Skip to main content
sharethis

24 พ.ค. 2562 เวลา 15.12 น. ที่ ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปทรงเปิดประชุมรัฐสภา

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสแก่สมาชิกรัฐสภา ความว่า บัดนี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสร็จสิ้นลง และมีการเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2562 แล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดประชุมรัฐสภาเพื่อให้ทำหน้าที่นิติบัญญัติตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป ขอให้สมาชิกแห่งสภาพึงนึกถึงความสำคัญและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง เพราะการกระทำทุกอย่างของแต่ละคน จะมีผลโดยตรงถึงความมั่นคงของประเทศ และความสุขทุกข์ของประชาชน จึงจำเป็นที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจทั้งปวง โดยเต็มสติปัญญา ความสามารถ ด้วยความสุจริต และด้วยความคิดพิจารณาอันสุขุมรอบคอบ หนักแน่นด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง เที่ยงตรงตามหลักนิติธรรมและคุณธรรม ให้งานของชาติดำเนินก้าวหน้าไปโดยไม่ติดขัด และบังเกิดประโยชน์อันพึงงประสงค์สมบูรณ์บริบูรณ์ ขออำนวยพรให้การดำเนินงานของรัฐสภาเป็นไปโดยเรียบร้อยสัมฤทธิ์ผล เป็นความผาสุกสวัสดิ์และความวัฒนาถาวรแก่อาณาประชาราษฎร์และชาติบ้านเมือง ทั้งขอให้ทุกคนที่ประชุมร่วมกันอยู่ ณ ที่นี้ ประสบความสุขความเจริญทุกเมื่อถ้วนหน้ากัน

สำหรับพิธีเปิดประชุมรัฐสภาวันนี้มีสภาชิกรัฐสภาทั้งสิ้น 748 คน ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภา 250 คน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 498 คน โดยธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส. บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ระหว่างรอการพิจารณาคุณสมบัติการเป็น ส.ส. ปมหุ้นวีลัคมีเดีย เข้าร่วมพิธีด้วย

ทั้งนี้ ประชุมวุฒิสภานัดแรกจะเกิดขึ้นวันนี้ ในเวลา 17.30 น. ที่หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งถูกใช้เป็น "รัฐสภาชั่วคราว" โดยมีระเบียบวาระรับทราบพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) เรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2562 รับทราบพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้ง ส.ว. และให้สมาชิกวุฒิสภากล่าวปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนปฏิบัติหน้าที่ จากนั้นจะเข้าสู่ระเบียบวาระเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา จากนั้นวันที่ 25 พ.ค. เวลา 09.30 น. จะมีการประชุมสภานัดแรก เพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานฯ

สำหรับขั้นตอนการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้น จะยึดตามข้อบังคับการประชุมปี 2551 โดยเริ่มต้นที่ผู้อาวุโสสูงสุดของสภาฯ คือชัย ชิดชอบ ทำหน้าที่ประธานชั่วคราว และหากผู้เหมาะสม ที่ได้รับการเสนอชื่อเพียงชื่อเดียว ให้ ส.ส. ไม่น้อยกว่า 20 คนยกมือรับรอง และเปิดลงมติเลือก โดยยึดเสียงข้างมากเป็นมติเห็นชอบได้

หากมีผู้เหมาะสมที่ได้รับการเสนอมากกว่า 1 คน ต้องมี ส.ส. ยกมือรับรองไม่น้อยกว่า 20 คน และให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ โดยมีตัวแทน 5 พรรคการเมืองเป็นกรรมการในการนับคะแนน ก่อนประกาศให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร และตามรัฐธรรมนูญ 2560 กำหนดให้เป็นประธานรัฐสภาโดยตำแหน่งอีกด้วย

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net