'อหิวาต์หมู' ระบาด 'สามเหลี่ยมทองคำ' เช่นเดียวกับหลายชาติในเอเชีย

พบ 'อหิวาต์หมู' ระบาดในพื้นที่ 'สามเหลี่ยมทองคำ' ล่าสุดเจอหมูตาย 'ห้วยทราย' อีกกว่า 200 ตัว 'แขวงบ่อแก้ว' ประกาศห้ามกิน-ห้ามเคลื่อนย้าย 'เชียงราย' กำจัด-ฝังกลบหมู ไปแล้วไม่ต่ำกว่า 600-700 ตัว ห้ามย้ายสัตว์ 6 เดือน 'ฟิลิปปินส์' ระบาดถึงเมืองหลวงแล้ว 'จีน' ห้ามนำเข้าหมูจาก 'เกาหลีใต้' นำเนื้อหมูคลังสำรองออกมาแก้ปัญหาหมูขาดตลาด


ที่มาภาพประกอบ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

21 ก.ย. 2562 ผู้จัดการออนไลน์ รายงานว่าขณะนี้เชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรได้ระบาดในสามเหลี่ยมทองคำมากขึ้นแล้ว โดย จ.ท่าขี้เหล็ก ของพม่า ได้มีการกำจัดหมูไปแล้วไม่น้อยกว่า 500 ตัว และปิดฟาร์มทั้งขนาดใหญ่-รายย่อยย่อยทั้งหมดในพื้นที่ใกล้เคียงทั้งหมด ส่วนพื้นที่ชายแดน จ.เชียงราย ที่กรมปศุสัตว์ มีประกาศคุมเข้มตั้งแต่ 2 ก.ย. 2562 เป็นต้นมา จนถึงขณะนี้ก็มีการกำจัด-ฝังกลบหมู ทั้งในท้องที่ อ.แม่จัน อ.แม่สาย ตรงข้ามท่าขี้เหล็ก ไม่ต่ำกว่า 600-700 ตัว พร้อมส่งเจ้าหน้าที่คุมเข้ม 24 ชม.18 ด่าน ใน 8 อำเภอ

ล่าสุด บัวคง นามมะวง เจ้าแขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว ก็ได้ออกประกาศเรื่องการสกัดกั้นและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอหิวาห์อาฟริกาในเมืองห้วยทราย ตรงข้าม อ.เชียงของ จ.เชียงราย ระบุว่า ได้พบการระบาดของโรคอหิวาห์ในหมู ที่บ้านจอมจุก กลุ่มบ้านทุ่งแสงจัน เมืองห้วยทราย ทำให้มีหมูตายไปแล้วกว่า 200 ตัว

เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายวงกว้างไปกว่านี้ เจ้าแขวงบ่อแก้วจึงมีคำสั่งดังนี้

1.ห้ามนำเข้า ส่งออก เคลื่อนย้าย ซื้อ ขายหมูและผลิตภัณฑ์จากหมูทุกชนิดในเมืองห้วยทราย พร้อมกำหนดเขตพื้นที่ในเมืองเป็นสีต่างๆ ตามความรุนแรงของการแพร่ระบาด ดังนี้
-พื้นที่สีแดง เป็นเขตที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตรในจุดที่พบการแพร่ระบาด ประกอบด้วยบ้านจอมจุก บ้านทุ่งแสงจัน บ้านน้ำคำ บ้านใหม่พูคา บ้านน้ำห้อใต้ บ้านนกกระจอก และบ้านปากราวใต้ บ้านที่อยู่ในเขตนี้ ห้ามเคลื่อนย้ายหมู่และชิ้นส่วนต่างๆของหมู รวมถึงห้ามบริโภคเนื้อหมูโดยเด็ดขาด
-พื้นที่สีเหลือง อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากจุดที่พบการแพร่ระบาด กำหนดให้เป็นเขตเฝ้าระวัง ประกอบด้วยบ้านห้วยสาลา บ้านไชจะเริน บ้านน้ำตอย บ้านปากราวเหนือ บ้านพิบุนทอง บ้านเวียงใหม่ บ้านดอน และบ้านอุดม

2.ให้ระงับการซื้อขายชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์จากหมูทุกชนิด เช่น เนื้อหมู แหนมหมู ไส้กรอกหมู รวมถึงอาหารที่มีชิ้นส่วนของหมูเป็นส่วนผสมโดยเด็ดขาด ในตลาดวังวิว ตลาดสีดอนมี ตลาดขอนแก้ว และตลาดทุ่งแสงจัน จนกว่าจะมีการประกาศยกเลิก

3.ให้เจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายหมู ชิ้นส่วนของหมู และผลิตภัณฑ์จากหมู ในเมืองห้วยทราย รวมถึงป้องกันการลักลอบนำเข้าหมูและชิ้นส่วนหมูจากแขวงอื่นๆเข้ามายังแขวงบ่อแก้ว ถ้าตรวจพบ ให้ยึดและทำลายโดยทันที

4.ให้แผนกอุตสาหกรรมและการค้าของแขวง ตรวจสอบร้านค้าไม่ให้มีการขึ้นราคาสินค้าอุปโภค-บริโภคทุกชนิด ในช่วงที่ยังมีการระบาดของโรคอหิวาห์อาฟริกาในหมู หากตรวจพบว่ามีการขึ้นราคาสินค้าทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฏหมาย

5.ให้ผู้ปกครองแต่ละเมืองเฝ้าระวัง ตรวจตรา ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ระหว่างเมือง จนกว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาด และมีคำสั่งยกเลิกการเฝ้าระวัง

6.คำสั่งฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้ลงนามในท้ายคำสั่ง (20 ก.ย.) เป็นต้นไป

'เชียงราย' ห้ามย้ายสัตว์ 6 เดือน 

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2562 ThaiPBS รายงานว่าเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจทั้ง 12 แห่ง ของ จ.เชียงราย โดยเฉพาะขาเข้า จากชายแดนด้าน อ.แม่สาย อ.เชียงแสน และขาออกไปต่างจังหวัดด้าน อ.พาน ได้เพิ่มมาตรการในการตรวจค้นอย่างเข้มงวดทั้งการตรวจตราดูแลด้านยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทั่วไปรวมทั้งยังเข้มงวดด้านการเคลื่อนย้ายสัตว์อีกด้วย

หลังจากมีคำสั่งของ จ.เชียงราย ประกาศห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์เป็นระยะเวลา 6 เดือน เนื่องจากมีสุกรในพื้นที่ติดเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในหลายอำเภอ โดยเฉพาะ อ.แม่สาย และ อ.แม่จัน ทำให้ต้องทำลายสุกรไปแล้วหลายร้อยตัว

นายสัตว์แพทย์ นพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า จ.เชียงราย ได้ออกมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จากประเทศเพื่อนบ้าน โดยแจ้งข่าวการขับเคลื่อนมาตรการสำคัญของกรมปศุสัตว์ และ จ.เชียงราย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่จะดูแลสุขอนามัยของประชาชนอย่างเต็มที่ กรมปศุสัตว์เดินหน้าป้องกัน ASF เข้ม วอนอย่าตระหนกบริโภคสุกรได้ปลอดภัย

ด้านนายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้ปศุสัตว์ทุกจังหวัด ภาคเอกชน และเกษตรกรทุกพื้นที่ให้ดำเนินมาตรการป้องกัน ASF เข้มข้นอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างที่ จ.เชียงราย ที่สามารถดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคได้อย่างรัดกุม และเพิ่มการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ในการรับซื้อหมูจากเกษตรกรรายย่อยที่มีความเสี่ยงในรัศมีใกล้เคียงแล้วนำไปเชือด เพื่อแปรรูปปรุงสุก หรือฝังทำลาย ซึ่งขึ้นกับผลการประเมินความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่

ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันโรคตามปกติ แม้สุกรจะยังไม่มีอาการป่วยตาย เพื่อตีกรอบความเสี่ยงให้อยู่ในวงจำกัด อย่างไรก็ตาม ขอย้ำว่า ASF ไม่ติดต่อสู่คน ผู้บริโภคไม่ต้องกังวล สามารถบริโภคเนื้อสุกรได้ตามปกติ และปลอดภัย

นายสัตวแพทย์ สรวิศ ระบุอีกว่า การทำลายสุกรในรัศมีใกล้เคียงพื้นที่พบสุกรติดเชื้อ ทั้งที่สุกรยังไม่มีอาการป่วยนั้น ถือเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการระบาดของโรคที่ได้ผล สำหรับการจัดเตรียมค่าชดเชยในการทำลายสุกรนั้น กรมปศุสัตว์ได้ขอความร่วมมือจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรแล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวล สิ่งที่จำเป็นคือหากใครพบการป่วยตายของสุกร ขอให้รีบแจ้งปศุสัตว์อำเภอให้เร็วที่สุด หรือแจ้ง อสม. ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน โดยทันที เพื่อการเข้าไปกำจัดและควบคุมเฝ้าระวังไม่ให้มีความเสี่ยงที่จะแพร่กระจายออกไป ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทุกคน

อหิวาต์แอฟริกาในสุกรไปถึงนครหลวงฟิลิปปินส์แล้ว

(20 ก.ย.) โฆษกกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์แถลงว่า สำนักงานอุตสาหกรรมสัตว์ยืนยันพบเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรในตัวอย่างเลือดหมูที่มาจาก 2 เขตของเมืองเกซอนซิตี้ ซึ่งอยู่ในเขตกรุงมะนิลา และกำลังเฝ้าจับตาในเขตอื่นๆ อย่างใกล้ชิด แต่ไม่ได้เปิดรายละเอียดใดๆ ด้านนายกเทศมนตรีเมืองเกซอนซิตี้กล่าวว่า เชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรอาจมาจากหมูตายที่พบในคลองและแม่น้ำใกล้เคียง ทั้งนี้ สันนิษฐานกันว่ามีเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูนำซากหมูตายทิ้งลงในแม่น้ำเพื่อปกปิดรายงานการระบาด 

ฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นผู้บริโภคเนื้อหมูรายใหญ่อันดับ 10 ของโลก และเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่อันดับ 7 ประกาศพบการระบาดของเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 ก.ย. ที่ผ่านมา หลังพบการตายของหมูและกำจัดหมูไปกว่า 7,000 ตัวในจังหวัดริซัล ทางตะวันออกของกรุงมะนิลา

'จีน' ห้ามนำเข้าหมูจาก 'เกาหลีใต้' ประกาศนำเนื้อหมูแช่แข็งจากคลังสำรองมาชดเชยเนื้อหมูในตลาด

นอกจากนี้จีนออกคำสั่งห้ามห้ามนำเข้าหมูจากเกาหลีใต้ หลังจากเกาหลีใต้เป็นประเทศล่าสุดที่พบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ทำให้หมูตายไปแล้วเป็นจำนวนมากและส่งผลให้ราคาหมูทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น

คำสั่งห้ามมีขึ้นขณะที่จีนกำลังพยายามควบคุมการแพร่ระบาดภายในประเทศหลังจากฆ่าหมูไปแล้วอย่างน้อย 1.1 ล้านตัว ซึ่งเป็นตัวเลขอย่างเป็นทางการ แต่เชื่อกันว่าตัวเลขที่แท้จริงจะสูงกว่านี้ ทางการจีนระบุว่า จะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการขนส่งและสัมภาระของผู้โดยสารที่มาจากเกาหลีใต้ และหากพบ หมูที่นำเข้ามาโดยผิดกฎหมายจะถูกทำลาย 

ในสัปดาห์นี้ เกาหลีใต้ยืนยันพบการระบาดของอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นครั้งแรกที่เมืองปาจู ใกล้พรมแดนระหว่างสองเกาหลี นายคิม ฮยอนซู รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเกาหลีใต้กล่าวว่า หมู 3,950 ตัวจาก 3 ฟาร์มจะต้องถูกฆ่า 

สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่าทางการจีนยังได้ปล่อยเนื้อวัว 2,400 ตันและเนื้อแกะอีก 1,900 ตันออกจากคลังสำรองเมื่อต้นเดือนนี้ ก่อนวันหยุดยาวฉลองครบรอบ 70 ปีการก่อตั้งประเทศในวันที่ 1 ต.ค. ที่จะถึงนี้

และล่าสุดรัฐบาลจีนประกาศจะนำเนื้อหมูแช่แข็งจากคลังสำรองอาหารของรัฐบาลกลางออกมาชดเชยเนื้อหมูในตลาดที่หดหายไปจากการกำจัดหมูจำนวนมากตลอดช่วงที่ผ่านมาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดหมูแอฟริกัน ทำให้จำนวนหมูในจีนลดลงกว่าร้อยละ 30 ขณะที่ราคาเนื้อหมูเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 50

ที่มาเรียบเรียงจาก: ผู้จัดการออนไลน์ ThaiPBS สำนักข่าวไทย [1] [2] [3]

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์