Skip to main content
sharethis

ปมโหวตตั้ง กมธ. ศึกษาผลกระทบคำสั่ง คสช. ยังไม่จบ สภาล่มอีกแล้ว ฝ่ายรัฐบาลยัน "ธงเดิม" ลงคะแนนใหม่ "ปิยบุตร" ชี้ข้อบังคับ "นับคะแนนใหม่ต่างจากลงคะแนนใหม่" วิปรัฐบาล ยันวันพุธหน้า เดินหน้าโหวต 'เทพไท' โหวตหนุนตั้ง กมธ. ตามญัตติพรรค ไม่ใช่ญัตติฝ่ายค้าน ยัน ปชป.ไร้งูเห่า ขณะที่ 3 ส.ส.อนาคตใหม่ ปัดเป็นงูเห่า ไม่เคยรับเงิน หลังโหวตสวนมติพรรคหลายรอบ

28 พ.ย.2562 ความคืบหน้าหลังจากที่วานนี้ (27 พ.ย.62)ฝ่ายค้านชนะการลงมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ(กมธ.) วิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำ ประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และการใช้อำนาจของหัวหน้าคสช.ตามมาตรา 44 ด้วยคะแนนเห็นด้วยกับการตั้ง กมธ. 234 คน ไม่เห็นด้วย 230 คน งดออกเสียง 2 คน

จนทำให้ พรรคร่วมรัฐบาลขอนับคะแนนใหม่โดยอ้างว่ามีความสับสน และ ชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ยืนยันสั่งให้นับคะแนนใหม่ โดยอ้างระเบียบข้อบังคับที่กำหนดให้เป็นการลงมติใหม่ด้วยการขานชื่อเป็นรายบุคคล แม้ฝ่ายค้านจะไม่เห็นด้วยกับการนับใหม่ก็ตาม ส่งผลให้ ส.ส.ฝ่ายค้านทยอยเดินออกจากห้องประชุมสภาฯ ทำให้องค์ประชุมเพียง 92 คน ถือว่า องค์ประชุมไม่ครบ ประธานสภาฯจึงสั่งปิดการประชุม นั้น

ปิยบุตร ชี้ "นับคะแนนใหม่" ไม่ใช่ "ลงคะแนนใหม่"

ล่าสุดวันนี้ (28 พ.ย.62) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีการพิจารณาเรื่องที่ค้างจากการประชุมวันก่อน นั่นคือการลงมติ ญัตติด่วน เรื่องให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ดังกล่าว ที่ ปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.พรรคอนาคตใหม่และคณะ เป็นผู้เสนอ อีกครั้ง โดย ก่อนเข้าสู่การลงคะแนน ปิยบุตร หารือก่อนการนับคะแนนใหม่ว่า ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้วินิจฉัยถูกต้องตามข้อบังคับ ข้อที่ 85 แล้วว่า เมื่อผลการลงคะแนนต่างกันไม่เกิน 25 คะแนน สมาชิกมีสิทธิขอนับคะแนนใหม่ได้ เพียงแต่ตนขอยืนยันว่า ข้อ 85 นี้ คือ การ "นับคะแนนใหม่" ไม่ใช่ "ลงคะแนนใหม่" สองสิ่งนี้แตกต่างกัน เปรียบเทียบกับการเลือกตั้งทั่วไป หากมีการขอนับคะแนนใหม่ ก็ต้องนำบัตรเลือกตั้งในหีบทั้งหมดออกมานับกันใหม่ มิใช่ให้ผู้ที่ไม่มาใช้สิทธิ ได้มาออกเสียงลงคะแนนเพิ่ม แต่ถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด รวมทั้งคนที่ไม่ได้มาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งที่แล้วก็สามารถมาเลือกตั้งได้ เมื่ออ่านจากข้อ 85 แล้ว ก็คือ นับคะแนนใหม่ ด้วยการใช้วิธีการลงคะแนนแบบขานชื่อ ดังนั้น ก็ต้องนำรายชื่อผู้ลงคะแนนเมื่อวานรวม 467 คน มาขานชื่อทีละคนว่าจะลงคะแนนอย่างไร มิใช่ ให้ ส.ส. ที่ไม่ได้ลงคะแนนเมื่อวานมาลงคะแนนด้วย เพราะจะกลายเป็นลงคะแนนใหม่ไป 

ฝ่ายค้าน คงจุดยืนเดิม ไม่ร่วมนับคะแนนใหม่ 

สุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน)กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมก่อนเข้าสู่กระบวนการลงมติ ตั้งคณะกรรมาธิการฯดังกล่าวว่า จากการประชุมเมื่อวานที่พรรคร่วมฝ่ายค้าน วอร์คเอาท์ซึ่งเป็นเรื่องที่พรรคไม่อยากทำ และไม่อยากให้ใช้ข้อบังคับที่ 85 เพราะเกรงว่าจะสร้างปัญหาในการทำงานร่วมกันในอนาคต แต่วันนี้จะต้องดำเนินการตามข้อบังคับที่ 85 จึงขอเรียนต่อที่ประชุมว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านให้ความร่วมมือกับรัฐบาลลงชื่อให้มีการเปิดประชุมได้ แต่เมื่อถึงขั้นตอนที่จะนับคะแนนใหม่ ขอคงจุดยืนไม่อยู่นับคะแนนด้วย ดังนั้น พรรคร่วมฝ่ายค้านขอไม่อยู่ร่วมในการนับคะแนน และไม่ขอส่งสมาชิกร่วมเป็นกรรมการนับคะแนนในการลงมติครั้งนี้

องค์ประชุม สั่งปิดการประชุม 'ชวน' ยันทำตามข้อบังคับ

อย่างไรก็ตาม ชวน เรียกกรรมการเตรียมดำเนินการต่อไป ท่ามกลางผู้ประท้วงจำนวนมาก ทำให้ ส.ส.พรรคฝ่ายค้านวอล์คเอาท์ไม่เข้าแสดงตัว ประธานตรวจนับองค์ประชุมได้ 240 คน ไม่ครบองค์ประชุม ต้องสั่งปิดการประชุม

โดยก่อนหน้านั้น ชวน กล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีองค์ประชุมไม่ครบจนต้องสั่งเลิกการประชุมในการประชุมเมื่อวานนี้ ( 27 พ.ย.62 ) ระหว่างการเตรียมนับคะแนนใหม่เพื่อขอมติตั้งคณะกรรมาธิการดังกล่าว ว่า การขอให้มีการนับคะแนนใหม่เป็นสิทธิตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 85 เมื่อมีผลคะแนนห่างกันไม่เกิน 25 คะแนน แต่ตามข้อบังคับกำหนดให้การนับคะแนนใหม่ต้องใช้วิธีการขานชื่อลงคะแนน ทั้งนี้ยืนยันว่าเป็นไปตามกระบวนการข้อบังคับ

ต่อข้อถามว่าหากมีการใช้วิธีการกันแบบนี้บ่อยครั้งจะมีผลให้การทำงานของสภาเดินหน้าไปได้ช้าหรือไม่ ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า การขอนับคะแนนใหม่สามารถเกิดขึ้นได้จากทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ซึ่งกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นไม่บ่อยนักในการประชุมสภาฯ เพียงแต่การนับคะแนนใหม่นี้เป็นครั้งแรกของสภานี้นับตั้งแต่มีการเปิดสมัยประชุมมา ส่วนปัญหาเครื่องการลงคะแนน โดยทั่วไปไม่ได้มีปัญหามาก โดยจากการตรวจสอบแล้วพบว่า ส่วนใหญ่ปัญหาเกิดจากบัตรของ ส.ส.นำบัตรไปเก็บไว้ปนกับสิ่งของอื่นในกระเป๋า จนทำให้แถบนับคะแนนของบัตรไม่ทำงาน แต่เมื่อมีการลงคะแนนก็จะมีเจ้าหน้าที่ของสภาฯ คอยช่วยเหลือและกำกับเพื่อแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าให้ จะไปโทษเครื่องทั้งหมดไม่ได้

วิปรัฐบาล ยันวันพุธหน้า เดินหน้าโหวตญัตติตั้ง กมธ.

วิรัช รัตนเศรษฐ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ยืนยันวันพุธหน้า(4 ธ.ค. 62) เดินหน้าโหวตญัตติตั้งคณะกรรมาธิการฯดังกล่าว และขอย้ำว่า วันนี้ในที่ประชุมมี ส.ส. แสดงตน 240 เสียง ไม่ครบองค์ประชุม ก็ไม่ใช่เกมของฝ่ายรัฐบาล เพราะทางรัฐบาลต้องการลงมติญัตตินี้ให้ผ่าน เพื่อจะได้พิจารณาญัตติศึกษาวิธีการแก้รัฐธรรมนูญต่อ จึงไม่เข้าใจว่าเหตุใดวันนี้ฝ่ายค้านจึงไม่เข้าร่วมการนับคะแนนใหม่ เพื่อให้การพิจารณาญัตตินี้เสร็จสิ้น

ประธานวิปรัฐบาล กล่าวว่า ขั้นตอนการขอนับคะแนนใหม่ ทำตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ พร้อมระบุว่า การลงมติในวันพุธหน้า วิปรัฐบาลจะพยายามดูแลให้องค์ประชุมครบ โดยได้แจ้งไปยังหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้บริหารจัดการ ส.ส. ในพรรคให้เข้าร่วมประชุม เพื่อไม่ให้สภาล่ม ซึ่งก็เชื่อมั่นว่า สภาจะไม่ล่มเป็นครั้งที่สาม โดยวิปรัฐบาลจะพยายามทำให้ดีที่สุด และจะรอลงมติพร้อมกับฝ่ายค้าน

'เทพไท' โหวตหนุนตั้ง กมธ. ตามญัตติพรรค ไม่ใช่ญัตติฝ่ายค้าน ยัน ปชป.ไร้งูเห่า

ต่อ กรณีที่ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ 6 คนลงมติสนับสนุนตั้งคณะกรรมาธิการชุดดังกล่าววานนี้นั้น เทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ไม่ได้เป็นการโหวตสวนมติของพรรค หรือเห็นด้วยกับญัตติของฝ่ายค้าน แต่เป็นการโหวตสนับสนุนญัตติของนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์  ซึ่งเนื้อหาแตกต่างจากญัตติอื่น ๆ ของพรรคร่วมฝ่ายค้าน เนื่องจากนายสาทิตย์ ต้องการให้คณะกรรมาธิการชุดนี้ศึกษาผลกระทบของคณะปฏิวัติทุกคณะ ไม่ใช่เพียงแค่ คสช.เท่านั้น อีกทั้งเรื่องดังกล่าว เป็นอุดมการณ์และจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ที่ไม่สนับสนุนวิธีการใด ๆ ที่มาจากระบบเผด็จการ  ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวความคิดในระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าคนที่มาจากประชาชนก็ใช้อำนาจของประชาชนในการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ออกมาจากคณะปฏิวัติ ไม่ใช่หมายความว่าต้องยกเลิกคำสั่งทั้งหมด แต่เพื่อกลั่นกรองและศึกษาว่ากฎหมายใดใช้ได้ ก็ใช้ต่อไป แต่หากกฎหมายใดมีผลกระทบต่อประชาชน ก็ต้องปรับปรุงแก้ไข ไม่ได้คิดเรื่องเอาคืน หรือล้างแค้นใด ๆ

“ยืนยันว่าวันนี้จะมีการโหวตอีกครั้ง พวกผมก็ยังยืนยันในจุดยืนเดิม คือ สนับสนุนให้ตั้งคณะกรรมาธิการชุดนี้ อุดมการณ์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง ยืนยันว่าไม่มีการคาดโทษใด ๆ จากพรรคร่วมรัฐบาล เพราะได้คุยกับที่ประชุมพรรคแล้ว โดยใช้เอกสิทธิ์ความเป็น ส.ส.และความเป็นเจ้าของญัตติ ถ้าไม่โหวตสนับสนุนญัตติตนเองก็ต้องตอบคำถามประชาชนให้ได้ เชื่อว่าวิปรัฐบาลจะเข้าใจ จึงย้ำจุดยืนเดิมคือเห็นด้วยกับการตั้งคณะกรรมาธิการฯ” เทพไท กล่าว

ส่วนที่ผลออกมาเป็นเชิงลบกับวิปรัฐบาลนั้น นายเทพไท กล่าวว่า มีปัจจัยอื่นด้วยที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว วิปรัฐบาลต้องนำไปคิดและวิเคราะห์เพื่อหาหนทางแก้ไข ขอยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีงูเห่า เพราะเป็นเรื่องจุดยืน แนวทาง และความรับผิดชอบต่อญัตติของตนเอง ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในคณะรัฐมนตรีด้วย เพราะตนได้อภิปรายชัดเจนว่าสนับสนุนการตั้งคณะกรรมาธิการฯ ดังกล่าว

3 ส.ส.อนาคตใหม่ ปัดเป็นงูเห่า ไม่เคยรับเงิน หลังโหวตสวนมติพรรคหลายรอบ

สำหรับประเด็นงูเห่าในพรรคการเมืองอื่นอย่างพรรคอนาคตใหม่นั้น ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ พร้อมด้วย กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี และ พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี พรรคอนาคตใหม่ แถลงเปิดใจต่อสาธารณชนครั้งแรก ภายหลังถูกกล่าวหาเป็น “งูเห่าสีส้ม” จากการโหวตสวนมติพรรคฯ

ศรีนวล กล่าว่า ไม่ได้เป็น ส.ส.งูเห่า ตามที่กลุ่มผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์บางคนบางกลุ่มกล่าวหาว่าเป็นงูเห่าของพรรคอนาคตใหม่ โดยขอสาบานต่อหน้าไฟ ด้วยสัจจะศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงเชียงใหม่ว่าไม่ได้ขายตัวด้วยการรับเงินแม้แต่บาทเดียว หรือประโยชน์อื่นใดจากพรรคการเมืองใด ซึ่งไม่เคยคิดทรยศต่อพรรคอนาคตใหม่ หรือต่อประชาชน พร้อมย้ำว่าการลงมติหลังจากนี้ จะยึดถือในสิ่งที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยไม่ได้ทอดทิ้งมติพรรค และจะยังคงอยู่พรรคอนาคตใหม่ ไม่ได้มีเจตนาทำให้ตัวเองถูกขับไล่ออกจาก แล้วไปอยู่กับพรรครัฐบาล และขอชี้แจงเหตุผลการโหวตสวนมติพรรคในบางเรื่องบางญัติติว่าได้คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน ทั้งเรื่อง พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ครอบครัว หรือ การเห็นชอบ พ.ร.ก.การโอนอัตรากำลังพลฯ

“อยากฝากถึงกลุ่มสังคมออนไลน์ที่โจมตีด้วยว่ามาทำลายคนดีที่ตั้งใจทำงานเพื่อบ้านเมืองให้เสียเกียรติศักดิ์ คนจะดีจะชั่ว อยู่ที่ตัวทำ จะสูงจะต่ำอยู่ที่ทำตัว และทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว กรรมและเวรทำแทนกันไม่ได้ และขอถามว่าตัวเองเคยทำเพื่อประเทศชาติไหมก่อนที่จะกล่าวหาคนอื่น ยังยืนยันไม่ได้อคติกัน และพร้อมเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนต่อไป” ศรีนวล กล่าว

พ.ต.ท.ฐนภัทร กล่าวว่า ไม่ได้ต้องการมีเรื่องกับใคร ขอให้ฟ้าดินลงโทษเอง และยอมรับว่านับตั้งแต่เกิดการโหวตสวนมติพรรค ก็ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารของพรรคอีกเลย ด้วยเป็นไปตามมติพรรคที่ดำเนินการ  รวมถึงไม่ทราบเรื่องโทษทัณฑ์อื่นที่ได้รับ เพราะไม่มีใครติดต่อมา

เรียบเรียง : ทีมข่าววิทยุรัฐสภา สำนักข่าวไทย และทีมสื่อพรรคอนาคตใหม่ 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net