Skip to main content
sharethis

ชาวศรีสะเกษชุมนุมคัดค้านการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 กรณีก่อสร้างโรงงานน้ำตาล พ่วงโรงไฟฟ้าชีวมวล สุดท้ายเวทีถูกเลื่อนไป เนื่องจากอำเภอไพรบึงไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ กลุ่มผู้ชุมนุมยันต้องยกเลิกโครงการเท่านั้น

25 ก.พ. 2563 เมื่อวานนี้  ที่ บริเวณด้านหน้า ที่ว่าการอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เวลา 10.00 น. กลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกษ และตัวแทนคณะกรรมการประชาชนคัดค้านโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล (คปน.) ภาคอีสาน ประมาณกว่า 300 คน ได้เดินทางมาชุมนุมกัน และมีการอภิปรายโจมตีนโยบายโรงงานน้ำตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวลก่อนยื่นหนังสือต่อนายอำเภอไพรบึง เพื่อให้ยุติกระบวนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 ที่จะเกิดขึ้น และให้ยกเลิกการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ที่ผ่านมาด้วย เนื่องจากพื้นที่มีแผนผลักดันการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลขนาด 20,000 ตันอ้อย/วัน และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 40 เมกะวัตต์ ในขอบเขตพื้นที่ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง และตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากไม่มีความเหมาะสม และให้ยกเลิกแผนผลักดันการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงาน และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด และเสนอให้บริษัทไปดำเนินการจัดตั้งโรงงานในพื้นที่ซึ่งมีวัตถุดิบอ้อย เพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มกำไรให้ชาวไร่อ้อย พร้อมประกาศให้พื้นที่ตำบลสำโรงพลันเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ ตลอดจนไม่ควรให้บริษัทมาดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในสถานที่ราชการและพื้นที่อื่นๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้ง

เอกลักษณ์ โพธิสาร คณะกรรมการกลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า เบื้องต้นจะมีการจัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียครั้งที่ 3 ต่อความคืบหน้าของการจัดทำร่างรายงานฯ ผลการศึกษาและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยทางบริษัทฯ ได้ขอใช้หอประชุมอำเภอไพรบึงในการจัดประชุม แต่ทางอำเภอไพรบึงไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่เนื่องจากอยู่ไกลจากรัศมี 5 กิโลเมตร และเสนอให้ทางบริษัทไปดำเนินการในพื้นที่ผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนที่ทางคณะกรรมการกลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกษจะยื่นหนังสือต่ อปราจิต แก้วลา นายอำเภอไพรบึง ก่อนยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผ่านนายอำเภอไพรบึง และยื่นหนังสือถึงนายกเทศบาลตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง ในประเด็นให้ยกเลิกแผนผลักดันการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลขนาด และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด

ด้านสิริศักดิ์ สะดวก คณะกรรมการประชาชนคัดค้านโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล (คปน.) ภาคอีสาน กล่าวว่า ถือว่าเป็นเรื่องดีของชาวบ้านกลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกษที่ทางอำเภอไพรบึงไม่อนุญาตให้ใช้หอประชุมในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 ทำให้บริษัทฯ ต้องเลื่อนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นออกไปโดยไม่มีกำหนด ซึ่งจากกรณีที่จะมีแผนผลักดันการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลขนาด 20,000 ตันอ้อย/วัน และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 40 เมกะวัตต์ ในขอบเขตพื้นที่ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง และตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ และจะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียครั้งที่ 3 นั้น นั้นเป็นอีกโครงการ 1 ใน 29 โรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ตามโครงการประชารัฐ ซึ่งการที่ชาวบ้านออกมาคัดค้านในวันนี้ก็เพื่ออยากให้ 1.ให้ยุติกระบวนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 และให้ยกเลิกการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ที่ผ่านมาด้วย เนื่องจากพื้นที่มีแผนผลักดันการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลขนาด และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ไม่มีความเหมาะสม 2.ให้ยกเลิกแผนผลักดันการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาล และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล และเสนอให้บริษัทไปดำเนินการจัดตั้งโรงงานในพื้นที่ซึ่งมีวัตถุดิบอ้อย เพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มกำไรให้ชาวไร่อ้อย และประกาศให้พื้นที่ตำบลสำโรงพลันเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ ตลอดจนไม่ควรให้บริษัทมาดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในสถานที่ราชการและพื้นที่อื่นๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้ง 3. .ให้ดำเนินการศึกษาสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ หรือ SEA (Strategic Environmental Assessment  เพื่อประเมินศักยภาพของพื้นที่ทั้งภาคอีสาน จากนั้นทางชาวบ้านได้ประกาศว่าถ้ามีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งต่อไปชาวบ้านพร้อมที่จะเคลื่อนไหวคัดค้านแน่นอน

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net