Skip to main content
sharethis

16 มี.ค. 2559 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต.เผยแพร่ข่าว ฃคณะกรรมการเปรียบเทียบมีคำสั่งเปรียบเทียบ นายชัย โสภณพนิช กรณีเปิดเผยข้อมูลภายในเพื่อให้บุคคลอื่นซื้อหุ้นบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (BKI) เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท

โดย ก.ล.ต. ได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่านายชัย ขณะเกิดเหตุดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานคณะผู้บริหารของ BKI เสนอให้มีการจ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้น BKI ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นปันผล เพิ่มเติมจากการจ่ายเงินปันผลตามปกติของ BKI จากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญและจะมีผลด้านบวกต่อราคาหุ้น BKI โดยนายชัยเปิดเผยข้อมูลนี้ให้แก่บุคคลอื่นทราบ และบุคคลอื่นดังกล่าวได้ซื้อหุ้น BKI ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2557 ก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเปิดเผยต่อบุคคลทั่วไปในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 จึงเป็นการเอาเปรียบบุคคลภายนอกการกระทำของนายชัยจึงเป็นความผิดตามมาตรา 241 ต้องระวางโทษตามมาตรา 296 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
นายชัยได้รับการลงโทษทางอาญาโดยการถูกปรับ แต่เนื่องจากมูลค่าผลประโยชน์ที่นายชัยได้รับเมื่อนำมาพิจารณากำหนดเป็นค่าปรับแล้วมีมูลค่าไม่สูง และยังต่ำกว่ามูลค่าเปรียบเทียบปรับขั้นต่ำ ดังนั้น คณะกรรมการเปรียบเทียบจึงมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับในจำนวนขั้นต่ำเป็นเงิน 500,000 บาท
 
นอกจากนี้ นายชัยยังเป็นกรรมการของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับใบอนุญาตนายหน้า ค้า หรือจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (LBDU) ซึ่งเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน การกระทำข้างต้นถือเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน* นายชัยจึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้เป็นเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ 17 มีนาคม 2559  และไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในตลาดทุน ทั้งผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อื่นได้ในช่วงเวลาเดียวกัน
 
ผู้บริหารเอ็มลิงค์-ดับบลิวเอชเอให้ข่าวเท็จ-ปั่นหุ้น - ปรับ 6 บิ๊กสยามโกลบอลอินไซด์ซื้อหุ้น 
 
โดยในวันเดียวกัน ก.ล.ต.ยังเปิดเผยคณะกรรมการเปรียบเทียบมีคำสั่งปรับนายสมชาย ชัยศรีชวาลา เป็นจำนวน 500,000 บาท ในฐานความผิดกรณีสร้างราคาหุ้นบริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) (AMC)  ปรับ 500,000 บาท คณะกรรมการเปรียบเทียบมีคำสั่งเปรียบเทียบนายสมยศ  อนันตประยูร กรณีแพร่ข่าวอันอาจทำให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าหลักทรัพย์ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ จำกัด (มหาชน) (WHA) จะมีราคาสูงขึ้นหรือลดลง และเป็นข้อเท็จจริงที่มิได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงถูกสั่งปรับ 500,000 บาท
 
คณะกรรมการเปรียบเทียบมีคำสั่งเปรียบเทียบนายพิเชษฐ์ บุญยภักดี กรณีบอกกล่าวข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความที่เจตนาให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงินหรือราคาหุ้นของบริษัท เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MLINK) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เฟอร์รั่ม จำกัด (มหาชน) (FER ) เป็นการกระทำผิดตามมาตรา 238 และมีระวางโทษตามมาตรา 296 ถูกปรับเป็นเงิน 500,000 บาท
 
รวมทั้ง กรณีคณะกรรมการเปรียบเทียบมีคำสั่งเปรียบเทียบผู้กระทำผิด 4 ราย ได้แก่ (1) นายวิทูร สุริยวนากุล (2) นางสาวกุณฑี สุริยวนากุล  (3) นายอภิลาศ สุริยวนากุล และ (4) นายเกรียงไกร สุริยวนากุล  เป็นเงินรวม 25,322,064.39 บาท กรณีอาศัยข้อมูลภายในซื้อหุ้นสามัญบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL-W)  และกล่าวโทษผู้กระทำผิด 2 ราย ได้แก่ (1) นายสุรศักดิ์ จันโทริ และ (2) นายเอกกมล จันโทริ กรณีอาศัยข้อมูลภายในซื้อหุ้น GLOBAL
 
นายวิทูร ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารสยามโกลบอล และพวกรวม 4 คนได้ประโยชย์จากการซื้อหุ้นโกลบอลกรณีที่จะควบรวมกับเอสซีจี ดีสทริบิวชั่นบริษัทย่อยปูนซิเมนต์ไทย
 
สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net