ก.ยุติธรรมจ่อโละลูกจ้างชั่วคราวกว่า 2 พัน 'เครือข่ายพยาบาล' ขอบคุณ ประยุทธ์ พอใจผลบรรจุ

กระทรวงยุติธรรมจ่อโละลูกจ้างชั่วคราวกว่า 2 พันคน ไม่มีเงินจ้าง ผู้บริหารเร่งหาทางออก เครือข่ายพยาบาลฯ ขอบคุณ ประยุทธ์ พอใจผลบรรจุ ขรก. พร้อมขู่ลาออกหาก รบ.ผิดคำพูด

18 พ.ค. 2560 มติชนออนไลน์และข่าวช่อง 8 รายงานว่า ข่าวจากกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) ระบุว่า สิ้นปีงบประมาณ 2560 ยธ.จะเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการ จำนวนกว่า 2,000 อัตรา เนื่องจากไม่มีงบประมาณ ซึ่งงบประมาณที่ใช้ก่อนหน้านี้มาจากดอกเบี้ยของกรมบังคับคดี เป็นเงินวางทรัพย์ หรือเงินที่ได้จากการขายทรัพย์และรอคืนคู่ความ มีระยะเวลาพอสมควร แต่เมื่อมีนโยบายการเร่งระบายทรัพย์การคืนเงินคู่ความโดยเร็ว ทำให้ระยะการคงเงินดังกล่าวมีจำนวนสั้น จึงไม่เกิดดอกเบี้ยในส่วนนี้ ทำให้ไม่มีเงินดอกเบี้ยมาบริการจัดการจ้างลูกจ้างชั่วคราวและจ้างเหมาบริการ อีกทั้งนโยบายของรัฐเข้าสู่ระบบ e payment การซื้อขายของรัฐเป็นระบบจ่ายตรงเข้าระบบ จึงไม่มีเงินนอกงบประมาณมาบริการเหมือนที่ผ่านมา

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับเงินงบประมาณที่ใช้ในการจ้างกลุ่มคนเหล่านี้จำนวนกว่า 530 ล้านบาท โดยปีงบประมาณปี 2561 กระทรวงยุติธรรมถูกตัดงบจำนวนดังกล่าวที่มีการขอไปยังสำนักงบประมาณ ทำให้ต้องเลิกจ้างกลุ่มคนเหล่านี้ในสิ้นปีงบประมาณ 2560 อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมกำลังหารือกับสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางในเรื่องดังกล่าวเพื่อชะลอการจัดเก็บรายได้ในการซื้อขายทรัพย์ของกรมบังคับคดีด้วย

เครือข่ายพยาบาลฯ ขอบคุณ ประยุทธ์ พอใจผลบรรจุ ขรก.

ขณะที่มวานนี้ (17 พ.ค.60) ผู้จัดการออนไลน์ รายงานว่า รุ่งทิวา พนมแก ประธานเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการประชุมรับฟังการชี้แจงจาก นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กรณีการบรรจุพยาบาลเป็นข้าราชการ หลัง ครม. รับหลักการจะบรรจุ 3 ปี จำนวนรวมประมาณ 8,792 ตำแหน่ง และเมื่อรวมกับตำแหน่งว่างในปี 2560 และจาการเกษียณปี 2560 - 2562 ทำให้น่าจะบรรจุพยาบาลได้ถึง 13,583 ตำแหน่ง ว่า จากการร่วมประชุมทำให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น และพอใจกับข้อสรุปในครั้งนี้ เนื่องจากไม่ใช่เพียงการพูด แต่มีสักขีพยานเป็นสื่อมวลชน มีการจัดเกลี่ยตำแหน่งให้กับพยาบาลตามที่ร้องขอ

“พยาบาลคงจะไม่มีการลาออกแล้ว เพราะได้รับตามเป้าหมาย และได้รับขวัญกำลังใจแล้ว แต่เรื่องการเคลื่อนไหวต่างๆ เช่น การรวมตัวกันร้องเพลงมาร์ชพยาบาล ก็ยังคงมีการดำเนินการต่อไปเพื่อแสดงถึงพลังของพยาบาล ร่วมกับการขอบคุณนายกรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม ทางเครือข่ายฯ อยากขอเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดสรรตำแหน่งเพื่อความโปร่งใส ซึ่งทางเครือข่ายฯ มั่นใจใน สธ. แต่ก็อยากให้ สธ. มั่นใจในเครือข่ายฯ ด้วย” รุ่งทิวา กล่าว

ขู่ลาออกหาก รบ.ผิดคำพูด

ทั้งนี้ เครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว สธ. ยังออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 ด้วยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) คราวประชุมวันที่ 9 พ.ค. ที่ผ่านมา มีมติ ไม่อนุมัติอัตราข้าราชการ ตั้งใหม่ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 10,992 อัตรา โดยให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำตำแหน่งว่างที่มีอยู่และตำแหน่งที่จะว่างในอนาคตมาบริหารจัดการเพื่อรองรับการบรรจุพยาบาลวิชาชีพ ตามความจำเป็น และไม่ให้กระทรวงสาธารณสุขขอเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จนกว่าจะสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 นั้น จากประเด็นดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการสูญเสียขวัญและกำลังใจ ของพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวเป็นอย่างมาก จนเกิดกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ที่ว่า “ไม่บรรจุ ลาออก ยกกระทรวง 30 กันยายน 2560” หลังจากเรื่องนี้เป็นประเด็นที่หลายฝ่ายให้ความสนใจนั้น 

ภาพจาก ชมรมผู้บริหารการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน

ในวันที่ 16 พ.ค. 2560 กระทรวงสาธารณสุข ได้นำแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจนได้รับความพึงพอใจใน แนวทางการแก้ปัญหา และนำมาสู่การชี้แจงผ่านการประชุม video conference ในวันที่ 17 พ.ค. 2560 ที่กระทรวงสาธารณสุข ไปยัง สำนักงานสาธารณสุขทั่วประเทศ เครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุข มีความพึงพอใจและจะติดตามการ ดำเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบรรจุพยาบาล ให้เป็นข้าราชการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ ทางกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอแก่คณะรัฐมนตรี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องจะเสนอเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเร็วที่สุด

ในนามของเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุข ขอขอบคุณรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข สภาการพยาบาล และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เล็งเห็นว่าระบบสุขภาพของประเทศไทย นั้นมีความจำเป็นที่ต้องคงอัตรากำลังของพยาบาลไว้ จนได้มีการนำเรื่องของการบรรจุพยาบาลให้เป็น ข้าราชการนั้นเป็นวาระเร่งด่วนในการประชุมหารือของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนนำมาสู่แนวทางใน การแก้ไขปัญหาที่เป็นธรรมและพึงพอใจของหลายหลายฝ่าย และขอขอบคุณองค์กรวิชาชีพพยาบาลต่างๆ รวมทั้งสื่อมวลชนทุกแขนงที่ออกมาสนับสนุนให้มีการบรรจุพยาบาลให้เป็นข้าราชการในครั้งนี้
       
ทั้งนี้ หากไม่มีการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว หรือการแก้ไขปัญหาไม่เป็นไปตามที่รัฐบาลและ กระทรวงได้ทำไว้ เครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุข จะมีการรณรงค์แจ้งข่าวสาร เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับทราบถึง ประเด็นที่ไม่ได้รับการแก้ไขและเชิญชวนให้ดำเนินการเขียนใบลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป 

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์