Skip to main content
sharethis

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.53 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รายงานว่า ที่ศูนย์บริการประชาชน(ฝั่งก.พ.) นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35 พร้อมด้วยบรรดาญาติวีรชนกว่า20คน เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เพื่อเรียนเชิญร่วมงาน 23 ปี พฤษภาประชาธรรม โดยมีนายสุขสวัสดิ์ สุวรรณวงศ์ หัวหน้าฝ่ายประสานมวลชน ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล เป็นผู้รับเรื่อง สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 ธันวาคม 2546 ได้กำหนดให้วันที่ 17 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวัน “พฤษภาประชาธรรม” เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เดือนพฤษภา 2535 และให้รัฐบาลสนับสนุนการจัดงานรำลึกวัน “พฤษภาประชาธรรม” ร่วมกับคณะกรรมการญาติวีรชนฯ มูลนิธิพฤษภาประชาธรรม และกรุงเทพมหานคร ซึ่งส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมจัดงานในวันดังกล่าวมาทุกๆ ปีอย่างต่อเนื่อง และในวาระครบรอบ 23 ปี ทางคณะผู้จัดงานได้กำหนดให้มีพิธีรำลึกเหมือนเช่นทุกปี ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 พ.ค.นี้ ดังนั้นเพื่อให้กิจกรรมในปีนี้ บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ จึงใคร่ขอเรียนเชิญ นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธี

โดยนายอดุลย์ กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ23ปี พฤษภาทมิฬ ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้เชิญดวงวิญญาณวีรชนผู้ต่อสู้เสียสละชีพกลับบ้าน โดยจะมีพิธีบรรจุอัฐิ และทอดผ้าบังสกุล อย่างไรก็ตาม ตนขอเรียนเชิญทางนายกรัฐมนตรี ภาครัฐ ประชาชน พร้อมด้วยกลไกแม่น้ำ5สาย ทั้ง คณะรัฐมนตรี(ครม.) คสช. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ตลอดจนพรรคการเมืองทั้ง ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย และกลุ่มมวลชนทั้ง คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข(กปปส.) แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งาชติ(นปช.) และกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย รวมไปถึงกลุ่มการเมืองต่างๆที่เคยอยู่ในเหตุการณ์ความขัดแย้ง มาร่วมภายในงาน

“เหล่าวีรชนทุกคน อยากเห็นประชาชนคนไทยที่ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่าง อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ไม่ขัดแย้งกันอีก จึงขอเชิญมาร่วมงานดังกล่าวด้วย และขอขอบคุณ” นายอดุลย์ กล่าว

สำหรับกำหนดการกิจกรรม 23 ปี พฤษภาประชาธรรม มีดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 พิธีรำลึก/สืบสาน 23 ปี พฤษภาประชาธรรม

โดย รัฐบาล, กรุงเทพมหานคร, คณะกรรมการจัดงาน 23 ปีพฤษภาประชาธรรม, มูลนิธิพฤษภาประชาธรรม คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 และคณะกรรมการศึกษาแนวทางสร้างความปรองดอง สภาปฏิรูปแห่งชาติ

ณ สวนสันติพร อนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรม ถ.ราชดำเนิน กรุงเทพฯ

08.00–09.00 น. วางพวงมาลา สดุดีวีรชนเดือนพฤษภา 2535 ณ ที่ตั้ง อนุสาวรีย์วีรชนพฤษภา 35

ดนตรีไทยบรรเลงเพลงพฤษภาประชาธรรม

09.15–09.30 น. คุณรสนา โตสิตระกูล ประธานคณะกรรมการจัดงาน 23 ปีพฤษภาประชาธรรม

กล่าวต้อนรับและรายงานการจัดงาน

ดร.โคทม อารียา ประธานมูลนิธิพฤษภาประชาธรรม

กล่าวรายงานความคืบหน้า อนาคตสวนสันติพร อนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรม

09.30 - 10.00 น. นายกรัฐมนตรี (หรือผู้แทน) วางมาลา และกล่าวรำลึก

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (หรือผู้แทน) วางมาลา และกล่าวรำลึก

ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (หรือผู้แทน) วางมาลา และกล่าวรำลึก

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (หรือผู้แทน) วางมาลา และกล่าวรำลึก

ผู้แทนพรรคการเมือง องค์กรต่างๆ วางพวงมาลา

10.00.-11.00 น. พิธีบรรจุอัฐิวีรชน 3 ศาสนา เข้าสู่อนุสาวรีย์วีรชนพฤษภา 2535

โดยผู้แทนศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม, พิธีเจริญพุทธมนต์พระสงฆ์ 10 รูป

พิธีทอดผ้าบังสุกุลสามัคคี โดยผู้แทนฝ่ายต่างๆ ณ อนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรม

-10.00-10.05น. ตัวแทนคริสตศาสนา

-10.05-10.10น. ตัวแทนอิสลาม

-10.10-10.30น. พิธีเจริญพุทธมนต์พระสงฆ์10รูป ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

-10.30-10.50น. พิธีทอดผ้าบังสุกุลสามัคคี พระสงฆ์10รูป

โดย ศ. (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางสร้างความปรองดอง สภาปฏิรูปแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวเชิญผู้แทนฝ่ายต่างๆ ร่วมประกอบพิธี ณ อนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรม

-10.50-11.00น. พระสงฆ์กลับมานั่งที่ปรำพิธี

จากนั้นประธานสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สถูปอัฐิอนุสาวรีย์วีรชนพฤษภา 35

พร้อมกับพระสงฆ์สวดชัยมงคลกถา(สวดชยันโต)

11.00 - 11.30 น. พิธีถวายมตกภัตตาหารอุทิศส่วนกุศลแด่วีรชน

-กล่าวคำถวายมตกภัตตาหารแด่พระสงฆ์(แต่ยังไม่ต้องประเคนภัตตาหาร)

-ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์10รูป

-กรวดน้ำ-รับพร เป็นอันเสร็จพิธี

(จากนั้นญาติวีรชนจึงประเคนภัตตาหาร พระสงฆ์ฉันภัตตาหารบนอาสนะ)

11.30 -12.00 น. ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

กล่าวปาฐกถา อนาคตการปรองดองและสมานฉันท์สังคมไทย

12.00–13.00 น. ญาติวีรชนและแขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

มีซุ้มอาหารหลายชนิดบริการฟรีแก่ผู้ร่วมงานทุกท่านดนตรีไทยบรรเลงเพลงพฤษภาประชาธรรม

18.00-22.00 น. กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค ณ สวนสันติพร อนุสรณ์พฤษภาประชาธรรม

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net