Skip to main content
sharethis

ศาลรธน.รับคำร้อง 'อานนท์-ภาณุพงศ์-ปนัสยา' ใช้เสรีภาพล้มล้างระบอบการปกครอง กรณีชุมนุมมธ.รังสิต สั่งให้ 3 แกนนำยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาใน 15 วัน ชี้ 'ณฐพร โตประยูร' ร้องโดยตรงต่อศาลได้ตาม รธน. ม.49 วรรคสาม

16 ก.ย. 2563 วันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องที่ ณฐพร โตประยูร ผู้ร้อง ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 โดยผู้ร้องอ้างว่าผู้ถูกร้องซึ่งประกอบด้วยคณะบุคคลกลุ่มต่างๆ จัดการชุมนุมปราศรัยเมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2563 วันที่ 9 ส.ค. 2563 วันที่ 10 ส.ค. 2563 วันที่ 20 ส.ค. 2563 วันที่ 21 ส.ค. 2563 และวันที่ 30 ส.ค. 2563 ซึ่งเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2563 ผู้ร้องยื่นร้องต่ออัยการสูงสุด (อสส.) ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคสองแล้ว ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ศาลวินิจฉัยและมีคำสั่งให้คณะบุคคลเลิกการกระทำดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 

ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าแม้ผู้ร้องขอให้ศาลวินิจฉัยว่าการกระทำของคณะบุคคลต่างๆ ในการจัดการชุมนุมปราศรัยรวม 6 ครั้ง เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 หรือไม่ ก็ตาม แต่ข้อเท็จริงตามคำร้องปรากฏว่าเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2563 ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อ อสส.ขอให้พิจารณาเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา 49 วรรคสอง เกี่ยวกับการชุมนุมปราศรัยของคณะบุคคลเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งตามคำร้องระบุว่าการชุมนุมปราศรัยในวันดังกล่าวมีผู้ปราศรัย 3 คน ที่มีการกระทำตามผู้ร้องกล่าวอ้างคือ อานนท์ นำภา ทนายความด้านสิทธิมนุษยชน ภาณุพงศ์ จาดนอก ประธานกลุ่มเยาวชนตะวันออกเพื่ประชาธิปไตย ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล แกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ปรากฎตามเอกสารแนบท้ายคำร้องหมายเลข 1 กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคสาม ที่ผู้ร้องจะยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมูญได้ 

ส่วนคำร้องตามที่กล่าวอ้างว่ามีการปราศรัยในการชุมนุมครั้งอื่นตามเอกสารแนบท้ายคำร้องหมายเลข 1 ไม่ปรากฏว่าผวู้รอ้งได้ยื่นคำร้องต่อ อสส.ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งรับคำร้องเฉพาะการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสามที่ชุมนุมปราศรัยเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2563 ไว้พิจารณาวินิจฉัยและแจ้งให้ผู้ร้องทราบ พร้อมส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องทั้งสามเพื่อยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง และเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณามีคำสั่งให้อัยการสูงสุดแจ้งผลการดำเนินการและส่งเอกสารหักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ร้องยื่นเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2563 ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net