คสช. กระทรวงแรงงานบุกแจกเงินให้ชาวไทยมุสลิมเขตดินแดงอ้างประชารัฐ

อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน และรองหัวหน้าคณะ คสช.ดอดมอบเงินและกระเช้าให้กับผู้นำชาวไทยมุสลิมย่านดินแดง อ้างสร้างการมีส่วนร่วม แสดงออกถึงการเสริมสร้างความรัก สามัคคี การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ตามแนวทางประชารัฐและตามนโยบายรัฐบาล 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กระทรวงแรงงานรายงานว่า วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลาประมาณ 18.00 น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และรองหัวหน้าคณะ คสช. พร้อมกับ นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน   เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยได้เดินทางไปมอบกระเช้าพร้อมเงินจำนวนหนึ่งในการส่งเสริมศาสนาแก่ ให้แก่ นายสมหวัง (ฮัจยีอิมรอน) สว่างนวล ประธานมัสยิดมูฮายีรีน เนื่องในโอกาสเดือนแห่งการถือศีลอด หรือเดือนรอมฎอน ณ มัสยิดมูฮายีรีน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยอ้างว่าเป็นการเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่ เพื่อแสดงออกถึงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข สอดคล้องกับแนวทางประชารัฐตามนโยบายรัฐบาล