ประยุทธ์เปิดมาตรการเสริมความเป็นอยู่ผู้มีรายได้น้อย แนะราชการฟังประชาชน

เผยพบเจ้านายผู้ที่มีอำนาจตัวจริงคือตัวแทนสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ ยกพระราชดำรัส ทหาร-ข้าราชการ ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ระบุตั้งศูนย์เกษตรชุมชน 800 แห่ง - แนะใช้โซเชียลมีเดียเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจแต่ละท้องถิ่น

14 ก.ย. 2558 เมื่อเวลา 13.30 น. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดปฏิบัติการ “มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ รวม 8,000 คน ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ฮอลล์ 9 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

พบกับตัวแทนสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ คือพบกับเจ้านายผู้ที่มีอำนาจตัวจริง

โดย พล.อ.ประยุทธ์ ได้กล่าวมอบนโยบายสรุปสาระสำคัญตอนหนึ่งว่า การที่ได้มาพบกับตัวแทนสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจากทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ ถือเป็นการมาพบกับเจ้านายผู้ที่มีอำนาจตัวจริง ที่มีอำนาจในการช่วยทำให้ประเทศชาติเจริญเติบโตเข้มแข็งขึ้นในอนาคต โดยวันนี้ขอให้สมาชิกกองทุนฯ ได้ทำเพื่อประเทศและครอบครัว ซึ่งปฏิบัติการวันนี้เป็นเพียงมาตรการหนึ่งในการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเป็นมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ และวันนี้บ้านเมืองมีความสงบสุขดีขึ้นมาระดับหนึ่ง แต่สิ่งที่นายกรัฐมนตรียังไม่สบายใจคือทำอย่างไรที่พี่น้องประชาชนจะมีเงินใช้อย่างพอเพียง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อให้มีความเข้าใจพื้นที่ เข้าใจประชาชน เข้าถึงปัญหา หาทางพัฒนาส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนได้ถูกต้องตามความต้องการของประชาชน ซึ่งรัฐบาลก็ได้น้อมนำมาดำเนินการอยู่ในขณะนี้เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าต่อว่า ประเทศไทยไม่ได้อยู่เพียงลำพังในโลก รัฐบาลจึงต้องหาทางทำให้คนไทยอยู่ดีกินดี รวมทั้งทำให้ประชาคมโลกรับซื้อผลิตผลการเกษตรที่มีคุณภาพของไทย โดยต้องเดินหน้าประเทศ แก้ไขปัญหาที่สะสมมายาวนานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีต้องการให้ประเทศไทยมีความสุขขึ้น ให้เยาวชนในวันนี้ที่จะเติบโตขึ้นได้เป็นผู้ดูแลประเทศต่อไปในอนาคต จึงขอให้ทุกคนได้มาร่วมกันทำประวัติศาสตร์ของประเทศไทยให้มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน ในทุกระดับ และทั่วทุกภาคของประเทศ

ยกพระราชดำรัส ทหาร-ข้าราชการ ต้อง เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านทรงมีรับสั่งมาตลอดเสมอว่า ทหาร ข้าราชการ ต้องทำตัวให้ดี เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาส คำนี้ขอให้จำไว้ ใครเป็นข้าราชการใครเป็นตำรวจ ทหาร จะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ไม่ใช่เฉพาะโอกาสที่ดี โอกาสไม่ดีก็ต้องเป็นที่พึ่งให้เขา จะต้องไปด้วยกัน ต้องอยู่ด้วยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ไม่ใช่รัฐบาลทำอย่างหนึ่ง ข้าราชการทำอย่างหนึ่ง ประชาชนทำอย่างหนึ่ง จะแข็งแรงไม่ได้แน่นอนแบบนั้น” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า วันนี้จะต้องรวมพลังกันแก้ปัญหาที่มีมายาวนาน โดยการแก้ปัญหาจะต้องรับฟังประชาชนด้วย รัฐบาลเป็นห่วงผู้มีรายได้น้อย เป็นห่วงเกษตรกรซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติ โดยจะต้องพัฒนาภาคการเกษตรให้ไปสู่การเรียนรู้ สู่ความทันสมัย โดยรัฐบาลเป็นผู้อำนวยความสะดวก ทำให้เกษตรกรมีรายได้เหลือจากการผลิตหรือขายผลผลิตทางเกษตรบ้าง ไม่ใช่เหลือเงินที่เป็นดอกเบี้ยแล้วไปกู้เงินต่อ ดังนั้นรัฐบาลจะใช้เวลาที่รัฐบาลมีอยู่นี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร อย่างน้อยก็เป็นการวางพื้นฐานเริ่มไว้ให้ จากนั้น ก็ขึ้นอยู่กับประชาชนที่จะเลือกรัฐบาลใหม่มาทำหน้าที่ และการเปิดปฏิบัติการวันนี้ถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทย โดยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ทั้ง 30-40 ล้านคนเป็นผู้ที่มีพลังที่สุดในประเทศ เป็นพลังที่สร้างสรรค์ และการดำเนินโครงการนี้มีเป้าหมายให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยอยากให้ประชาชนนำเงินที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไปสร้างความเข้มแข็ง ซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างต่อเนื่องหากมีการดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

เผยตั้งศูนย์เกษตรชุมชน 800 แห่ง - แนะใช้โซเชียลมีเดียเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจแต่ละท้องถิ่น

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้พยายามจะแก้ปัญหาให้ทุกอย่างแล้ว โดยได้ตั้งศูนย์เกษตรชุมชนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กว่า 800 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน ที่เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการดูแลแก้ไขปัญหาเกษตรกร ให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม หากเกษตรกรมีปัญหาทำการเกษตรไม่ได้ผล ก็ขอให้ไปแจ้งปรึกษาได้ และนอกจากการให้ความรู้กับเกษตรกรแล้ว รัฐบาลต้องการให้เกิดชาวนาสมัยใหม่ เกษตรกรสมัยใหม่ ให้เกิดตลาดเรียนรู้ ที่ต้องรู้ถึงการทำการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่และปริมาณน้ำในพื้นที่ของตน ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแอพพลิเคชั่นรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตร ประกอบด้วยข้อมูลสภาพพื้นที่ น้ำ ราคาพืชผล ให้สามารถเรียกดูได้ทางโทรศัพท์ และจะมีศูนย์ข้อมูลให้เข้าไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ เพื่อเกษตรกรเดินหน้าไปสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยฝากให้ทุกฝ่ายได้สร้างการเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อโซเชียล มีเดีย เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของแต่ละท้องถิ่นที่มีศักยภาพ พัฒนาการเกษตรอย่างเหมาะสม วางแนวทางลดต้นทุนการผลิต พร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะให้การดูแลประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

 

เรียบเรียงจาก : ศูนย์สื่อทำเนียบ

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์