Skip to main content
sharethis

พรรคประชาชาติ เสนอแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.พระธรรมนูญศาลทหาร แก้ไขให้ถ้าทหารทำผิดต้องขึ้นศาลพลเรือน เหมือนข้าราชการและบุคคลทั่วไป

มติชนออนไลน์ รายงานเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563 ว่า พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ (ปช.) เปิดเผยว่า พรรค ปช.โดยนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อและคณะ ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) พระธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ว่า ร่าง พ.ร.บ.พระธรรมนูญศาลทหาร ฉบับนี้ มีหลักการและเหตุผลเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.พระธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2489 ซึ่งก่อนที่จะมีการเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมนี้ กฎหมายพระธรรมนูญศาลทหารได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาแล้วจำนวน 10 ครั้ง โดยเมื่อพิจารณาจากเนื้อหาสาระแล้วเห็นว่า กฎหมายพระธรรมนูญศาลทหารเป็นกฎหมายสบัญญัติ (Adjective law) หรือกฎหมายวิธีสบัญญัติ (Procedural law) ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงกระบวนการ หรือวิธีการเพื่อนำเอาสาระของกฎหมายสารบัญญัติ (Substantive law) อันเป็นกฎหมายที่กำหนดสิทธิหน้าที่ ตลอดจนกำหนดความรับผิดเกี่ยวกับกฎหมายทหาร หรือกฎหมายอื่นในทางอาญามาบังคับใช้แก่ผู้กระทำความผิดที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลทหาร

“การเสนอร่างได้มีการกำหนดให้แก้ไขเพิ่มเติม โดยเพิ่มความเกี่ยวกับประเภทของคดีที่บุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารเป็นผู้กระทำผิด กับบุคคลที่มิได้อยู่ในอำนาจของศาลทหารเป็นผู้เสียหาย เพื่อมิให้คดีดังกล่าวอยู่ในเขตอำนาจของศาลทหาร รวมถึงได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยเพิ่มความในบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับการโอนคดีดังกล่าว จากศาลทหารไปยังศาลพลเรือน กรณีที่การพิจารณาคดียังไม่แล้วเสร็จ แต่หากการพิจารณาเสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างนัดฟังคำพิพากษา หรืออุทธรณ์หรือฎีกาก็ให้คดีอยู่ในอำนาจของศาลทหารดังเดิม” พ.ต.อ.ทวี กล่าว

“ตามหลักนิติธรรม ความมุ่งหมายบุคคลทุกคนต้องได้รับการบังคับใช้กฏหมายอย่างเสมอภาค ซึ่งในคดีที่ทหารกระทำผิดร่วมกับพลเรือนจะดำเนินคดีที่ศาลพลเรือนหรือศาลยุติธรรม แต่ถ้าทหารกระทำผิดตามลำพังไม่มีพลเรือนร่วมกระทำผิดความผิดด้วยจะดำเนินคดีในศาลทหาร จะแก้ไขในส่วนนี้ให้ขึ้นศาลพลเรือน เหมือนข้าราชการและบุคคลทั่วไป เช่น ข้าราชการตำรวจ หรือข้าราชการอื่น ๆ แม้แต่บุคคลในกระบวนการยุติธรรม อาทิ อัยการ หรือแม้แต่ตุลาการ ถ้ากระทำผิดต้องถูกดำเนินคดี พิจารณาพิพากษาโดยศาลยุติธรรม หรือศาลพลเรือน ดังนั้นจึงเสนอแก้กฏหมายให้ทหารที่กระทำผิดกับประชาชนหรือบุคคลใดขึ้นศาลยุติธรรม เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายที่เป็นพลเมือง รวมทั้งที่เป็นโจทก์ฟ้องคดีด้วยตนเอง ทั้งที่เป็นความผิดอันยอมความได้ และความผิดอาญาแผ่นดินซึ่งเป็นความผิดอันยอมความมิได้เป็นสำคัญ” พ.ต.อ.ทวี กล่าว

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net