Skip to main content
sharethis

สหภาพแรงงานไทรอัมพ์ฯ ร่วมประชุมกับกรรมการกองทุนเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง ก่อนที่ต่อมา กก.กองทุนฯ ปรับเพิ่มอัตราการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้สูงขึ้นจากเดิมสูงสุดเป็น 100 เท่า ของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน ชี้นี่เป็นผลพวงจากการต่อสู้เรียกร้องและต่อรองของคนงาน ขอกระทรวงอย่าอ้างเป็นผลงานนายกฯ

 

18 พ.ย.2564 เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน รายงานว่า วันนี้ (18 พ.ย.64) สหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย นำตัวแทนประชุมร่วมกับกรรมการกองทุนเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง ให้มีการพิจารณาเพิ่มปรับวงเงินช่วยเหลือระหว่างที่คนงานยังคงรอคอยเงินชดเชยเลิกจ้าง อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ 11.20 น. กระทรวงแรงงานกลับไม่เปิดประตูให้คนงานเข้าพบ ทั้งที่นัดหมายกันไว้ก่อนหน้าแล้ว

ทั้งนี้ คนงานบริษัท บริลเลียนท์ อัลไลแอนซ์ ไทย โกลบอล จำกัด และสหภาพแรงงานไทรอัมพ์ฯ ตั้งแถวถือป้ายที่มีข้อเรียกร้อง พร้อมถือกล่องบริจาครับเงินสู้คดีอยู่บริเวณหน้ากระทรวงแรงงาน ภายหลังจัดชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาลเมื่อเดือนที่ผ่านมา แต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจฟ้องข้อหารวมกลุ่มกันชุมนุมฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 

ต่อมา เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน รายงานว่า บุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการประชุมกรณีขอให้แก้ไขระเบียบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างให้ขยายอัตราการจ่ายเงินกองทุน โดยวันนี้คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซึ่งตนเองเป็นประธาน ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 15/2564 คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้มีการแก้ไขปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง เพิ่มอัตราการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้สูงขึ้นจากเดิมสูงสุดเป็น 100 เท่า ของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ทั้งกรณีค่าชดเชยและกรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย ซึ่งตัวแทนลูกจ้างบริษัท บริลเลียนท์ อัลไลแอนซ์ ไทย โกลบอล จำกัด ต่างแสดงความยินดี และขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ได้ใส่ใจและห่วงใยดำเนินการตามข้อเรียกร้องอีกทั้งข้อเสนอของลูกจ้างกลุ่มนี้ส่งผลให้ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบลักษณะเดียวกันได้รับเงินสงเคราะห์เพิ่มขึ้นด้วย

บุญชอบ กล่าวเพิ่มเติมว่า การแก้ไขปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง เพิ่มอัตราการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้สูงขึ้นจากเดิมสูงสุดเป็น 100 เท่า ของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ทั้ง 2 กรณี ดังนี้ กรณีค่าชดเชยจาก 30 เท่า เป็น 60 เท่า ของอัตราค่าจ้างรายวันขั้นต่ำสำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 3 ปี จาก 50 เท่า เป็น 80 เท่า ของอัตราค่าจ้างรายวันขั้นต่ำสำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี และ จาก 70 เท่า เป็น 100 เท่า ของอัตราค่าจ้างรายวันขั้นต่ำสำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 10 ปี ขึ้นไป สำหรับกรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย เดิม 60 เท่า เป็น 100 เท่า ของอัตราค่าจ้างรายวันขั้นต่ำ โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565 คาดว่าต้องจ่ายเงิน 59 ล้านบาท สงเคราะห์ให้กับลูกจ้างจำนวน 5,270 คน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเสนอร่างระเบียบดังกล่าวต่อประธานกรรมการและเสนอต่อสำนักงานเลขานุการคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็วที่สุด คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ก่อนปีใหม่

อย่างไรก็ตาม เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน โพสต์แย้งว่า นี่เป็นผลพวงจากการต่อสู้เรียกร้องและต่อรองของคนงาน และเป็นผลงานของคณะกรรมการกองทุนเงินสงเคราะห์ลูกจ้างที่ช่วยเหลือพวกเรา ไม่ใช่ผลงานจากน้ำใจจากนายกฯ 

ทั้งนี้การเลิกจ้างไม่บอกกล่าวล่วงหน้าของบริษัท บริลเลียนท์อัลไลแอนซ์ไทย โกลบอล จำกัด เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มี.ค.ที่ผ่านมา ทำให้ลูกจ้างจำนวน 1,388 คนตกงานทันที โดยไม่มีโอกาสทราบล่วงหน้า โดยไม่จ่ายเงินค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า วันหยุดพักผ่อนประจำปีและเงินอื่นๆ ที่ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับตามกฎหมาย เมื่อถูกนายจา้งปิดกิจการลูกจ้างได้ไปเขียนคำร้อง คร. 7 พนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สมุทรปราการ ได้สอบสวนข้อเท็จจริงตลอดจนพยานหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องและออกคำสั่ง ที่ 119/2564 เรื่อง ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาในวันทำงาน ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี โบนัสและเบี้ยขยันโดยให้นายจ้างบริษัท บริลเลียนท์ฯ จ่ายเงินต่างๆ ที่ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 242,689,862.71 บาท พร้อมดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละสิบห้าบาทต่อปีจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ขณะนี้นายจ้างยังไม่ได้จ่ายเงินค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีโบนัสและเบี้ยขยันให้กับลูกจ้าง

โดยเมื่อวันที่ 14 พ.ย.ที่ผ่านมา สหภาพคนทำงาน Workers' Union เผยแพร่ลำดับเหตุการณ์การเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานไทรอัมพ์เพื่อทวงคืนเงินชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้างไม่บอกกล่าวล่วงหน้า ให้กับคนงานจำนวน 1,388 คน ในโรงงานตัดเย็บชุดชั้นใน บริษัทบริลเลียนท์ฯ

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net