได้ นอกจากนี้ก็อยากให้มีการฝึกอบรมในลักษณะแบบนี้อีก และขยายไปสู่สมาชิกคนอื่นๆ ในชุมชนด้วย
 
“ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าบ่อ ที่แสวงหาความรู้และโอกาสดีๆ มาให้คณะกรรมการชุมชนฯ โดยส่วนตัวแล้วก็จะนำความรู้ด้านสิทธิที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปถ่ายทอดต่อให้กับคนในชุมชน โดยเฉพาะลูกหลานเยาวชน ที่ในอนาคตจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้นำชุมชนสืบต่อไป” นายอดิศักดิ์กล่าว

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net