เลือก ‘เตือนใจ-ชาติชาย’ เป็นกสม. รอประธานสนช. ให้ความยินยอม

22 ก.ย. 2558 จากที่คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกสม. เพิ่มอีก จำนวน 2 คน ตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค. ถึงวันที่ 1 ก.ย. ที่ผ่านมา นั้น โดยมีผู้ยื่นใบสมัคร จำนวน 63 คน (อ่านรายละเอียด)

ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก กสม. ว่า ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 ของ กสม. เมื่อวันที่ 22 ก.ย.58 ได้เลือกบุคคลผู้สมควรเป็น กสม. โดยพิจารณาจากผลงานหรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์ กรอบแนวคิดในการดำเนินงานของผู้สมัครหากได้รับเลือกเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การมีส่วนร่วมของผู้แทนจากองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา 256 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 โดยคำนึงถึงสัดส่วนชายหญิง ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และการเป็นบุคคลจากภาคส่วนต่างๆ ที่หลากหลาย ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 2 คน ได้แก่

                       1. นางเตือนใจ ดีเทศน์

                       2. นายชาติชาย สุทธิกลมปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะได้เสนอรายชื่อผู้ได้รับเลือกพร้อมความยินยอมของผู้นั้นต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ทำหน้าที่ประธานวุฒิสภา เพื่อดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 48/2557 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง ประกอบมาตรา 256 และมาตรา 206 (2) ของรัฐธรรมนูญ 2550 ต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 21 ก.ค. ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหา กสม. ได้คัดเลือก 7 กสม. แล้วประกอบด้วย นางฉัตรสุดา  จันทร์ดียิ่ง นายบวร ยสินทร นางประกายรัตน์  ต้นธีรวงศ์ นายวัส  ติงสมิตร รองศาสตราจารย์ ศุภชัย  ถนอมทรัพย์ นายสุรเชษฐ์  สถิตนิรามัย และ นางอังคณา นีละไพจิตร แต่จากนั้นเมื่อวันที่ 22 ส.ค. สนช.มีมติไม่รับรองนายบวร และนายศุภชัย ส่งผลให้ต้องประกาศรับสมัครและสรรหาเพิ่มอีก 2 คนดังกล่าว

สำหรับนางเตือนใจ ดีเทศน์ นั้นเป็นนักพัฒนาซึ่งทำงานด้านชาติพันธุ์ และร่วมต่อสู้ในกระบวนการแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ตลอดเวลากว่า 30 ปี อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จ.เชียงราย ส่วนนายชาติชาย สุทธิกลม นั้นเป็นเลขาธิการ กสม. ตั้งแต่ปร 2556 และเป็นอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรมและอดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์

 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์