Skip to main content
sharethis

21 พ.ค. 2564 ศบค. แถลงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,481 คน เสียชีวิต 32 คน เตรียมขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินถึง 31 ก.ค. อนุญาตให้เปิดประชุมรัฐสภาวันที่ 22 พ.ค. โรงเรียนเปิดเทอม 14 มิ.ย. แต่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดยังห้ามจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา กทม. ระบาดหนักในแคมป์คนงานและชุมชนใกล้ตลาด ดีเดย์ฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนทั่วไป 7 มิ.ย.

ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 3,481 คน เสียชีวิต 32 คน

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 21 พ.ค. 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,481 คน แบ่งเป็นติดเชื้อภายในประเทศ 2,518 คน จากเรือนจำหรือสถานที่กักขัง 951 คน และติดเชื้อจากต่างประเทศ 12 คน เสียชีวิตเพิ่ม 32 คน รักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่ 42,827 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยอาการหนัก 1,248 คน ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 408 คน

รายงานสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 21 พ.ค. 2564

รายงานสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 21 พ.ค. 2564

ขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินถึง 31 ก.ค.

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ยังแถลงมติที่ประชุม ศบค. ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่า ที่ประชุม ศบค. มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นคราวที่ 12 ตั้งแต่ 1 มิ.ย.-31 ก.ค. 2564 เพื่อควบคุมโรคระบาด

เตรียมเปิดประชุมรัฐสภา พร้อมจัดสรรวัคซีนให้ 2,000 โดส

โฆษก ศบค. กล่าวถึงประเด็นต่อมาว่า ตามที่รัฐสภาจะตัดประชุมสมัยสามัญประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 22 พ.ค. 2564 ศบค. เห็นชอบมาตรการป้องกันโรคในการประชุมรัฐสภาตามที่เสนอ โดยให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการประชุม ยกเว้นผู้ควบคุมการประชุมจะผ่อนผันให้ระหว่างการอภิปราย มีกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นหน่วยงานกำกับมาตรการด้านสาธารณสุขตามที่กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมควบคุมโรคกำหนด เช่น การห้ามรวมกลุ่ม เว้นระยะห่าง และจำกัดจำนวนผู้ติดตามสมาชิกรัฐสภา พร้อมมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขฉีดวัคซีน 2,000 โดส ระหว่างวันที่ 21-25 พ.ค. 2564 สำหรับผู้ที่ทำงานในรัฐสภา

แนวทางจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร, จ.นนทบุรี, จ.ปทุมธานี, และ จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มีผลตั้งแต่ 17 พ.ค. 2564 ยังคงมาตรการห้ามใช้สถานที่จัดการเรียนการสอน ใน 17 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ใช้อาคารสถานศึกษาได้แต่ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ส่วนพื้นที่ควบคุม 56 จังหวัด ให้จัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาได้ภายใต้มาตรการที่กำหนด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังเสนอแนวปฏิบัติในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ให้เริ่มเปิดเรียน 14 มิ.ย. 2564 โดยในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดให้จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่วนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุมให้ใช้รูปแบบผสมผสานทั้งการเรียนการสอนทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และในห้องเรียน โดยโรงเรียนที่จะจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาต้องทำแบบประเมินความพร้อม และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก่อน

คุมเข้มการระบาดในกรุงเทพมหานคร

 

โฆษก ศบค. แถลงต่อว่า ในพื้นที่กรุงเทพมหานครพบผู้ป่วยหนาแน่นที่ที่พักคนก่อสร้างเขตหลักสี่ เขตดอนเมือง เขตคลองเตย, ชุมชนแออัดเขตคลองเตย, ชุมชนแออัดตลาดห้วยขวาง เขตดินแดง, ชุมชนตลาดพลอยบางรัก เขตบางรัก, และชุมชนแออัดตลาดบางกะปิ เขตบางกะปิ โดยในที่พักคนงานก่อสร้างเขตหลักสี่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อินเดีย 15 ราย ทั้งหมดอยู่ในโรงพยาบาล และมีทีมสอบสวนโรคลงไปทำงานเพื่อควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ โดยนพ. ทวีศิลป์ ยอมรับว่า โควิด-19 สายพันธุ์อินเดียทำให้เกิดการระบาดได้จำนวนมากตามที่มีรายงานในหลายประเทศ และมีรายงานว่าเข้ามาในประเทศไทยแล้ว

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีแต่งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบูรณาการ แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้สนสาธารณสุข และมอบหมายศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้ร่วมมือทำงานกับทุกภาคส่วน ทั้งกรุงเทพมหานคร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้มีการตรวจสภาวะสุขอนามัยของค่ายที่พักคนงานที่ยังไม่มีการติดเชื้อ ไม่ให้เดินทางข้ามเขตระหว่างค่ายที่พักคนงาน จัดระเบียบตลาดนัด ร้านค้าในชุมชน ดูแลสุขอนามัยของผู้ประกอบการร้านอาหารและพนักงานส่งอาหารตามบ้าน จัดระเบียบการเดินทางในระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภท และเน้นย้ำมาตรการทำงานที่บ้าน โดยให้กำกับและติดตามว่าทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการหรือไม่

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังยกประสบการณ์การควบคุมโรคระบาดในประเทศจีน ที่เมืองอู่ฮั่น 4 ข้อ ได้แก่ 1. พื้นที่ที่ยังไม่มีการระบาดต้องใช้การป้องกันอย่างเข้มงวดและดูแลเป็นพิเศษ ไม่ให้มีเชื้อเข้ามาในพื้นที่ 2. พื้นที่ที่เริ่มมีผู้ป่วยให้ใช้มาตรการการค้นหาและควบคุมการระบาดในพื้นที่ ไม่ให้แพร่เชื้อต่อไป 3. พื้นที่ที่มีการระบาดเป็นกลุ่ม ต้องควบคุมการแพร่เชื้อให้ได้มากที่สุด ป้องกันการแพร่ไปที่อื่นโดยให้การรักษาผู้ป่วยอย่างดีที่สุด 4. พื้นที่ที่มีการระบาดอย่างมาก ให้ใช้ยุทธศาสตร์ดูแลผู้ป่วยเป็นหลัก และควยคุมการแพร่เชื้อ ควบคุมการเดินทาง ให้อยู่ที่บ้านเป็นหลัก

แผนการฉีดวัคซีน

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า จะเริ่มให้ฉีดวัคซีนพร้อมกันวันที่ 7 มิ.ย. 2564 ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ 1. ระบบหมอพร้อม ที่เคยใช้เป็นระบบลงทะเบียนสำหรับผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยง จะเปิดให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 60 ปี เริ่มลงทะเบียนได้วันที่ 31 พ.ค. 2564 2. ลงทะเบียน ณ จุดบริการ ถือเป็นช่องทางเสริมจากระบบหมอพร้อม 3. กระจายวัคซีนให้กลุ่มเฉพาะ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และประชาชนกลุ่มที่มีความจำเป็น มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ โดยกลุ่มบุคคลหรือสมาคมใดที่มีเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน สามารถยื่นเรื่องให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาจัดวัคซีนและเตรียมสถานที่สำหรับฉีดให้ต่อไป

สำรับระยะในการฉีดวัคซีน ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ถึง 6 มิ.ย. 2564 เป็นช่วงทดสอบระบบ ทดสอบการลงทะเบียน และทยอยฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตามโควตาวัคซีนที่แต่ละหน่วยงานได้รับ

ระยะที่ 2 ตั้งแต่ 7 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป เริ่มการฉีดวัคซีนทั้งระบบเป็นวาระแห่งชาติ ผู้ที่จะได้รับวัคซีน ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าที่ยังไม่ได้รับวัคซีน กลุ่มอาชีพเสี่ยงติดเชื้อ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป  ผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ตัวแทนนักกีฬาที่จะเข้าแข่งขันต่างประเทศ ผู้ที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ วัยทำงานผู้มีสิทธิประกันสังคม และประชาชนทั่วไป

โฆษก ศบค. กล่าวว่า แอปพลิเคชั่นหมอพร้อมจะมีหน้าที่หลักในการจัดการจุดฉีดวัคซีนและติดตามผลการฉีดวัคซีน และเปิดให้บริการลงทะเบียนฉีดวัคซีน แต่หากมีช่องทางเดียวอาจจะเกิดคอขวด จึงเปิดให้บริการนัดหมายผ่านโรงพยาบาล อสม. และภาคเอกชน รวมถึงการลงทะเบียน ณ จุดบริการ ขณะที่บางจังหวัดอาจมีระบบลงทะเบียนของตนเอง เช่น ภูเก็ตต้องชนะ เป็นต้น

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net