Skip to main content
sharethis

ปชป.เสนอแก้รัฐธรรมนูญและตั้ง สสร. และไม่ใช้ความรุนแรงในการจัดการม็อบเพราะไม่สามารถแก้ปัญหาได้จริงและการจับกุมก็ทำให้เกิดสถานการณ์ "จับสิบเกิดแสน" ถวิลเห็นว่าสถาบันกษัตริย์เป็นเสาหลักค้ำยันประเทศจะทำลายไม่ได้ ชัยวุฒิ พลังประชารัฐ เสนอห้าทางออกให้รัฐบาล นายกฯ ลาออก ยุบสภา ยึดอำนาจ ทำประชามติ หรือจะอยู่เฉยๆ

27 ต.ค.2563 รัฐสภา เกียกกาย การประชุมสภาสมัยวิสามัญ หาทางออกวิกฤตประเทศ วันสุดท้าย ด้านพรรคร่วมและวุฒิสมาชิกอภิปรายต่อญัตติของฝั่งรัฐบาลทั้งสามข้อ คือ ความเสี่ยงการระบาดโรคโควิด-19 ในที่ชุมนุม การขวางและหยุดขบวนเสด็จวันที่ 14 ต.ค.ที่ผ่านมาและการชุมนุมผิดกฎหมาย

สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ส.ส.ประชาธิปัตย์ จ.ตรัง เสนอว่าเมื่อเกิดการชุมนุมโดยสงบก็ไม่ควรนำความรุนแรงเข้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา เพราะไม่สามารถแก้ไขได้จริง อย่างเช่นเหตุการณ์ หกตุลาฯ เกิดการสูญเสียชีวิต ดังนั้นการชุมนุมที่เกิดขึ้นครั้งนี้จะต้องไม่มีผู้สูญเสีย โดยที่ทุกฝ่ายต้องเคารพกฎหมายและต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม และเธอเห็นว่าการประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ นายกรัฐมนตรีควรระมัดระวังกว่านี้ในการใช้มาตรการจับกุมและดำเนินคดี ด้วยพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ นายกรัฐมนตรีคงเห็นว่ามีการจับสิบเกิดแสนซึ่งไม่ควรจะทำให้เกิดสถานการณ์แบบนี้

สุณัฐชาเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นจุดยืนของประชาธิปัตย์มาตลอด โดยแก้มาตรา 256 จะช่วยลดความตึงเครียดตรงของสถานการณ์ได้ และให้ตั้ง สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) มาพิจารณาประเด็นต่างๆ แล้วจะปิดสวิชท์ สว.หรือไม่ก็ขึ้นกับ สสร. แล้วถ้าถึงตอนนั้นการยุบสภาก็สมเหตุผลแต่จะมายุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ตอนนี้ก็ไม่เหมาะสม เพราะเธอเห็นว่าการขอให้มีการยุบสภาและให้นายกรัฐมนตรีลาออกตอนนี้โดยที่รัฐธรรมนูญยังไม่ถูกแก้ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม

ถวิล เปลี่ยนสี สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่าการแก้ไขการระบาดโควิด แม้ว่าไทยจะมีมาตรการที่จัดการได้ดี แต่การชุมนุมระหว่างหน้าฝนก้อาจจะมีการติดเชื้อได้ เรื่องขวางบวนเสด็จ และการชุมนุมเรียกร้องของผู้ชุมนุม เขาคิดว่าทั้งสามเรื่องนี้มีความเกี่ยวพันกัน การดำเนินการให้สมดุลกันระหว่างการควบคุมและการรักษาสภาพทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างยากลำบากอยู่แล้ว แต่เมื่อมีการชุมนุมก็ยิ่งทำให้ยากมากขึ้นแม้ว่าจะมีการป้องกันดีแค่ไหนก็ตามก็ทำให้ควบคุมยากมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการชุมนุมยังมีประเด็นที่ล่วงเกินสถาบันฯ เพิ่มมาอีก ซึ่งสถาบันฯ เป็นที่เคารพทั้งประเทศ และกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 

ถวิลเสนอว่าเรื่องแรกเศรษฐกิจการประคับประคองทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องยาก เขาคิดว่าควรจะถอยเพื่อให้รัฐบาลสามารถผ่านวิกฤตินี้ไปได้

ถวิลกล่าวถึงประเด็นการชุมนุมที่มีการขวางขบวนเสด็จว่าเขาอยากเตือนผู้ที่เคลื่อนไหวอยู่ว่าการแสดงออกควรเป็นไปตามกาละเทศะและให้เกียรติกับคนรุ่นก่อนๆ และเรื่องที่สองสถาบันฯ นั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นสิ่งค้ำยันประเทศนี้อยากเตือนว่าการรื้อหรือทำลายเสาหลักของบ้านเมืองลงจะทำไม่ได้เป็นอันตรายต่อชาติบ้านเมืองถึงขั้นสูงสุดทีเดียว และเขาเห็นว่าศัตรูที่แท้จริงนักการเมืองและนายทุนที่ขาดจิตสำนึกไม่ใช่สถาบันฯ และคนเหล่านี้ยังเกาะอยู่ข้างหลังและให้คนที่ออกมาเคลื่อนไหวถูกจับกุมแทน

ถวิลเห็นว่าประเด็นการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นั้น การปฏิรูปอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าทำด้วยความเกลียดแค้นจะไม่สามารถทำได้สำเร็จแต่ต้องทำด้วยความรักถึงจะทำได้ และขอประณามคนที่เป็นไอ้โม่งหรืออีแอบหลังเด็กๆ ที่รู้กันว่ามีจุดประสงค์อย่างไรต่อสถาบันฯ

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.พลังประชารัฐ อภิปรายว่าการชุมนมที่มีการเสนอสามข้อ ก่อนจะพิจารณาว่าจะรับพิจารณาข้อเสนอของบุคคลใดต้องดูที่เจตนา ใครมาด่าไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ตลอดเวลาก็เห็นได้ว่าไม่จริงใจ ในการปราศรัยของผู้ชุมนุมยังมีการพูดชัดเจนว่าใครถือหุ้นใหญ่ของไทยพาณิชย์แล้วก็เสนอให้ยกเลิกการใช้บริการไทยพาณิชย์เพื่อไม่ให้มีคนได้ประโยชน์จากธนาคาร แล้วยังปราศรัยโจมตีรัฐบาลสิบนาทีและอีกห้าสิบนาทีโจมตีสิ่งที่อยู่เหนือรัฐบาลและกล่าวหาว่ารัฐบาลเป็นหมาเขาจะทะเลาะกับเจ้าของหมา ก็เห็นกันว่าข้อเท็จจริงของการชุมนุมมีเป้าหมายอย่างไร โดยช่วงหลังยังมีการขวางขบวน ฉีกรพระบรมฉายาลักณณ์ และใช้คำหยาบคาย ไปจนถึงการเรียกตัวเองว่าคณะราษฎรนี้จะเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบไหน เป็นข้อเสนอที่เขาพูดกันแต่สภาทำเป็นไม่ได้ยิน

วัตถุประสงค์ของการเคลื่อนไหวไม่ใช่เรื่องเล็ก ชื่อของเขาหมายถึงการเปลี่ยนแปลงอะไร เมื่อมองปัญหาและความต้องการเขา ก็ต้องมาดูว่ามีวัตถุประสงค์อะไร มีการใช้โซเชียลเพื่อส่งต่อภาพบิดเบือน มีเว็บไซต์โจมตี แต่ไทยไม่มีอำนาจอธิปไตยไซเบอร์เลยทำให้ยังมีการจาบจ้วงอย่างทุกวันนี้ ต้องเอาอธิปไตยกลับมาเป็นของคนไทยจะให้คนต่างชาติเอาโซเชียลมีเดียมาทำร้ายประเทศไทยต่อไม่ได้

ทุกการเคลื่อนไหวต้องใช้เงิน เงินมาจากต่างชาติใช่หรือไม่ และนักการเมืองบางกลุ่มใช้กระแสเรื่องนี้เป็นเครื่องมือเข้าสู่อำนาจ ใช้สร้างคะแนนหาเสียงสร้างมวลชน ทราบกันดีว่าเขาไม่ได้ต้องการเป็นเพียงนายกรัฐมนตรีแต่เป็นอะไรที่มากกว่านั้น 

ชัยวุฒิกล่าวต่อว่าตนไม่เคยโกรธเยาวชนที่ออกมาเคลื่อนไหวเพราะทำไปด้วยความรักชาติ พวกเขายากลำบากยากจนหลายคนไม่มีงานทำ บางคนมีงานก็มีเงินไม่พอใช้ แต่นักการเมืองบอกเยาวชนเหล่านี้ว่าจะมีอนาคตใหม่ได้พวกเขาต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองก่อนถึงจะมีซึ่งนักการเมืองเข้าไปล้างสมองเยาวชน ดังนั้นต้องตัดโซเชียลมีเดีย เงินทุนและนักการเมืองให้ได้ แต่ถ้าหากทำไม่ได้เขาเสนอว่ารัฐบาลมี 5 ทางเลือกคือ

ทางเลือกแรก นายกรัฐมนตรีต้องลาออก แต่ก็เท่ากับยอมแพ้และยอมรับสิ่งที่คนรุ่นใหม่เสนอและให้มีการเปลี่ยนแปลงเพราะเขาไม่ได้ต้องการแค่ให้นายกรัฐมนตรีลาออก ถึงลาออกเรื่องก็ไม่จบ 

ทางเลือกที่สอง ยุบสภาซึ่งมีหลายคนเห็นด้วย แต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะก็จะมีอีกฝ่ายออกมาประท้วงอีก การยุบสภาจึงเป็นเพียงการซื้อเวลาเพื่อมาสู้กันต่อ แต่ระหว่างที่ไม่มีรัฐบาลก็จำทำให้เศรษฐกิจเสียหาย

ทางเลือกที่สาม ยึดอำนาจ นายกรัฐมนตรีก็ทำได้เพราะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมด้วย ซึ่งยึดอำนาจตัวเองได้ทุกอย่างจบทุกคนกลับบ้าน ใครไม่จบก็เรียกมาปรับทัศนคติ แล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่ก็มีบทเรียนให้เห็นแล้วรัฐบาลของถนอม กิตติขจรที่ปฏิวัติตัวเองแต่ภายหลังก็ถูกขับไล่

ทางเลือกที่สี่ ทำประชามติ ถามประชาชนว่าอยากเปลี่ยนแปลงไหม เห็นด้วยกับผู้ชุมนุมหรือไม่ ถ้าประชามติโดยมีคำถามที่ถูกต้องเหมาะสม แล้วประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ก็อาจจะเป็นทางออกแต่ก็ต้องรับความเสี่ยงว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ด้วย ก็ต้องยอมรับให้ได้

ทางเลือกสุดท้าย การทำประชามติมีความเสี่ยง อีกทางเลือกคือไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่เฉยๆ แล้วก็ดึงคนเห้นต่างมาเป็นพวกให้มากที่สุด อาจจะมีการแก้ รธน ให้ประชาชนมาร่วมแก้ปัญหาบ้านเมือง

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net