Skip to main content
sharethis
ชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย ร่วมนักศึกษา นักกิจกรรมชูป้ายหน้ากรมอุทยานฯ ร้องเร่งตามหา ‘บิลลี่’ นักต่อสู้ชาวกะเหรี่ยงที่หายตัวไปอย่างไรร่องรอย พร้อมเสนอทำกฎหมายป่าไม้ใหม่ เน้นคำนึงถึงสิทธิของความเป็นมนุษย์ เคารพวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์
 
 
24 เม.ย. 2557 เวลา 10.50 น. บริเวณหน้าศูนย์ปฏิบัติการกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นิสิต นักศึกษา นักกิจกรรมทางสังคม อาทิ กลุ่มเสรีนนทรี ม.เกษตรศาสตร์ กลุ่มสะพานสูง ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อสังคมประชาธิปไตย (YPD) กลุ่มกล้าพะยอม ม.รังสิต ร่วมกับชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย บ้านหนองหญ้าป้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี กว่า 30 คน จัดกิจกรรมรณรงค์ “Free Billy คืนอิสรภาพให้กับพี่น้องเรา”
 
สืบเนื่องจาก กรณีการหายตัวไป ของพอละจี รักจงเจริญ หรือ บิลลี่ แกนนำชาวบ้านชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านบางกลอย ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. 2557 ซึ่งชาวบ้านคาดว่าจะเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐที่กำกับดูแลพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่นกระจานกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่า    
 
“ทำไมคนหายทั้งคน ไม่สามารถตามหาได้ นี่มันผ่านมากว่า 1 สัปดาห์แล้ว ยังไม่มีเบาะแสอะไรเลย คนที่เกี่ยวข้องทำอะไรก็อยู่ ทำไมถึงเพิกเฉยไม่สนใจ หรือคิดว่าเราเป็นแค่กะเหรี่ยงตัวเล็กๆ ไม่มีอำนาจ ไม่ใช่คน ไม่มีจิตใจ” รานี ชาวกะเหรี่ยงบ้านหนองหน้าป้องตั้งคำถาม
 
รานี กล่าวในฐานะคนที่เคยทำงานร่วมกับบิลลี่ว่า อยากเรียกร้องให้ผู้ใหญ่หรือข้าราชการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลทุกข์ สุขของประชาชน ช่วยกันตามหาบิลลี่ให้เจอ ไม่ใช่ว่าจะนิ่งเฉย ไม่สนใจ ไม่ว่าจะเจอในแบบที่ยังมีลมหายใจอยู่หรือว่าจะตายไปแล้วก็ตาม ถ้าตายไปแล้วพวกเราก็อยากเห็นศพ
 
ตั้งแต่บิลลี่หายตัวไปทุกคนรู้สึกแย่และเสียใจมาก เพราะบิลลี่เปรียบเสมือนพี่น้องจริงๆ ของพวกเขา ถึงจะไม่ใช่พี่น้องร่วมท้องเดียวกันก็ตาม
 
“งานวันนี้เกิดขึ้นจากการหายไปของบิลลี่โดยไม่ทราบสาเหตุ พวกเราในฐานะนักศึกษาและเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจ ยอมรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  พวกเราเห็นมาหลายกรณีแล้วที่คนเล็กคนน้อยหายตัวไป การเรียกร้องครั้งนี้เราจึงอยากให้สังคมตระหนักถึงเรื่องเหล่านี้ และออกมาต่อต้าน เรียกร้องให้การกระทำในลักษณะนี้อย่าได้เกิดขึ้นกับสังคมไทยอีก” อภิสิทธิ์ ทรัพย์นภาพันธ์ หนึ่งในสมาชิกกลุ่มเสรีนนทรีแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กล่าว
 
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มผู้ชุมนุมได้อ่านแถลงการณ์ระบุข้อเรียกร้องทั้งระยะสั้นและระยะยาว และมอบต่อ นายสมัคร ดอนนาปี ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานฯ โดยข้อเรียกร้องระยะสั้นระบุว่า ต้องการให้ผู้อำนวยการกรมอุทยานฯ จัดตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีการหายตัวไปของ พลละจี รักจงเจริญ หลังจากการตรวจสอบต้องมีการออกมาชี้แจงผลการสอบข้อเท็จจริงให้สังคมได้รับทราบ
 
นอกจากนั้น กรมอุทยานฯ ต้องมีคำสั่งโดยตรงถึงข้าราชการใต้การบังคับบัญชาที่มีหน้าที่รับผิดชอบและมีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือในการสอบสวนข้อเท็จจริงของเจ้าหน้าที่ตำรวจ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
สำหรับระยะยาว แถลงการณ์เรียกร้องให้ร่างกฎหมายป่าไม้ใหม่ที่มีพื้นฐานแนวคิดและวิธีการจัดการป่าไม้ที่เข้าใจวัฒนธรรมและวิถีความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในเขตป่า คำนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมในความเป็นมนุษย์ และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างแท้จริง โดยกฎหมายดังกล่าวต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมจากลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างเป็นธรรมและยังยืน
 
อีกทั้งยังเรียกร้องให้รัฐต้องให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองไม่ให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ และพันธกรณีของรัฐ และออกกฎหมายให้การบังคับบุคคลให้สูญหายเป็นความผิดทางอาญาโดยกำหนดโทษให้สอดคล้องกับการกระทำผิด
 
พร้อมกำหนดให้มีการเยียวยาและการชดเชยที่มีประสิทธิผลตามหลักกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รวมทั้งอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ ที่ไร้มนุษยธรรม เพื่อเป็นหลักประกันว่า การอุ้มฆ่าจะไม่สามารถเกิดขึ้นโดยง่ายในรัฐที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
 
 
ทั้งนี้ พอละจี รักจงเจริญ  หรือ บิลลี่ นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของชาวกะเหรี่ยง  ได้หายตัวไปจากหมู่บ้านบางกลอย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันที่ 17 เม.ย. 2557  โดยการหายตัวครั้งนี้ชาวบ้านและนักกิจกรรมเพื่อสิทธิมนุษยชนต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนรู้เห็น ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าบิลลี่ได้ถูกเจ้าหน้าที่รัฐจับตัวไป  เนื่องจากชาวบ้านเห็นบิลลี่ถูกข่มขู่ คุกคามจากเจ้าหน้าที่รัฐหลายครั้ง
 
นอกจากนี้ จากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นพบว่า บิลลี่หายตัวไปขณะเดินทางไปพบเพื่อนเพื่อเตรียมการนำชาวบ้านไปศาลปกครอง เพื่อร่วมฟังพิจารณาการคดีที่ชาวบ้านยืนฟ้องต่อนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในกรณีชาวบ้านกะเหรี่ยงบางกลอยถูกเจ้าหน้าที่รัฐเข้ารื้อทำลาย เผาบ้านเรือนและทำลายพืชพันธุ์ที่ชาวบ้านปลูกกว่า 20 ครอบครัว เมื่อกรกฎาคม 2554 
 
 
ศาลสั่งสอบหัวหน้าอุทยานแก่งกระจานกรณีบิลลี่หายตัวไป
 
24 เม.ย. 2557 เวลาประมาณ 15.30 น. ศาลจังหวัดเพชรบุรี ได้ออกนั่งบัลลังก์ไต่ส่วนคำร้องกรณีนายพอละจี รักจงเจริญ หรือบิลลี่หายตัวไป หลังจากถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจับกุมเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2557 และไม่ทราบชะตากรรมจนถึงปัจจุบัน โดยศาลสั่งให้ นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และนายเกษม ลือฤทธิ์ หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กจ.6 (เขามะเร็ว) มาสอบพยานเพิ่มเติม ในวันที่ 30 เม.ย. 2557 เวลา 13.30 น. จากกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยว่า นายพอละจีอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานหรือไม่ เพื่อให้ข้อเท็จจริงกระจ่างขึ้น
 
ทั้งนี้เนื่องมาจาก ในช่วงเช้าคณะทนายความจากสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและมูลนิธิผสานวัฒนธรรม พร้อมด้วยภรรยาของนายพอละจีได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลจังหวัดเพชรบุรีเพื่อขอไต่สวนกรณีการหายตัวไปของนายบิลลี่ เพื่อขอศาลเรียกหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมตัวมาไต่สวนให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการควบคุมตัวนายบิลลี่ และขอให้ปล่อยตัวทันที
 
ส่วนคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ทำการเยียวยาความเสียหายแก่นายพอละจีนั้น เห็นว่ากรณีดังกล่าวจำจะต้องได้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติก่อนว่านายพอละจี ถูกเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติควบคุมตัวไว้โดยมิชอบก่อน ศาลจึงยังไม่วินิจฉัยข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงให้รอไว้สั่งหลังจากที่ได้ข้อเท็จจริงก่อน
 
 
สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net