คปก.ไม่เห็นด้วยกม.ล้างผิดกระทำชำเราเด็ก แนะขยายความคุ้มครองเด็กที่อายุไม่เกิน 15 ปี

19 พ.ย.2557 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) โดย นายคณิต ณ นคร ประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ได้ลงนามในบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ.... (กำหนดความผิดเกี่ยวกับเพศ) โดยเสนอแนะว่าไม่ควรกำหนดให้ศาลมีอำนาจพิจารณาให้ผู้กระทำผิดที่อายุไม่เกินสิบแปดปี สมรสกับเด็กผู้เสียหายที่มีอายุเกินสิบสามปีแต่ไม่เกินสิบห้าปีได้ แม้เด็กยินยอมโดยเมื่อสมรสแล้วไม่ต้องรับโทษ โดยคปก.เห็นควรว่าหากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นโดยที่เด็กนั้นยินยอม ควรให้ศาลเยาวชนและครอบครัวนำเอาบทบัญญัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กมาปรับใช้แทนเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กทั้งสองฝ่ายและให้การสงเคราะห์เด็กที่เกิดจากการถูกกระทำชำเรา

นอกจากนี้ คปก.เห็นด้วยกับบทบัญญัติที่ห้ามมิให้ผู้กระทำผิดทางเพศต่อเด็กอ้างความไม่รู้อายุของเด็กเพื่อให้ตนพ้นผิด โดยคปก.เสนอให้มีการแก้ไขฐานอายุในการคุ้มครองเด็กผู้เสียหาย จากเดิมที่กำหนดอายุไม่เกินสิบสามปีควรขยายให้เป็นอายุไม่เกินสิบห้าปี เพื่อเป็นการปกป้องเด็กที่อายุไม่เกินสิบห้าปีเป็นกรณีพิเศษด้วย

นอกจากนี้ คปก.เสนอแนะเพิ่มเติมให้มีการบัญญัติความหมายของการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการข่มขืน ข่มขืนกระทำชำเรา ฯลฯ โดยชัดแจ้งเพื่อให้สอดคล้องกับบทกำหนดโทษ อีกทั้งควรมีการเพิ่มอัตราพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคุ้มครองเด็กและจะต้องมีการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่เข้าใจสภาพปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเด็กที่ถูกกระทำชำเรา เด็กที่กระทำผิด และเด็กที่เกิดจากการถูกกระทำชำเรา เพื่อให้มาตรการตามพรบ.ดังกล่าวบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์