Skip to main content
sharethis


เจ้าหน้าที่เชิญปองขวัญ สวัสดิ์ภักดิ์ ทางอีเมล


ทหารนำหนังสือเชิญไปให้เอกชัย ไชยนุวัติ ถึงบ้านพัก พร้อมขอถ่ายรูปเป็นหลักฐาน
 

22 เม.ย.2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้มีนักวิชาการ นักศึกษา สื่อมวลชน ประชาชนหลายคนได้รับจดหมายเชิญจากศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) ให้เข้าร่วมการหารือเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้ง ในวันพรุ่งนี้ (23 เม.ย.) ที่สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต เวลา 9.30 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จดหมายลงวันที่ 17 เม.ย.2558 แต่ผู้ได้รับจดหมายได้รับกันในวันนี้ บ้างได้รับผ่านทางอีเมล บ้างมีเจ้าหน้าที่นำส่งจดหมายถึงที่บ้าน บ้างไปที่บ้านแล้วไม่เจอตัวจึงแจ้งผ่านโทรศัพท์แล้วส่งจดหมายให้ทางไลน์ เป็นต้น ในจดหมายระบุหัวเรื่อง ขอเชิญประชุม อ้างถึงคำสั่ง คสช. (เฉพาะ) ที่ 2/2558 ลงวันที่ 25 พ.ค.2557 ท้ายจดหมายลงชื่อ พิสิทธิ์ สิทธิสาร ผู้อำนวยการ ศปป.

“ท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและเป็นผู้นำทางความคิดของกลุ่มคนในสังคม จึงเรียนเชิญท่านเข้าประชุม... เพื่อร่วมแสดงความเห็น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติต่อไป ทั้งนี้ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) ได้เรียนเชิญ พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และรองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เข้ารับฟังความคิดเห็นจากท่านด้วย” จดหมายระบุ

รายงานข่าวแจ้งว่า มีผู้ได้รับจดหมายเชิญหลายราย บางรายประสงค์จะเข้าร่วม บางรายไม่สามารถเข้าร่วมได้เนื่องจากติดภารกิจและการเชิญเกิดขึ้นอย่างกระทันหัน ตัวอย่างรายชื่อผู้ได้รับการเชิญ เช่น

พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

ปิยบุตร แสงกนกกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

ยอดพล เทพสิทธา อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ม.นเรศวร

เอกชัย ไชยนุวัติ นักวิชาการกฎหมาย

เก่งกิจ กิติเรียงลาภ อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ ม.เชียงใหม่

พะเยาว์ อัคฮาด แม่ของหนึ่งในผู้เสียชีวิตในวัดปทุมฯ วันที่ 19 พ.ค.2553

อธึกกิต แสวงสุข สื่อมวลชน

ปิยรัฐ จงเทพ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ม.ธรรมศาสตร์

เยาวลักษณ์ อนุพันธ์ ทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

อานนท์ นำภา ทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

วิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความจากกลุ่มนักกฎหมายอาสาเพื่อสิทธิมนุษยชน

สุรชัย ตรงงาม ทนายความจากมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

ปรีดา ทองชุมนุม มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา

พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

ศราวุฒิ ประทุมราช นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

ปองขวัญ สวัสดิ์ภักดิ์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

นัชชชา กองอุดม นักศึกษา ม.กรุงเทพ

ชลธิชา แจ้งเร็ว นักศึกษา มศว.

สมชาย หอมลออ กรรมการปฏิรูปกฎหมาย

ไพโรจน์ พลเพชร กรรมการปฏิรูปกฎหมาย

เป็นต้น

"ผมพร้อมที่จะไปพบกับ ศปป. ในวันและเวลาดังกล่าว และหวังว่าทหารซึ่งมีเกียรติจะรักษาคำพูด ผมต้องกลับมาเลี้ยงลูก 3 คน เพราะไม่มีคนเลี้ยง" เอกชัยกล่าว

“ได้รับหนังสือเชิญประชุมจากศูนย์ปรองดองฯ ให้ไปแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความปรองดองของคนในชาติในวันพรุ่งนี้ที่สโมสรกองทัพบก แต่เนื่องจากพรุ่งนี้ทนายอานนท์มีนัดต้องว่าความที่เชียงใหม่จึงไม่อาจไปตามหนังสือเชิญได้ ผมพยายามติดต่อกลับไปตามเบอร์โทรในหนังสือแล้ว แต่ท่านให้เบอร์โทรเกินมา 1 ตัว ผมจนปัญญาไม่รู้จะตัดเบอร์ใดออก จึงขอแจ้งผ่านเฟซบุ๊คแทน และได้โปรดพิมพ์เบอร์โทรกลับให้ครบถ้วนถูกต้องด้วยในโอกาสต่อไป” อานนท์ โพสต์ในเฟซบุ๊ก

“มีทหารทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบเดินทางมามอบหนังสือถึงบ้าน เพื่อเชิญให้คุณแม่ไปร่วมประชุมให้ความคิดเห็นเรื่องความปรองดองที่สโมสรของกองทัพบกในวันพรุ่งนี้ นายทหารที่ส่งหนังสือบอกว่าเป็นคำสั่งของ พลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ ย้ำ!! คำสั่งจาก พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ” ลูกชายของพะเยาว์โพสต์ในเฟซบุ๊ก

“ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปเชิญบุคคลหลายภาคส่วนประชุมเพื่อการปรองดอง ได้มีหนังสือเชิญผม และคาดว่าน่าจะมีหลายฝ่าย เพื่อร่วมแสดงความเห็นอันจะก่อประโยชน์ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ...ผมจะเข้าร่วมงานนี้ ในวันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ จึงหวังว่า คสช.จะมีความจริงใจและจริงจังเพื่อความปรองดองฯ” วิญญัติโพสต์ในเฟซบุ๊ก

"วันนี้ ได้รับจดหมายเชิญจาก "ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพี่อการปฏิรูป" ให้ไปร่วมแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเพื่อปรองดองเหมือนกัน พรุ่งนี้เช้า ที่สโมสรกองทัพบก และมีโทรศัพท์เชิญด้วย ผมว่างพอดี ตอบรับว่า จะไปแน่นอนครับ มีเลขาธิการ กอ.รมน.และรองเลขาธิการ คสช. มาร่วมฟังความคิดเห็น และคงได้เจอเพื่อนอีกหลายคนที่ได้รับเชิญมางานเดียวกัน เสียดายทนายอานนท์และอาจารย์ปิยบุตรไม่ว่าง เป็นนักวิชาการ ไม่ว่าใครมาเชิญให้ไปพูดแสดงความคิดเห็นที่ไหน ถ้าไม่ติดภารกิจอื่นก็ยินดีไปทุกที่ พูดกับทุกคน ไม่ปฏิเสธอยู่แล้ว" พิชิตโพสต์ในเฟซบุ๊ก

“ผมคิดว่าจะไป เขาเปิดเวทีนี้เป็นการรับฟังก่อนจะไปสรุป ที่ผ่านมาเราปฏิเสธเขามาตลอด ถ้าครั้งนี้ปฏิเสธเราจะไม่เหลือทางเลือกต่อไป เขาอาจอ้างว่าเปิดเวทีแล้วแต่ไม่พูดเอง ถ้าเราได้พูดครั้งนี้เราอาจไม่ต้องไปอีกเลยเพราะเราถือว่าได้พูดทุกอย่างแล้วในครั้งนี้ คุณจะทำหรือไม่ก็เรื่องของคุณ...คิดว่าจะไม่มีปัญหาอะไรในการแสดงความเห็นเพราะถ้าเขาจะไม่ให้เราพูดเขาจะตั้งเงื่อนไขและแจ้งเราก่อนแล้วตั้งแต่ตอนเชิญ แต่นี่เขาไม่ได้แจ้งอะไรเพิ่มเติม... ผมคิดว่าเขาเชิญกระทันหันเพื่อป้องกันการเตรียมตัวไปแสดงออกทางการเมืองในงานครั้งนี้” ปิยรัฐกล่าว

ขณะที่ยอดพลระบุว่า ผู้เชิญเป็นทหารหญิง พูดจาดี แต่เขาปฏิเสธการเข้าร่วมเนื่องจากติดภารกิจอยู่จังหวัดพิษณุโลก

ส่วนปรีดากล่าวว่า วันนี้เวลา 13.45 น.ได้รับโทรศัพท์จากผู้ที่แนะนำตัวว่าเป็นนายทหารชั้นประทวน ขอทราบเส้นทางการเดินทางไปยังที่พักของปรีดาเพื่อนำหนังสือเชิญเข้าร่วมการเสวนาที่หอประชุมกองทัพบกไปส่งให้ เธอรู้สึกผิดสังเกตแต่ยังไม่สามารถระบุว่านี่เป็นการคุกคามหรือไม่

"การพูดคุยในประเด็นปัญหาใหญ่ มีความสำคัญ แต่ไม่มีรายละเอียด หรือการปรึกษาหารือก่อนที่จะจัดพูดคุย และการส่งจดหมายเชิญก็เป็นการเชิญล่วงหน้าเพียงแค่หนึ่่งวัน มันไม่ถูกกาลเทศะ" ปรีดากล่าว

ปรีดาระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมหรือไม่ เนื่องจากพรุ่งนี้จะจัดงานแถลงข่าวเรื่องปัญหาการจับกุมลูกของแรงงานข้ามชาติที่เกิดในไทยซึ่งปัจจุบันได้ถูกนำตัวส่งไปยังชายแดนเพื่อส่งตัวกลับพม่า เด็กส่วนใหญ่แม้พ่อแม่เข้าเมืองอย่างถูกกฎหมาย แต่เมื่อส่งลูกกลับพ่อแม่ก็จำเป็นต้องติดตามลูกกลับไปด้วย เธอกล่าวเพิ่มเติมว่าอาจเป็นเพราะประเด็นที่เธอทำงานรณรงค์อยู่มีความอ่อนไหว ทางทหารจึงได้ส่งจดหมายเชิญตัวเองเข้าร่วมประชุม

เก่งกิจกล่าวว่า วันนี้ได้รับโทรศัพท์จาก พ.อ.โภคา จอกลอย หัวหน้ากองข่าว มทบ.33 ค่ายกาวิละ จ.เชียงใหม่ระบุว่าจะนำหนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมมาให้ จึงได้แจ้งไปว่าพรุ่งนี้ติดภาระการสอนนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย ไม่สามารถไปร่วมได้ พ.อ.โภคา จึงขอนำจดหมายมาส่งให้ที่มหาวิทยาลัย และขอถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานว่าได้ส่งจดหมายถึงมือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เว็บไซต์ข่าวสด รายงานเพิ่มเติมว่า ศปป.ได้เชิญสมาชิกพรรคเพื่อไทยด้วย อาทิ นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการเลขาธิการพรรค นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา อดีตรองนายกฯ นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีต รมว.ศึกษาธิการ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย ฯลฯ ประชุมร่วมกับทาง ศปป.

 

 

หมายเหตุ: เพิ่มเติมรายชื่อผู้ได้รับเชิญ เมื่อ 23 เม.ย. 2558 เวลา 12.49น.

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net