Skip to main content
sharethis
สั่งขุดบ่อบาดาลทั่วประเทศขอประชาชนอย่าทะเลาะเบาะแว้งแย่งน้ำ ลั่นเดินหน้าตรวจสอบการทุจริตข้าราชการสั่งลงโทษวินัย-อาญา ขอกลุ่มผู้ขัดแย้งอย่าใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือ
 
 
26 มิ.ย. 2558 เว็บไซต์ ThaiPBS รายงานว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 20.15 น. ดังนี้
 
สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นผมได้ประชุมเรื่องการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “ปั่นเพื่อแม่ Bike for mom” นะครับ ซึ่งเป็นกิจกรรมตามพระราชปณิธานของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงแสดงความกตัญญูกตเวที แด่ “ แม่ของแผ่นดิน ”  กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปนะครับ  ระยะทางทั้งสิ้น 43 กิโลเมตร เริ่มต้นจาก พระลานพระราชวังดุสิต ไปยัง กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ และกลับมายังพระลานพระราชวังดุสิต โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร นะครับ จะทรงจักรยานร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับพี่น้องประชาชนชาวไทยครับ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ รวมถึง การร่วมกิจกรรมในพื้นที่ต่างจังหวัด ขอให้ประชาชนได้ติดตามการชี้แจงประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
 
และเมื่อวันพุธที่ผ่านมา (24 มิ.ย.2558) ได้เป็นตัวแทนของประชาชนคนไทยทุกคน จัดงานเลี้ยงต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักกีฬาไทยที่ไปร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่ผ่านมา ซึ่งได้ทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ สร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทุกคน ผมขอชื่นชมนะครับเป็นการส่วนตัวด้วย ในนามรัฐบาลด้วย ขอขอบคุณ ทั้ง นักกีฬา โค้ช ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน ทำให้การแข่งขันครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากครับ
 
นอกจากนั้น ผมยังได้พบกับคณะนักเรียนและอาจารย์ที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศประจำปี 2558 ซึ่งผมได้กล่าวชื่นชมและชมเชยทุกคนที่มีความตั้งใจและความพยายามที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเรา เช่นเดียวกับการแข่งขันกีฬาครับ ผมย้ำไปว่าขอให้ใช้โอกาสนี้ในการเพิ่มประสบการณ์ หาเพื่อนหาเครือข่ายใหม่ๆ ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ขอให้ทุกคนเดินทางไปที่ใดก็ตาม ขอให้คิดว่าเราเป็น “ทูตทางวิชาการ” ของไทยด้วยนะครับ ซึ่งนอกจากจะต้องแสดงความสามารถด้านวิชาการแล้วยังคงต้องพระพฤติปฏิบัติตนและแสดงออกให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยเราด้วยนะครับ ก็ขอให้คนไทยทุกคนร่วมเป็นกำลังใจให้ทัพนักวิชาการของไทยในครั้งนี้ด้วย
 
สั่งขุดบ่อบาดาลทั่วประเทศแก้ภัยแล้ง
 
เรื่องที่รัฐบาลและคสช.ให้ความสำคัญมาก นอกเหนือจากภัยคุกคามด้านความมั่นคง ภัยคุกคามรูปแบบใหม่และเก่าแล้ว สิ่งที่เราเข้มงวด หรือว่าเร่งรัดมาตรการต่าง ๆ  ให้เกิดขึ้น มีผลอย่างรวดเร็วก็ได้แก่
 
เรื่องของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เร่งด่วน ในปัจจุบันก็ได้แก่เรื่องภัยแล้ง ผมและรัฐบาลเข้าใจดีนะครับในความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรขณะนี้ ทุกคนนะครับ ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ด้วย ซึ่งประสบปัญหากับความแห้งแล้ง ไม่มีน้ำในการทำการเกษตร ผมได้รับรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่า ฝนจะตกน้อยต่อเนื่อง และทิ้งช่วงไปจนถึงประมาณปลายเดือนกรกฎาคม
 
ผมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานมีการประชุมนะครับ สั่งการ รวมทั้งให้กองทัพมามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการจัดระเบียบการส่งน้ำในคลองชลประทานนะครับ ให้กับพี่น้องเกษตรกรให้เกิดความทั่วถึง แล้วก็เป็นธรรมนะครับ ก็ขอความร่วมมือด้วยอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันเลยในเรื่องนี้นะครับ รวมถึงการให้ทั้งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ได้วางแผนช่วยเหลือเร่งด่วนร่วมกัน ซึ่งในขั้นต้นนอกจากการจัดระเบียบการส่งน้ำแล้ว ภาครัฐและท้องถิ่น ก็จะเร่งดำเนินการในเรื่องของการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล และบ่อตอก โดยจะให้ความเร่งด่วนกับพื้นที่เสี่ยง หรือพื้นที่ดอน ก่อนนะครับ ซึ่งในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็มีอยู่ประมาณ 850,000 ไร่
 
ขอให้เข้าใจนะครับ สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ฝนตกน้อยในเวลานี้เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในเขตมหาสมุทรแปซิฟิก หรือที่เรียกว่า เอลนีโญ โดยหน่วยงานได้รายงานว่า เป็นปรากฎการณ์ที่กระทบต่อสภาพอากาศมากที่สุดในรอบ 10 ปี นะครับนอกจากนั้นก็เกิดจากสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วโลก Climate Change ซึ่งเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้เลยนะครับ อย่างไรก็ตามในเรื่องของการรักษาทรัพยากรป่าไม้ก็เป็นสิ่งสำคัญ บ้านเรานั้นไม่มีป่า ก็ไม่มีน้ำนะครับ ผมพูดหลายครั้งแล้ว  ต้องช่วยกันนะครับทั้งรักษา แล้วก็ฟื้นฟู สิ่งที่บุกรุกไปแล้วด้วย นะครับ ขอความร่วมมือด้วย
 
สำหรับในการวางแผนระยะยาว รัฐบาลได้จัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำ สำหรับปี 2558 – 2569 หลายปีนะครับ ไว้ 6 เรื่องด้วยกันเพื่อจะครอบคลุมทั้งหมด ในทุกมิตินะครับ ได้แก่
 
1. การจัดการน้ำอุปโภคบริโภคจะมีการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนในการพัฒนาทำประปาหมู่บ้านประมาณ 7,500 หมู่บ้านนะครับซึ่งยังไม่ครบ แล้วก็พัฒนาประปาในเขตเมืองถึงเกือบ 700 แห่งนะครับเริ่มตั้งแต่ปีนี้ (2558) และจะให้แล้วเสร็จภายในปี 2560  รวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประปาที่มีอยู่เดิมอีกกว่า 9,000 แห่ง ได้แก่การจัดหาน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียนและชุมชนกว่า 6,000 แห่งด้วยนะครับ
 
2.การสร้างความมั่นคงของน้ำในภาคการผลิตจะมีการสร้างแหล่งกักน้ำแห่งใหม่ 369 แห่ง ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ 895 แห่ง ขุดสระน้ำในไร่นา 50,000 แห่ง  ขุดบ่อบาดาล 1,285 แห่ง เพื่อเตรียมไว้ใช้สำหรับการผลิตทั้งภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมโดยในปี 2559 นั้นเราตั้งไว้ว่าจะสามารถเพิ่มเขตชลประทานได้ 2.2 ล้านไร่ และในปี 69 นั้น จะเพิ่มได้ถึง 8.7 ล้านไร่ นะครับ แล้วเมื่อเสร็จสิ้นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ เราก็จะมีพื้นที่ชลประทานทั้งประเทศจากเดิม 30 ล้านไร่ เป็นประมาณ 40 ล้านไร่นะครับ จะเพิ่มประมาณ 10 ล้านไร่ก็ถือว่าพอสมควรนะครับ
 
3.คือการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยจะมีการปรับปรุงทางน้ำสายหลักและสาขา 30 แห่ง ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและทางผันน้ำ 3 แห่ง  การพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม การทำคันเขื่อนป้องกันตลิ่ง 13 แห่ง  ซึ่งทั้งหมดนี้ กำลังดำเนินการนะครับ คาดว่าจะใช้ระยะเวลา 3 ปี ในจึงจะแล้วเสร็จ
 
4. การจัดการคุณภาพน้ำ ทั้งการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย  36 แห่ง การลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดและการกำจัดวัชพืชและขยะมูลฝอยในแหล่งน้ำ 399 แห่ง ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จในปีนี้นะครับแล้วจะดำเนินการต่อเนื่องทุกปีนะครับ
 
ส่วนในเรื่องระบบการผลักดันน้ำเค็ม นี่เป็นเรื่องที่ 5 จะมีการดำเนินการต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อไม่ให้ค่าความเค็มเกินมาตรฐานนะครับ อันนี้ก็เป็นปัญหาในเรื่องของน้ำต้นทุนที่จะระบายไปอีกนะครับในขณะนี้
 
เรื่องที่ 6 คือการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดินจะมีการปลูกป่าทดแทน 25,000 ไร่ และปลูกหญ้าแฝก 645,000 ไร่ โดยจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนกันยายนนี้ครับ ก็ขอเรียนว่ารัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาแล้วเราจัดลำดับความเร่งด่วนมีการดำเนินการเป็นระยะ ๆ นะครับในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงบประมาณด้วย ก็คงต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ด้วยนะครับ
 
เร่งแก้ปัญหามาตรฐานการบิน-ค้ามนุษย์
 
เรื่องต่อไปที่เป็นปัญหาหนัก ๆ ก็คือเรื่อง ICAO เรื่องการค้ามนุษย์ เรื่องประมง เรื่อง TIP REPORT ก็ ผมอยากจะเรียนว่ารัฐบาลนี้พยายามอย่างเต็มที่ในการจะแก้ปัญหาดังกล่าวนะครับ ซึ่งมีหลายอย่างด้วยกัน เรื่องกฎหมาย เรื่องวิธีบริหารจัดการ เรื่องการลงโทษนะครับ  เรื่องการดูแลเหยื่อต่าง ๆ เหล่านั้นนะครับ ในเรื่องของการค้ามนุษย์ การประมง ในส่วนของ  ICAO ต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการต่างๆ ในเรื่องของกรมการบินพลเรือน เข้ามาตรวจสอบ ดำเนินการในข้อบกพร่อง ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลายาวนานนะครับ วันนี้ต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหา ก็เคารพในการตัดสินของคณะกรรมการ ขององค์กรระหว่างประเทศทั้งหมดนะครับ
 
เราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขสิ่งใดก็ตามที่เราเป็นความบกพร่อง เราก็ต้องแก้ให้ได้ รัฐบาลนี้ทำงานอย่างหนักนะครับ แทบจะทุกวัน ทุกสัปดาห์ ต้องมีการพูดถึงในเรื่องเหล่านี้และติดตามความก้าวหน้า ทุกอย่างก็ยังคงก้าวหน้าอยู่ไปตามลำดับนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับว่าทางคณะกรรมการซึ่งจะต้องมีจัดผู้สังเกตการณ์เข้ามาเป็นระยะ ๆ ดูความก้าวหน้าตั้งแต่เรื่องที่ผมกล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่ แนวโน้มก็น่าจะทำให้เราสบายใจขึ้นได้บ้างนะครับ ในส่วนของการพูดจา ขอความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน หรือมิตรประเทศเราเหล่านั้นเขาก็ให้ความร่วมมือกับเราดีนะครับ
 
คราวนี้ก็ยังไม่มีผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้น แต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องปรับปรุงไปเรื่อย ๆ นะครับ ทุกอย่างมันต้องกลับมาที่จุดเริ่มต้น ดูซิว่าบกพร่องเรื่องอะไร แล้วก็เอาสิ่งที่เขาเอาเป็นบรรทัดฐาน มาตรฐาน ข้อบกพร่องกี่ข้อ เอามาดู แล้วเกี่ยวพันกับเรื่องอะไรบ้าง ก็ต้องแก้ไขทั้งหมด มีการบูรณาการนะครับ  วันนี้ก็เอา คสช. ไปร่วมด้วย ช่วยด้วยนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้ามนุษย์ การประมง เพื่อจะแก้ไขปัญหาเรื่อง TIP REPORT นะครับ เรื่องของ ICAO อันนี้เรื่องกระทรวงคมนาคมนะครับ ก็ได้อาศัยอำนาจตามมาตร 44 ของ คสช. นั้นเข้าไปแก้ไขในระยะแรกด้วยนะครับ  อื่นๆ นั้นก็ต้องใช้กฎหมายนะครับ ซึ่งจะต้องนำเสนอเข้าไปใน สนช. ในการพิจารณา พ.ร.บ. ต่างๆ การแก้ไขกฎกระทรวงอะไรเหล่านี้ ก็ดำเนินการทั้งสิ้นนะครับนะครับ ในคณะรัฐมนตรี ก็พูดกันทุกครั้ง
 
เรื่องต่อไปด้านเศรษฐกิจนะครับ วันนี้ผมก็มุ่งเน้นในการดูแลเศรษฐกิจชุมชน ในเรื่องของ Social Business นะครับ แล้วก็เรื่องของ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ว่าจะเชื่อมโยงกันได้อย่างไร จะไปต่อเนื่องกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมSMEs ได้อย่างไร แล้วไปโยงกับธุรกิจระดับประเทศ ธุรกิจข้ามชาตินะครับ ที่เราค้าขายกับโลกภายนอกเขาอยู่นี่ จะเชื่อมโยงอย่างไร ภาคการเกษตรของประชาชนจะเข้มแข็งอย่างไร บ้านเราก็มีทั้งพ่อค้าคนกลาง มีทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ถ้าเราสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรกรขึ้นมา ให้มีความรู้ด้านการค้า การลงทุน หรือเรื่องการตลาดเองนี่ ก็จะทำให้เขาเข้มแข็งขึ้น วันหน้าก็จะเป็นเถ้าแก่ได้ เป็นเถ้าแก่ใหม่ได้นะครับ
 
สำหรับในด้านเทคโนโลยี การวิจัยและ พัฒนา เหล่านี้เพื่อจะเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทย ของประเทศนะครับ ต้องนำไปสู่ความทันสมัย ใช้เทคโนโลยีในการผลิต ในการแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่านะครับ ใช้การวิจัยพัฒนาที่เป็นรูปธรรม วันนี้จะต้องกำหนดหัวข้อในการวิจัยพัฒนา เรื่องที่เราต้องการ ประเทศเราต้องการอะไรบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการแปรรูป การใช้ประโยชน์จากด้านเกษตรกรรมนะครับ ในการที่จะทำให้เกิดเป็นสินค้าแล้วก็มีความแปลกใหม่ มีนวัตกรรมเพื่อจะแข่งขันกับโลกภายนอกเขาได้ วันนี้การส่งออกของเราค่อนข้างมีปัญหานะครับ เราต้องปรับปรุงด้านการวิจัยและพัฒนาแล้วก็จัดหาธุรกิจ ใหม่ๆ หรือว่าสิ่งที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งแปลกกว่าเขา ขายได้ราคากว่าเขา น่าสนใจกว่าเขาเหล่านี้ อยู่ในขั้นตอนที่เราเริ่มต้นดำเนินการทั้งสิ้นนะครับ ที่ผ่านมาก็อาจจะยังไม่ทันต่อสถานการณ์ในวันนี้ทำให้มูลค่าในการส่งออกลดลงนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลิตผลทางการเกษตรนะครับ ตอนนี้ก็ต้องปรับทุกวัน
 
เรื่องการค้า การลงทุน การตลาด ในกลุ่มต่างๆ ของโลกนี้มีตั้งหลายกลุ่มด้วยกัน เราก็จัดวางยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนขึ้น เราจะขายใคร ที่ไหน ตลาดบน ตลาดล่างอย่างไร ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ต้องผูกพันเชื่อมโยงกัน สร้างห่วงโซ่ ของอุปทาน ห่วงโซ่ของคุณค่านะครับ เพื่อจะเชื่อมโยให้แข็งแรง ทั้งประชาชน เอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ คือง่ายๆ ก็คือ ชุมชนต้องเข้าแข็ง จังหวัดเข้มแข็ง ภูมิภาคเข้มแข็งนะครับ แล้วก็ไปเชื่อมโยงด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่เราดำเนินการอยู่ในขณะนี้นะครับ แล้วก็รวมความไปถึงพื้นที่ตอนในที่มีศักยภาพด้วย อันนี้ก็อยากจะกราบเรียนว่าเป็น Cluster นะครับ เขตเศรษฐกิจพิเศษ อย่าไปกังวล เราก็จะส่งเสริมในพื้นที่ก่อนให้ได้นะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวจะไม่เข้าใจกันอีก ในพื้นที่ก็จะกลัวว่านอกพื้นที่จะไปลงทุน ทำให้เกิดปัญหาข้อขัดแย้ง เราจะให้โอกาสในพื้นที่ก่อนด้วยนะครับ พิจารณาดูซิว่าจะลงทุนกันยังไง จะส่งเสริมกันยังไง มีกองทุนอะไรให้หรือไม่ ในส่วนที่มีศักยภาพนะครับ ในส่วนข้างนอกก็คงไปเติมอยู่บ้าง แต่คราวนี้ ในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันออกไปนะครับ เป็น Cluster ก็คือหลายๆ กิจการไม่ใช่ในเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเดียวเดี๋ยวจะกังวลเข้าไปอีก มีทั้งธุรกิจการแปรรูป คลังสินค้า คลังกระจายสินค้า มีทั้งธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม การบริการต่างๆ ทั้งหมดนะครับ ที่มีศักยภาพของแต่ละภูมิภาคของเรา ปีนี้ก็เกิดในระยะที่ 1 นี่ 6 จังหวัดนะครับ ปีหน้าก็จะเกิดอีก 4 จังหวัด อันนี้ก็ยังไม่รวมถึงพื้นที่ที่มีศักยภาพ ตอนในนะครับ รวมความไปถึงการส่งเสริมธุรกิจ SMEs ของ สสว. การส่งเสริมการลงทุนของ BOI ด้วยนะครับ ทั้งหมดผูกพันกันทั้งระบบ เราก็เอาทุกอย่างมาบูรณาการร่วมกันนะครับ
 
เรื่องต่อไปก็คือการสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ ผมเรียนไปแล้วว่า คือการสร้างห่วงโซ่มูลค่าให้ได้กับทุกกิจการที่ผมกล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา มันเป็น ท่อน ๆ เพราะงั้นต้องเชื่อมโยงนะครับวันนี้เราก็ไม่ต้องการประโยชน์ตรงขั้นต่อไปอยากให้ประโยชน์ทั้งหมดกลับมาสู่ผู้ประกอบการซึ่งมีทั้งภาคเอกชน ภาคธุรกิจ แล้วก็ภาคประชาชน ของเกษตรกรด้วยนะครับ ที่ผมเน้นก็คือการนำ Social Business เข้ามาด้วย มันเป็นส่วนหนึ่งของ Social Enterpriseซึ่งเอกชนทำธุรกิจขนาดใหญ่อยู่แล้ว ถ้าเราทำให้ภาคประชาชนแข็งแรงโดยเสริมระบบ Social Business เข้าไป ก็จะเชื่อมโยงกับ SMEs เชื่อมโยงกับ เขตเศรษฐกิจชายแดนนะครับ แล้วก็ไปเชื่อมโยงกับตลาดค้าชายแดน แล้วก็มีผลส่งต่อไปถึงการค้าใน CRV นะครับ ในอาเซี่ยนและในประชาคมอื่นๆ อีกด้วย ต้องวาดตรงนี้ออกมาให้ต่อเนื่องกัน แล้วทำงานร่วมกัน ทุกกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่ กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งมาทำเอง หรือให้หน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่งมากำหนดให้ เพราะงั้นวันนี้เรามีการพูดคุยทุกคณะนะครับ มีอนุกรรมการหลายคณะด้วยกัน กว่าจะขึ้นมาถึงคณะกรรมการนโยบายนะครับ
 
เรื่องต่อไปคือการวางแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวทั้งนี้ก็เพื่อจะให้ภาคเอกชนได้รับรู้รับทราบ ได้รู้อนาคต ประชาชนก็ต้องรู้อนาคตของเขาเองด้วย ชุมชนของตัวเองจะเป็นอย่างไรในวันข้างหน้า เพื่อจะได้จัดเตรียมการลงทุน การสร้างความเข้มแข็ง ต้องใช้เวลา จะทำให้เกิดความเชื่อมโยงในพื้นที่ของชุมชน และภูมิภาคด้วยนะครับ เป็นการสร้างอนาคตให้เยาวชนรุ่นหลังนะครับ ในทุกภาคส่วน ซึ่งอาจจะมีการแก้ไขบางกฎหมายนะครับ บาง พ.ร.บ. หรือ กฎกระทรวง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติมากที่สุด ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน อย่าไปเอารัดเอาเปรียบกันในขณะนี้
 
เรื่องต่อไป การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ปัจจุบันอยากจะเรียนว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐไปมากกว่าทุกปีในห้วงเดียวกันที่ผ่านมา ในเรื่องของการดำเนินการในส่วนของงบลงทุนนั้น ก็ยังต้องเร่งดำเนินการในหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการการก่อสร้างต่าง ๆ ปัญหาก็คือ ติดตรงที่ว่าบางโครงการนั้นต้องทำประชาพิจารณ์ ผ่านการเห็นชอบ บางพื้นที่ยังทำไม่ได้นะครับ หลายอย่างเช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โครงการกำจัดขยะ หรืออะไรหลาย ๆ อย่างนะครับที่เราอยากจะทำให้เป็นความเข้มแข็ง เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับ ถ้าเราไม่สร้างตรงนี้ไว้ ยังไงเศรษฐกิจเราก็ไปไม่ได้นะครับ เราจะค้าขายแบบเดิมๆ ไม่ได้อีกแล้วนะครับ
 
พัฒนาแรงงานคุณภาพรับเออีซี
 
เรื่องต่อไปเรื่องการศึกษา – ระยะ 3 ปีแรก 2557 - 2558 การศึกษาเป็นปัจจัยหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศ เป็นอนาคตของประเทศ เพราะงั้นแผนพัฒนาการศึกษาของรัฐบาล ระยะที่ 1  ระยะแรกนั้น คสช. ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนนะครับ  ยกเลิกโครงการที่ไม่คุ้มค่า แก้ไขปัญหาขาดแคลนครู การดึงครูออกจากห้องเรียน และการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อส่งต่อในเรื่องอื่นๆ ที่เป็นเรื่องของในเชิงโครงสร้าง ในเรื่องของการบริหารราชการในเรื่องของการทำให้เกิดความต่อเนื่องผลิตคนให้ตรงความต้องการของประเทศ กับความต้องการในเรื่องของ AEC นะครับ ซึ่งจะต้องเร่งในระยะแรกนี่ ทุกอย่างนี่กำลังทำทั้งหมด แข่งกับเวลาเลยนะครับ กระทรวงศึกษากำลังดำเนินการอยู่ทั้งสิ้น และเชื่อมต่อไปกับกระทรวงแรงงาน ซึ่งจะกำหนดความต้องการในแต่ละกิจการในประเทศไทย ที่จะต้องเกิดขึ้นในปีหน้าAEC นะครับ ต้องเตรียมให้พร้อม ทั้งประเภทใช้แรงงาน อันที่ 2 คือแรงงานมีคุณภาพมีความรู้ มีการพูดภาษาต่างประเทศได้ ที่มาลงทุนนี่ อันนี้กำลังเร่งทั้งหมด นะโดยเริ่มจากการต่อยอดไปก่อน ซึ่งปีต่อ ๆ ไปก็คงจะต้องนำเรื่องเหล่านี้ เข้ามาบรรจุในแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ในการผลิตคนให้ทันต่อความต้องการของประเทศนะครับ วันนี้ก็ต้องเห็นใจนะครับในส่วนของพี่น้องกรรมกรต่างๆ ทั้งหลาย ก็ขออีกสักระยะหนึ่งก่อนนะครับ
 
ในช่วงนี้ก็ขอให้ไปรับการทดสอบฝีมือที่กรมแรงงานนะครับ ว่าเขามีอะไร ยังไง ที่ไหน ต่อไปถ้าเป็นไปได้ก็ ในส่วนของค่าแรงต่าง ๆ คงเพิ่มไปตามนี้ก่อน ส่วนที่มีการปรับปรุงพัฒนา ส่วนอื่นคงต้องรอนิดให้งานเกิด ให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนดีขึ้นนะครับ ผมเป็นห่วงท่านอยู่แล้วนะ ช่วงนี้ก็ขอให้ระมัดระวังการใช้จ่ายนะครับ ก็เดือดร้อนกันทั้งประเทศอยู่แล้ว ในขณะนี้ คงไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่ม
 
ในส่วนของเรื่องของการการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานั้นเราก็มีการเพิ่มโอกาส ให้การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เร่งการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับการพัฒนาประเทศ เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและพัฒนาระบบการบริหารจัดการครู  ทั้งนี้รวมไปถึงการวางแนวทางพัฒนานโยบายการศึกษาและปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบให้มีความต่อเนื่องเพื่อเตรียมเข้าสู่ระยะที่ 3 คือการส่งต่อรัฐบาลใหม่ผ่านสภาปฏิรูปเข้าไปนะครับในการที่จะขับเคลื่อนต่อไปในอนาคต ในเรื่องของการศึกษานั้นสิ่งที่ผมให้แนวทางไว้ก็คือ ง่ายๆ ทำอย่างไรเด็กจะมีความสุข เด็กจะมีเวลาที่จะคิดอ่านของตัวเอง มีเวลาที่จะใช้ความพัฒนา เรียนรู้ตามวัยของตัวเอง แล้วก็มีความสุขในการเรียนสรุปง่ายๆ ในส่วนของผู้ปกครอง ลดค่าใช้จ่ายของเขา ลดความกังวลในเรื่องของอาชีพต่อไปของลูกหลานของเขานะครับ ในเรื่องของค่าเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน เพิ่มเติมเหล่านี้ การกวดวิชาด้วยนะครับ ก็สั่งไปแล้วในส่วนของโรงเรียน ก็ต้องมีการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน ที่ใกล้เคียงกัน อันไหนที่ยังไปไม่ได้ก็ใช้ทางไกลผ่านดาวเทียมไปก่อน เหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องพัฒนาทั้งระบบทั้งสิ้นนะครับ
 
ในส่วนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นสิ่งสำคัญจะต้องก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก ถ้าเราไม่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เรียนรู้วันนี้ ไม่ได้ วันนี้เกษตรกรก็รู้แต่การปลูกข้าวปลูกพืชเหล่านี้ไม่ได้ ต้องรู้การตลาด รู้ว่าราคาสินค้าในอาเซียนเป็นยังไง ประจำวันเป็นยังไง ลมฟ้าอากาศเป็นยังไงวิธีการที่จะปลูกพืชโดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีช่วย ทำอย่างไร ต้องเรียนรู้ วันนี้ต้องเปิด What App เป็นแล้วนะ วันนี้เขาให้ข้อมูลไว้แล้ว ตรงไหนมีน้ำ ตรงไหนควรจะปลูกพืชอะไร พื้นที่ไหนควรจะทำอะไร เหล่านี้ท่านต้องดูนะครับ ถ้าท่านไม่ดู เราแนะนำไป อะไรไปก็ไม่เกิดขึ้น เมื่อไม่เกิดขึ้น ก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลย อย่างวันนี้หลายคนก็ตำหนิมาว่ารัฐบาลไม่เห็นช่วยเหลืออะไร จริงๆ ช่วยนะครับ มีศูนย์การเรียนรู้ตั้ง 800 กว่าแห่งนะครับ แล้วก็ในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ เหล่านั้นเขาก็ช่วยกันดูอยู่ ขับเคลื่อนอยู่ ผ่านในส่วนของ อบต. อบจ. ก็ไปให้คำแนะนำนะครับ ทั้งในส่วนของปราชญ์ชาวบ้าน ในส่วนของการเดินไปสอน ไปอบรม เหล่านี้ต้องให้ทุกคนให้ความร่วมมือนะครับ ถ้าท่านไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องของการรับความรู้ การเปลี่ยนแนวความคิด การเปลี่ยนวิสัยทัศน์ เหล่านี้มันไปไม่ได้ ประเทศไปไม่ได้นะครับ เกษตรกรเราก็ไม่มีวันที่จะลืมตาอ้าปากได้อีกต่อไปในอนาคตนะครับ จะแย่ลงๆ เรื่อยๆ วันนี้เราทำทั้งระบบอยู่นะครับ แต่มันไม่เกิดขึ้นในวันเดียว นี่คือปัญหาของผม ของท่านนะครับ
 
ให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแจงชาวบ้านปรับการปลูกพืช
 
ในส่วนของเกษตรกรนั้นวันนี้ก็น้ำแล้ง นะครับ ผมก็บอกว่าให้มีการปรับการปลูกพืชให้สอดคล้องกับสภาพอากาศ แล้วก็พื้นที่ด้วยนะ วันนี้ฝนตกฝนน้อยไม่เท่ากัน ระบบการส่งน้ำของชลประทานส่งได้ไม่เพียงพอ น้ำต้นทุนไม่มีนะ ท่านก็ต้องเปลี่ยนไปปลูกพืชน้ำน้อย มีหลายพื้นที่นะครับผมเห็นเลี้ยงจิ้งหรีดก็มีปลูกอะไรล่ะ ปลูกถั่ว ปลูกผัก ปลูกอะไรเยอะแยะไปหมด แล้วก็มีรายได้ดีกว่าปลูกข้าวด้วยซ้ำไปเพราะบางทีมันปลูกข้าวแล้วมันก็ตาย ใช่ไหม พอน้ำมันขาด ตอนจะออกรวงก็ไม่ออก ไม่มีน้ำ มันก็ไม่ออก ก็แห้งตาย มันก็เป็นอย่างนี้ทุกปี แล้วเสร็จแล้วก็ต้องเยียวยา ช่วยเหลือ ท่านต้องปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยนะครับ ถ้าท่านรู้ว่าท่านทำต่อไปแล้วเป็นหนี้เป็นสินเยอะ ๆ ท่านก็ต้องมาหาความรู้ เราไม่สามารถจะไปเดินบอกทุกบ้านได้ ทุกครอบครัวได้ ท่านต้องฟังนะครับ
 
เพราะงั้นผมถึงบอกไง นี่คือสิ่งที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจะต้องเข้าในนโยบายของรัฐบาล แล้วก็นำไปบอกเล่ากันในการประชุมประจำเดือนของแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้าน หน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน หน้าที่ของสมาชิกต่าง ๆ นะครับ อบท. นี่เป็นผู้ที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ถ้าท่านไม่มีความรู้ ถ้าท่านไม่เอาสิ่งที่เป็นนโยบายกำลังถ่ายทอดอยู่นี้ กำลังทำอยู่นี้ ไปสู่การปฏิบัติให้ได้ สร้างความเข้าใจประชาชนไม่ได้ ก็จะเกิดปัญหาอยู่แบบนี้วันหน้าความเดือดร้อนก็กลับมาใหม่อีก แล้วเกิดปัญหาความขัดแย้ง ความเหลื่อมล้ำ ความไม่เป็นธรรมมาตลอดนะ งั้นขอความกรุณาเถิดครับ ผมขอตรงนี้ ก็คงจะต้องร่วมมือกันต่อไปนะครับ อย่าไปขัดแย้งกันอีกเลยนะ เรื่องน้ำ เรื่องท่า การปล่อยน้ำ นี่ไม่ใช่ต้องให้ทหารไปดูทุกเรื่องนะ มันดูเหมือนต้องใช้อำนาจตลอดเลยในการทำงานไม่ได้นะครับ ก็ต้องช่วยกันนะ
 
รวมถึงการปลูกพืชนะครับ หรือการผลิตอะไรก็แล้วแต่ ต้องตรงกับความต้องการของตลาดนะครับทั้งในชุมชน ในจังหวัด ในภูมิภาค แล้วก็ในต่างประเทศนะครับ ถ้าเราปลูกเกินความต้องการตลาด มันจะไปขายใครได้ ราคามันก็ตกอยู่อย่างนี้ แล้วก็ตัดราคากันไปเรื่อยๆ วันนี้กำลังหารือกับทุกประเทศในอาเซี่ยนนะครับ ในเมื่อเราเป็นอาเซี่ยนด้วยกัน ว่าทำยังไงเราจะยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้ดีขึ้น ผมเสนอในที่ประชุมทุกครั้ง ครั้งนี้ก็เสนอเป็นประเด็นในการประชุมที่ผ่านมาที่เมียนมานะครับ ก็รับกันว่าเดี๋ยวจะคุยกันคราวหน้านี่ ครั้งต่อไปเร็ว ๆ ที่สุดในเรื่องของการดูแลสินค้าการเกษตร โดยเฉพาะข้าวนะครับ ว่าจะทำยังไงมันจะทำให้ข้าวของเรานี่ ของอาเซียนนี่ มีราคาที่ดีขึ้น เข้มแข็งขึ้น เพราะเราเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลกเหมือนกันนะครับ
 
ในส่วนของการปลูกพืชประหยัดน้ำใช้น้ำน้อยนี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราบอกแล้วว่า ในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน เขตชลประทานวันนี่เราทำได้แค่ 30 % เอง ถ้าเพิ่มมากกว่านั้น ก็เพิ่มได้อีกไม่เกิน 10 % เพราะฉะนั้นต้องมาดูแล้วนะว่า อันไหนที่มันในเขตชลประทาน มีน้ำ ส่งน้ำได้ นอกเขตยังไงก็ส่งไม่ได้ ใช้น้ำฝน พื้นที่ดอนนี่ก็ยิ่งแย่ขึ้นไปอีก เพราะฉะนั้นต้องมาจัดสัดส่วนการผลิตให้ดีจะผลิตข้าวอะไรยังไงล่ะ อันไหนจะเป็นข้าวคุณภาพ อันไหนที่ข้าวในเชิงบริโภค อุปโภคบริโภค ราคาต่ำ แต่ยังไงก็ต้องมีคุณภาพที่ดีนะครับ ในการทำให้คนเจริญเติบโต มีสติปัญญา มีความเข้มแข็งเหล่านี้ มันข้าวทั้งนั้นแหละนะครับ เพราะงั้นมันมีความแตกต่างในการบริหารจัดการนะครับ ส่วนพื้นที่ที่น้ำไม่ถึง ยิ่งวันนี้ยิ่งมากกว่าเดิม น้ำน้อยไง เห็นไหมว่าในส่วนของลำคลอง แม่น้ำ คู แควต่างๆ น้อยไปหมดเลย เพราะน้ำต้นทุนไม่มียังไงล่ะ ก็ฝนไม่ตกนะครับ แล้วก็ส่วนใหญ่ก็ตื้นเขินบ้าง อะไรบ้าง ผมกำลังสั่งการว่าลองดูซิว่า จะขุดลอกอะไรได้บ้างแค่ไหน ในเมื่อ ใช้วิกฤติเป็นโอกาสแล้วกัน ในเมื่อน้ำมันน้อย ก็ขุดซะเลย ขุดลอก อย่างน้อยก็ถ้าโชคดี ฝนตกลงมาท้องน้ำของคูคลอง แคว ต่างๆ ก็จะเก็บน้ำไว้ได้จำนวนหนึ่งนะ เดี๋ยวเผื่อวันหน้ามัน น้ำมันไม่มีอีกล่ะ เพราะงั้นจะต้องเก็บกักเป็นช่วงๆ มั้ง ไม่งันมันก็ไหล พรืดๆ มาทางข้างล่างหมด บางทีก็ท่วมบ้างอะไรบ้าง ถ้าเราสต๊อกไว้เป็นตอนๆ ได้ไหม บางส่วนลึก พอมันเกินตรงนี้เก็บไว้ได้มันก็จะล้นไป ส่วนที่ 2 ที่ 3 แทนทีเราจะต้องไปทำเขื่อน อาจจะต้องขุดลึกเป็นตอนๆ ได้หรือเปล่า ไปดูทางเทคนิคก่อนแล้วกันนะครับ ยังไงก็ต้องไม่ไปเปลี่ยนในเรื่องของ นิเวศวิทยานะครับ
 
ยึดคืนพื้นที่บุกรุกป่าปลูกยางพารา
 
ในส่วนของเรื่องการปรับเปลี่ยนจำนวนการปลูกยางนะครับ ในประเทศ ถ้าวันนี้นะครับ การใช้ยางในประเทศ การใช้ยางต่างประเทศยังมีปัญหาอยู่นะครับ ใช้คำที่อาจจะเกินความต้องการอยู่บ้าง เพราะว่าวันนี้ในประเทศผลิตได้ไม่ถึง ใช้ประมาณสัก 10% เท่านั้น ต้องเพิ่มให้ได้ 25% อย่างน้อยนะครับ เรากำลังเร่งให้ได้ภายใน 3 ปีนี่นะ จะต้องเพิ่มมูลค่ามีการแปรรูปในประเทศใช้ประโยชน์ในประเทศ จาก 10% ให้เป็น 30% ภายใน 3 ปี ก็จะอยู่ในแผน ในการจัดตั้งรับเบอร์ ซิตี้ ในการส่งเสริมธุรกิจ SMEs ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งหมดจะต้องเอาผลผลิตต่างๆ ที่เรามีอยู่มากมายนี่ มาแปรรูปให้มีมูลค่าสูงขึ้นนะครับ ให้ไปเชื่อมโยงกับธุรกิจอื่นนะครับ ให้ได้ ในการควบคุมประมาณยางในช่วงนี้นะครับ ที่ปลูกในพื้นที่บุกรุก ก็จำเป็นนะครับ ก็ต้องขอคืนยางในพื้นที่บุกรุกทั้งหมดนะครับ
 
ที่เป็นนายทุนนี่ต้องระยะแรกต้องดำเนินการก่อนนะครับ ในส่วนของคนจนก็เดี๋ยวกำลังพิจารณาหารือว่าจะดูแลกันอย่างไร ให้ทำประโยชน์กันได้อย่างไรนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ให้รับรู้ว่าทั้งหมดผิดกฎหมายทั้งสิ้นนะครับ แต่รัฐบาลก็จะไม่ไปทำร้ายประชาชนคนมีรายได้น้อยตั้งแต่บัดนี้นะครับ
 
แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย-ชุมชนแออัด
 
ในเรื่องของการดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อย ชุมชนแออัด ต่าง ๆ เหล่านี้ผมคิดว่าต้องคิดกันแล้วล่ะ ว่าเราต้องตั้งประเด็นไว้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้คนเหล่านี้มีที่อยู่อาศัย ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แล้วก็มีอาชีพ มีรายได้ มีตลาดค้าขาย ที่เพียงพอนะครับ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เราจะมีการวางแผนเป็นระยะนะครับว่าปีนี้ หรือ 3 ปี ควรจะมีที่พักในลักษณะที่เป็น อพาร์ทเม้น หรือเป็นแฟลต อะไรต่างๆ ให้คนจน คนมีรายได้น้อยอยู่ ปีละสักเท่าไร สักกี่หน่วย อันนี้ก็ให้กระทรวง พม. นะครับ กำลังไปวางแผนมาอยู่นะครับ ก็ต้องไปสอดคล้องกับ กทม. สอดคล้องกับมหาดไทยด้วย ทั้งในกรุงเทพฯ ทั้งในต่างจังหวัด อันหนึ่งที่อยากให้ไปคิดเพิ่มคือว่า ถ้าเรามีทางรถไฟ เราสามารถที่จะหางานหาพื้นที่ให้เขาอยู่แถวๆนี้ได้ไหม? อย่างน้อยก็เป็นการพัฒนาเมือง ขยายเมืองต่อไปในอนาคตด้วยนะครับ
 
ทุกอย่างต้องเอามาวางแผนสอดคล้องกัน ถ้าเดินแต่ละอัน ๆ ก็มาต่อกัน แล้วก็ใช้งบประมาณสูง ถ้าอยู่ในกติกา การลงทุนร่วม อะไรต่าง ๆ ก็น่าจะดีนะ ก็ลองคิดดูแล้วกัน อันนี้ผมริเริ่มให้ กำหนดนโยบายให้ แต่ละกระทรวงต้องไปหารือมา แล้วนำเข้าสู่คณะกรรมการขับเคลื่อน กรรมการนโยบาย แล้วก็ ครม. ด้วยนะครับ ต้องมีการวางแผนที่ชัดเจน เป็นระยะ เพราะงบประมาณจำกัด บ้านเราเศรษฐกิจยังไม่ดี แล้วทุกวันนี้รายได้เราก็น้อย แต่เราต้องพัฒนา ต้องสร้างความเข้มแข็ง ดูแลประชาชน คนยากไร้อีก เยอะแยะไปหมด ก็ต้องขอร้องขอความร่วมมือกัน ขอให้เป็นระยะๆ ได้ไหม ช่วงนี้ทุกคนต้องสู้กันไปก่อนนะครับ สู้ๆ เหมือนที่ผมสู้กันนี่ สู้กับปัญหา สู้กับการเดินหน้าประเทศให้ได้นะครับ
 
ในเรื่องของการจัดระเบียบใน กทม.  เมืองใหญ่, ชนบท เราต้องสร้างชุมชนเมืองให้ได้นะครับในเขตชนบท เพราะว่าถ้าเรากระจายกันมาก ๆ นี่การลงทุนด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ เหล่านั้นลงทุนสูง ถ้าเรามารวมกันซะ แล้วในพื้นที่ไร่นาต่าง ๆ ก็ห่างไปเล็กน้อย พอที่จะเดินไปก็ได้ หรือจะไปด้วยรถอีแต็ก อีแต๊น อะไรก็แล้วแต่ นะไม่ใช่ไปเป็น 20-30 กิโล คงไม่ใช่แบบนั้นหรอก ถ้าเราสร้างชุมชนในชนบทได้ เราก็จะลดภาระในเรื่องของสาธารณูปโภคพื้นฐานได้มากพอสมควรนะครับ จากนั้นก็ไปสู่ไร่นา เราจะได้มีเงินที่จะพัฒนาในเรื่องของการใช้เครื่องไม่เครื่องมือสร้างความทันสมัยในการผลิต อย่างไร เพราะทุกวันนี้พี่น้องชาวนาก็อายุเยอะแล้วนะ ลูกหลานส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ทำ ส่วนใหญ่ก็จะจ้างคนทำบ้าง หรือใช้จ้างเครื่องไม้เครื่องมือมาบ้าง ก็ต้นทุนก็สูง วันนี้เราดูแลเรื่องต้นทุนด้วยนะครับ จะเห็นว่ามีการลดราคาปุ๋ย เมล็ดพันธุ์แล้วก็ในเรื่องของการที่จะจัดหาเครื่องไม่เครื่องมือเป็นส่วนรวมนะครับ เพื่อให้สหกรณ์ได้เข้าไปใช้ บางส่วนก็ให้ทหารเข้าไปดูแลนะครับ อันนี้ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนนี้ กำลังจะเร่งให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องราคาการเช่าที่ดินนะ ขอร้องบรรดาเจ้าของที่ดินนะครับ อย่าไปเรียกร้องมากนักเลย กับชาวไร่ชาวนาวันนี้นะครับ เพราะน่าสงสารน่าเห็นใจเขา ถ้าไม่มีเขา ท่านก็ไม่มีรายได้นะครับ ถ้าท่านต้องการมีรายได้ ท่านก็ต้องร่วมไม้ร่วมมือกัน ดูแลเขานะครับ สร้างบุญ สร้างกุศลต่อกันนะครับ
 
เดินหน้าสำรวจแหล่งพลังงาน-ปรับโครงสร้างพลังงาน
 
ในเรื่องของการพลังงานนั้น เราก็มีแหล่งพลังงาน หลายพื้นที่ด้วยกันที่ต้องมีการสำรวจอย่างต่อเนื่อง กฎหมายก็กำลังออกมาผมก็ยืนยันไปตามนั้นนะครับ กฎหมายออกมาก็ทำตามกฎหมายที่ออกมานะครับ ก็ขออย่าเพิ่งเรียกร้องกันอีกเลยนะครับวันหน้าค่อยว่ากันใหม่ เราต้องดำเนินการในส่วนที่จำเป็นนี้ก่อนนะครับที่เหลือก็เป็นไปตามกฎหมาย ตามข้อเรียกร้องทั้งหมดที่เรียกมาเราก็ทำให้ทั้งหมดอยู่แล้วนะอย่ากังวลนะครับ ขอให้เชื่อมั่นและไว้วางใจกันบ้าง แล้วในขณะนี้ผมไม่เข้ามาสร้างปัญหาใหม่ แต่ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้น วันหน้าก็ต้องไปพัฒนาสู่สิ่งที่มันดีกว่าเดิมนะ เหมือนที่ผมกำลังทำวันนี้นั่นแหละ
 
ในเรื่องของการปรับโครงสร้างสัดส่วนการใช้พลังงาน กราบเรียนแล้วว่าถ้าใช้แก๊ส ใช้น้ำมันอย่างนี้ วันหน้าเราใช้มากขึ้นๆ ถูกเบียดเบียนกันมากขึ้น จากภาคครัวเรือนก็นำมาใช้ภาคขนส่งด้วย เหล่านี้มันเป็นปัญหาผูกพันทำให้รัฐใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าวัตถุดิบในการเป็นพลังงานนะครับ ไม่ว่าจะเป็น น้ำมัน เป็นแก๊สก็ตามนะ มีทั้ง LPG NGV
 
นะครับ ในส่วนของ LPG ก็อย่างที่ว่านะครับควรจะใช้ในภาคครัวเรือน ในส่วนของ NGV นะครับ ส่วนใหญ่ก็คงจะใช้ในภาคการขนส่งนะครับ เพราะงั้นเราต้องหาแหล่งพลังงานมาทดแทนทั้งหมด เกี่ยวกับเรื่องการใช้แก๊ส กับน้ำมันซึ่งใช้ถึง 70% ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าวันนี้นะ ถ้าวันหน้ายังใช้อยู่แบบนี้ แล้วราคาขึ้นในอนาคตเราจะแย่นะ ค่าไฟฟ้าก็สูงขึ้น แล้วจะทำยังไง ต้องเตรียมการวันนี้ให้ได้ ในยุคนี้แหละครับ ช่วงที่ผมอยู่นี่
 
ก็ปรับสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนให้ได้แก้ไขกฎหมาย ทำกฎหมายใหม่ ให้มีความโปร่งใส และเป็นธรรมในการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของประเทศนะครับ แล้วก็ดูแลประชาชนด้วยทั้งในเรื่องของการลงทุนร่วม ภาครัฐ ภาคเอกชน การรับซื้อไฟฟ้า นี่ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของประเทศนะครับ มีคณะกรรมการดูแลตั้งหลายส่วน ทั้งในส่วนคุณกรรมการพลังงานของกระทรวงพลังงาน ทั้งในส่วนของคณะทำงาน Regulator (คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (Energy Regulator Commission) นะครับ ที่จะต้องกำหนดจำนวนการผลิตไฟฟ้า ในแต่ละประเภท ให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม ถ้าทำอันใดอันหนึ่งมากเกินไปนี่ก็มีผลกระทบกับการลงทุนทั้งสิ้นในอนาคต อันนี้คือปัญหาของพลังงานที่เชื่อมโยงกันทุกอันนะ
 
เรื่องของการปฏิรูปต่าง ๆ นั้นผมเรียนไปแล้วว่า ตั้งแต่แรกแล้วว่า ที่ คสช. เข้ามานั้นได้กำหนดไว้ แล้วก็ร่างไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวคือจะมีการปฏิรูปกิจกรรมต่างใน 11 ด้านนะครับ ก็มีเรื่องอื่น ๆ อยู่แล้วล่ะในนี้นะ มีเรื่องเฉพาะ การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม สื่ออะไรที่ว่าไปนะครับ แล้วก็มีเรื่องอื่น ๆ ด้วย เพราะงั้นกำหนดไปแล้วนะครับ ผมก็เอาแนวทาง 11ด้านของผมนี่ มาทำระยะที่ 1 คสช. ระยะที่ 2 ในส่วนของรัฐบาล และ คสช. ที่เหลือ คำว่าที่เหลือของผมก็คือ ที่ผมทำไม่เสร็จในระยะที่ 1 ที่ 2 นี่ ก็จะต้องทำต่อเนื่องไปถึงระยะที่ 3 ระยะที่ 3 ที่ว่ามา จะรัฐบาลเดียว 2 รัฐบาล 3 รัฐบาล ก็แล้วแต่ บางอย่างนี่ต้องใช้เวลาเป็นสิบปี นะครับ 10 ปี 20 ปี ถึงจะเข้มแข็งได้
 
เราต้องวางยุทธศาสตร์ชาติให้ได้นะ ในระยะนี้นะครับ เพราะฉะนั้นผมจะสรุปให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่า ระยะที่ 1 เราทำอะไรเสร็จไปแล้วบ้างนะ อันนี้มันเร่งด่วน ความเดือดร้อน ระยะที่ 2 เป็นการ เรื่องที่เป็นนโยบายเร่งด่วน เรื่องนโยบายที่จะต้องขับเคลื่อนอย่างรวดเร็ว เรื่องของสิ่งที่กำหนดไว้ ตามที่เราได้ประกาศไว้ เป็นวาระแห่งชาติ นอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของปัญหาที่มันทับซ้อนมา หมักหมมกันมาแล้วเกิดปัญหาในเวลานี้ เช่นการแก้ปัญหาโครงสร้าง ปัญหาในเรื่องของการบริหาราชการในลักษณะเชิงบูรณาการ ซึ่งจะต้องเกิดขึ้นให้ได้ จะได้สามารถที่จะปฏิรูปต่อไประยะที่ 3 นะครับ ก็คือของรัฐบาลหน้า ไม่ใช่ว่าผมจะปัดความรับผิดชอบของผม ผมทำเสร็จทั้งหมดไม่ได้อยู่แล้ว มันเป็นร้อยเรื่องนะ 11 เรื่องแต่ละเรื่องมี เป็น 10 กิจกรรมใน 10 กิจกรรมผมก็จะเลือกอันไหนสำคัญก่อน สำคัญหลัง อันไหนสำคัญน้อยกว่าหรือต้องใช้เวลามากกว่า ผมก็ต้องส่งไปรัฐบาลหน้านะขอให้เข้าใจด้วย ทุกคนบอกว่าให้ทำทุกอย่าง ๆ ให้เสร็จ มันจะไปเสร็จได้ยังไง แต่ละเรื่องมีกิจกรรมย่อยเป็นสิบ เป็นร้อยนะ เพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจเราด้วยนะครับ
 
ในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินนั้น เราก็เน้นในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ เร่งรัดทุกโครงการ ดูตรวจสอบความโปร่งใส  ทุจริตนะครับ เน้นการบูรณาการ ทุกกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน ไมให้เป็นภาระของข้าราชการ ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน ต้องชัดเจนนะครับ ต้องมีการชี้แจงก่อนมีการทำประชาพิจารณ์ด้วยซ้ำไป วันนี้ก็ต้องบอกว่า จะเกิดอะไรขึ้น อะไร ยังไง ที่ไหน ในภาพรวมไปก่อน ประชาชนจะได้รู้ว่า อนาคตจะเป็นอย่างนี้นะ ผมเคยบอกถึงว่าอาจจะต้องขึ้นเครื่องบินดูกัน ว่าแต่ละจังหวัดเป็นยังไง เจริญต่างกันยังไง ตรงไหน ถ้าทุกคนไม่เห็น คนอื่น ก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะพัฒนาตัวเองอย่างไรให้ทันคนอื่นเขา ทุกคนก็มองแต่พื้นที่ของตัวเองเท่านั้นครับ อันนี้ก็ได้สั่งงานไปแล้ว กระทรวงคมนาคม จะร่วมมือกับ คสช. ในการที่จะถ่ายภาพไปให้ดูว่า พื้นที่ในเขตเมือง เขตชนบท ควรจะเป็นยังไง ถึงจะเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็ง มีความทันสมัย ต้องมีทั้งภาคการเกษตร มีทั้งเกษตรอุตสาหกรรม มั้งในส่วนที่จะต้องเป็นความภาคภูมิใจ ของวัฒนธรรมประเพณี การท่องเที่ยว เหล่านี้ต้องเป็น Cluster อยู่ในพื้นที่ของทุกจังหวัด อาจจะต้องทุกอำเภอด้วยซ้ำไป ทุกตำบลด้วยซ้ำไปนะครับ จะได้เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน รายได้จะได้ต่อเนื่องกันในพื้นที ก็ไม่ต้องเข้ามาทำงานในกรุงเทพฯ นะ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในพื้นที่ของตัวเองไม่ดีกว่าหรือนะครับ
 
เรื่องต่อไปคือเรื่องแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าตามแนวชายแดน อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะแก้ปัญหาโดยการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ควบคุมการค้าชายแดนให้ถูกต้อง ให้เป็นธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย และเรื่องการปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้านะครับของอาเซียนมีอยู่ เราต้องรับซื้อผลิตผลของเขา แต่จะซื้อมาทำอะไรต่อก็ต้องมาพูดคุยกันให้ชัดเจนขึ้นนะครับ  เพราะว่าต่างคน ต่างก็ปลูกเหมือนกัน ต้องแลกเปลี่ยนกันนะ ผมคิดว่าใช้สิทธิ GSP บ้านเขา แปรรูปบ้านเราได้ไหม ? หรือเข้ามาแล้วก็เป็นศูนย์กระจายสินค้า เป็นคลังสินค้ารวบรวมเอาไว้ แล้วไปแปรรูปเป็นสินค้าที่มีราคาสูงขึ้น แล้วส่งออก อะไรทำนองนี้ มันต้องเชื่อมโยงกัน ก็ดูแลประเทศเพื่อนบ้านเขาด้วยนะครับ
 
ในเรื่องของการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว วันนี้ก็เดินหน้าไปเยอะแล้วนะ ก็ต้องพัฒนาต่อไปอีกนั่นแหละ วันนี้ก็ในเรื่องการพิสูจน์สัญชาตินี่ช้า เพราะต้องมาจากต้นทางเขา เขาก็ยังพร้อมบ้าง ไม่พร้อมบ้าง แต่เราก็อนุโลมผ่อนผันในบัตรอนุญาตชั่วคราว แต่ต้องมาต่อในแต่ละปี ที่เขาประกาศอยู่ ผมเห็นหนังสือพิมพ์ก็ลงไปต่อซะ การอนุญาตชั่งคราวนี้ไม่อนุญาตให้ข้ามเขตนะครับ เพราะงั้น บรรดาเจ้าของกิจการที่ชอบไปเอาแรงงานที่อื่นเขามา ที่เขากำลังทำงานอยู่ ให้ราคาดีกว่า อะไรดีกว่า เอาเขาออกมา ทางโน้นเขาก็ขาดแรงงาน เขาขออนุญาตมาแล้วนี่ เราอาจจะเสียค่าใช้จ่ายในการที่ออกดูแลแรงงานของเขา ปรากฏว่าท่านไปเอาควักแรงงานของเขามาแทน อย่างนี้ไม่เป็นธรรมนะครับ ท่านอย่าเอาเปรียบคน แรงงานเองก็ต้องรู้เจ้าหน้าที่ก็ต้องรู้ แยกแยะให้ออกนะครับว่ากฎหมายคืออะไร เขาเขียนไว้แค่ไหน อนุโลมใคร ไม่ใช่ใช้กฎหมายอย่างเดียว จนไม่มีรัฐศาสตร์ ไม่ได้ ต้องไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในพื้นที่ให้ได้ พอใจทั้งผู้ประกอบการอะไรที่เป็นกติกาก็ต้องเข้มงวด อะไรที่ผ่อนผันได้ก็ต้องผ่อนผัน ตามนโยบายของรัฐบาล ที่สั่งงานไปแล้วทั้งสิ้น 
 
เดินหน้าตรวจสอบการทุจริตลงโทษวินัย-อาญา
 
ต่อไปในเรื่องของการแก้ไขความขัดแย้งต่างๆ ก็มีในทุกระดับนะครับ ทั้งประชาชน ทั้งข้าราชการ ในส่วนราชการ มีหมด การ ตรวจสอบการทุจริตต่างๆ เราก็ดำเนินการไปตามขั้นตอน วิธีการ  กระบวนการทั้งหมด ไม่ได้ละเว้นใครเลยนะครับ บัญชีต่าง ๆ ที่ท่านกล่าวถึงทั้ง 2 บัญชีก็ทบทวน แล้วก็ตรวจสอบนะครับ ในส่วนที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนจำนวนหนึ่งที่เหลือก็แต่ละกระทรวงทบวงกรมจะรับรายชื่อทั้งหมดไป ก็จะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทุกคน นะครับว่าถูกหรือไม่ถูก ผิดตรงไหน อะไรยังไง ถ้าผิดก็ลงโทษทั้งวินัยและอาญานะครับ ก็ขอให้รอผลการดำเนินการไป อย่าเร่งด่วน เร่งร้อน วันนี้ต้องเดินหน้าไปด้วย ข้างหลังก็แก้ตามไป ถ้าเอาอันนี้มาตี อันนี้มันเดินไม่ได้หมดนะ ขอให้ไว้วางใจผมก็แล้วกันนะครับ ในการให้ความเป็นธรรม ถ้ายังไม่ผิดก็อย่าไปหาว่าเป็นผู้ต้องหานะ เสียชื่อเขา ขอให้เป็นไปตามหลักฐาน ที่ในเชิงประจักษ์นะครับมันต้องชัดเจน และมีผลการสอบสวนที่ถูกต้อง
 
เรื่องต่อไปที่ผมให้ความสำคัญก็คือ การวางแผนกำหนดยุทธศาสตร์ในเรื่องของการวางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับ ในลักษณะเชิงรุก ประเทศไทยต้องเข้มแข็ง เมื่อประเทศไทยเข้มแข็ง อาเซียนก็เข้มแข็งด้วยนะครับ เราเป็นหนึ่งในอาเซียน เพราะฉะนั้นเราต้องดูแลเพื่อนเราด้วย เราต้องร่วมมือกันเป็นผู้นำพาอาเซียนไปสู่ความเข้มแข็ง ผมเรียนกับผู้นำทุกประเทศ เราต้องนำด้วยกัน ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนถ้อยที ถ้อยอาศัย ซึ่งกันและกัน แต่ท้ายสุดก็คือ อยู่ในกรอบของความเชื่อมั่น ไว้วางใจ ลดความหวาดระแวง แล้วก็มีพื้นฐานบนผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกันนะครับ ดูแลประชาชนทุกประเทศ เราจะทำให้อาเซี่ยนเข้มแข็ง มีศักยภาพในเวทีโลกด้วยนะครับ
 
เรื่องต่อไป เรื่องปรับปรุงการท่องเที่ยวไทยในแนวใหม่ เป็นสิ่งที่เพิ่มรายได้ให้เราในขณะนี้ ในเมื่อเศรษฐกิจ ส่งออกตก แต่วันนี้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศสูงขึ้น มากขึ้น อาจจะเป็นโชคดีของเรานะครับ เรามีความพร้อมอยู่เยอะพอสมควร เยอะมาก เป็นการลงทุนที่น้อยที่สุด วันนี้ก็ต้องเน้นในเรื่องของความปลอดภัย เน้นในเรื่องของการเชื่อมโยง ทั้งธุรกิจการท่องเที่ยวในหลายๆ ประเภทนะครับ ทั้งในประเทศเรา ประเทศเพื่อนบ้าน ทางบก ทางเรือ ทางอากาศ เป็นการท่องเที่ยวแบบ Package หรือเป็น Cluster ต้องทำนะครับ แล้วเพื่อนบ้านนี่เขายอมรับ ให้เราเป็นผู้นำในเรื่องนี้ด้วยซ้ำไป เขาเห็นว่าเรามีประสบการณ์มาก สูง นะครับ ในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับ
 
ในเรื่องของด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนั้น วันนี้แก้ไขกฎหมายเป็นจำนวนมากนะครับ ร้อยกว่ากฎหมายไปแล้ว ซึ่งจะต้องทำให้ประชาชนทุกคนนี่เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ต้องใช้กฎหมายให้เกิดประโยชน์ ทำให้สังคมเข้มแข็ง สังคมอยู่ร่วมกันได้ ปราศจากความขัดแย้ง คนยากคนจน มีกองทุนยุติธรรม แล้วทุกกฎหมายนั้นจะต้องชัดเจน ว่าประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรเป็นอันดับแรกนะครับ   2. ก็คือเจ้าหน้าที่จะได้มีเครื่องมือในการทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามกติกา ตามกฎ โดยไม่มีความขัดแย้ง ระหว่างรัฐ ข้าราชการ กับประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับ กฎหมายเป็นเครื่องมือในการสร้างสันตินะครับ ไม่ใช่สร้างความขัดแย้ง จะต้องสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน แล้วก็ที่เรามีพันธกรณีต่างๆ กับสากลด้วยต้องแก้ไขทั้งหมดนะครับ ที่มันล้าสมัย
 
ในการบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบันของรัฐบาลนี้ สิ่งใดที่ยังไม่เสร็จ หรือยังไม่ได้เริ่ม แต่เราจะกำหนดหัวข้อไว้ แล้วก็จะส่งต่อให้กับสภาปฏิรูปไปทำแผนงานและกำหนดให้มียุทธศาสตร์ ในการดำเนินการบางอย่าง อาจจะปีเดียว 4 ปี รัฐบาล 5 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจนะครับ หรือว่าเป็นส่งต่อไป 5 ปีต่อไป ทุกอย่าง วันนี้มันเดินที่ละ 5 ปีๆ หมด ในเวทีประชาคมโลกนะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำหนดชัดเจนว่าอีก 20 ปี ข้างหน้าประเทศไทยจะเป็นยังไง เราควรจะเป็นประเทศแบบไหน ประเทศประชาธิปไตย ประเทศที่เป็นเกษตร-อุตสาหกรรม
 
ขณะเดียวกันก็ต้องบวกในเรื่องอื่น ๆ ด้วย ในเชิงที่เรามีความได้เปรียบ ไม่ว่าจะเรื่องของการเป็น HUB ในเรื่องของการท่องเที่ยว ในเรื่องของการรักษาพยาบาลอะไรต่างๆ เหล่านี้  ต้องเอาสิ่งเหล่านี้มา แต่ต้องเกื้อกูลเพื่อนบ้านเขาด้วย ไม่งั้นไปด้วยกันไม่ได้ ก็ต้องถ้อยที-ถ้อยอาศัย กัน ถึงจะยกทั้งหมดขึ้นมาได้ เรารวยคนเดียวไม่ได้ ผมคิดอย่างนั้นนะ เพราะฉะนั้นในประเทศก็เหมือนกัน คนรวยมากก็ต้องดูแลคนรวยน้อย คนรวยน้อยก็ต้องดูแลคนรวยน้อยกว่า ตามลำดับไป คู่กันไปเรื่อยๆ นะ พี่จูงน้อง พ่อจูงลูก อะไรเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ควรจะต้องท  ในส่วนของยุทธศาสตร์ชาตินั้นถ้ายาว 20 ปีได้ ก็จะประเมินทุก 5 ปี ทุกรัฐบาลก็ต้องทำตามนี้
 
ในส่วนที่เป็นประเด็นหลักๆ ในเรื่องของความมั่นคง ในเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม และเรื่องของพลังงาน ในเรื่องอของสาธารณูประโภคพื้นฐาน ในการสร้างความเข้มแข็ง การลดความเหลื่อมล้ำ การให้ความเป็นธรรมเหล่านี้ ต้องเดินควบคู่ไปนะครับ เป็นเวลานาน แล้วไม่ใช่ผมอยู่แล้วด้วย วันนี้เราก็พยายามจะเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลในส่วนราชการให้ได้ ในของรัฐให้ได้ สร้างคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทางสังคมด้วย เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องการให้ข้าราชการทุกหมู่เหล่านะครับให้เป็นข้าราชการที่ดี ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีหน้าที่ในการดูแลทุกข์สุขของราษฎร ของประชาชน ต่างพระเนตร พระกรรณ ที่พระองค์ทรงได้มอบภารกิจเหล่านี้ลงมาให้กับพวกเรานะครับ ทั้งนี้เพื่อจะให้ประเทศชาติ เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนนะครับ
 
เน้นรักษาเสถียรภาพรัฐบาล-กลุ่มผู้ขัดแย้งอย่าใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือ
 
ห้วงนี้เป็นห้วงสำคัญที่เราต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษาเสถียรภาพ ของรัฐบาล และก็ช่วยกันรักษาความสงบเรียบร้อยในประเทศให้ได้นะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ขัดแย้ง ผู้เห็นต่าง ผมคิดว่ายังไม่ใช่เวลาตอนนี้นะครับ ที่ท่านออกมาเคลื่อนไหวต่าง ๆ เพราะว่าเรากำลังทำสิ่งที่มีปัญหามาจากอดีต เพราะงั้นถ้าไม่ให้เราแก้ไขวันนี้ มันก็จะเกิดขึ้นอีก  เรากำลังสร้างประชาธิปไตยที่มีคุณภาพต้องใช้คำว่าประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ ผมไม่เคยปฏิเสธประชาธิปไตยแต่เราต้องมีประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ มีความยั่งยืน ประชาชนทุกคนมีความสุข บางอย่างอาจต้องใช้เวลา
 
ในการปรับเปลี่ยนผ่านในเวลานี้นะครับ เปลี่ยนผ่านให้ได้ ทำยังไง จะวางตัวยังไง ลำบากไหม เหนื่อยไหม จะต้องอดทนไหม นั่นแหละ เขาเรียกว่าการเปลี่ยนผ่าน ไปสู่สิ่งทีดีกว่าในอนาคต นั่นคือการปฏิรูป จัดระเบียบต่าง ๆ ให้เข้าที่เข้าทาง มีการบูรณาการร่วมกัน มีการกำหนดเป้าหมายล่วงหน้า มีการประเมินทุกห้วงระยะเวลา แล้วประชาชนจะต้องรู้ว่าอนาคตของเขา สำคัญที่สุดนะครับ อย่าไปปิดบังกัน ไม่งั้นมีปัญหาหมด ต้องรู้ก่อน แผนใหญ่เป็นยังไง แล้วต่อไปเป็นเรื่องของการกำหนดโครงการต่างๆลงไป เป็นการทำประชาพิจารณ์ มันก็ไม่ขัดแย้งยังไง ทุกวันนี้ขัดแย้งกันเต็มไปหมดนะ ก็ขอร้องพวกที่ยังเขาไปสร้างความขัดแย้งในหมู่ประชาชนให้ขัดแย้งกับการทำงานของรัฐบาล
 
อะไรที่เป็นประโยชน์ กรุณาเถิดครับ อย่าขัดแย้งเลย อย่าใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือ อธิบายให้เขาเข้าใจ ผมรับได้นะ ถ้าบอกว่าเขาต้องการจะอยู่แบบยากจนแบบนี้ หรือว่าจะอยู่ในชีวิตที่ดีขึ้น มันไม่มีอะไรที่ได้มาเปล่าๆ นะครับ ต้องร่วมมือกัน เพราะงั้นถ้าไม่ร่วมมือเลยมันก็ต้องอยู่แบบนี้ มันก็จนอยู่อย่างนี้ รายได้ก็ไม่มี ธุรกิจก็ไม่เกิดขึ้นในพื้นที่ แล้วใครจะทำให้ท่านร่ำรวยขึ้น ลูกหลานท่านจะเอาอะไรเรียนหนังสือ วันหน้าที่อื่นเขาพัฒนาไปแล้ว เขามีโครงการใหญ่ ๆ เขามามีอาชีพมีรายได้ มันก็ดีกว่าที่พื้นที่ ๆที่ๆ ไม่มี ต่างประเทศนี่เขาแย่งกัน ว่าตรงไหนจะเป็นแหล่งการค้าการลงทุน เขาแย่งกันไปเลยนะ อยากให้ไปลงในพื้นที่ตัวเองจะได้เจริญ ของเราบางที่ก็ถูกชี้แจง ทั้ง ๆ ที่ไม่เข้าใจกัน หลายอย่างนะ ไม่เข้าใจด้วย การเมืองด้วย อะไรต่างๆ แล้วแต่ ความขัดแย้ง กลุ่มผลประโยชน์ทำให้ทุกอย่างบิดเบือน ความร่วมมือก็ไม่เกิด ก็ทำไม่ได้ ประเทศก็พัฒนาไม่ได้ ถ้าชุมชนทำไม่ได้ แล้วอะไรจะทำได้นะครับ มันต้องเริ่มจากชุมชนทั้งสิ้น เริ่มจากประชาชนทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเรียกว่าประชาชน หรือพลเมืองก็แล้วแต่ก็คือคนไทยทั้งสิ้น เราจะต้องไม่ให้ประเทศไทยนั้น ต้องชอกช้ำ ต้องเป็นเช่นในอดีตที่ผ่านมานะครับ นั่นคือสิ่งสำคัญที่พวกเรา คสช. และรัฐบาลนี้ ให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนนะครับโดยไม่ได้คิดอะไรอื่นใดเลยนะ เพียงแต่ว่าต้องทำภารกิจให้สำเร็จ คือให้ประเทศไทยนั้นมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net