Skip to main content
sharethis

ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ เปิดผลสำรวจ คน Gen Z ที่ศึกษาปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 707 คน พบส่วนใหญ่เห็นว่าต้องยกเลิก ส.ว. แต่งตั้ง จำนวน 602 คน คิดเป็น 85.5%

 

26 ก.ย.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ก 'ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์' ของ ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ รองศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รายงานว่า เก็บข้อมูลแบบสอบถามจากคน Gen Z (ช่วงอายุ 18-25 ปี ทั้งประเทศมี 6.86 ล้านคน) ที่ศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯและทุกภาคของประเทศ จำนวน 707 คน

ข้อคำถามว่า “ท่านคิดว่า ต้องมี หรือ ต้องยกเลิก สมาชิกวุฒิสภาแต่งตั้ง” ผลการวิจัยพบว่า

1. คน Gen Z ส่วนใหญ่เห็นว่า ต้องยกเลิก ส.ว. แต่งตั้ง จำนวน 602 คน คิดเป็น 85.5% เห็นว่า ต้องมี ส.ว. แต่งตั้ง 36 คน คิดเป็น 5.1% ไม่แสดงความเห็น 66 คน คิดเป็น 9.4%

2. จากการเก็บข้อมูลเชิงลึก คน Gen Z ที่เห็นว่า ต้องยกเลิก ส.ว. แต่งตั้ง นั้นเพราะ ส.ว. แต่งตั้งไม่ได้เป็นผู้แทนของประชาชน ผู้แทนของประชาชนที่แท้จริงต้องมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน ทั้งพฤติกรรม ส.ว. แต่งตั้งในปัจจุบันก็ทำหน้าที่พิทักษ์รัฐบาลทหารเป็นสำคัญ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยและต่อการพัฒนาประเทศ ทำให้ ส.ส. และพรรคการเมืองไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการนี้ให้เป็นประชาธิปไตยที่มากขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับทัศนคติของคน Gen Z ที่ส่วนใหญ่ก็เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับเผด็จการ

3. ทัศนคติของคน Gen Z ที่เห็นว่า ต้องยกเลิก ส.ว. แต่งตั้ง นั้นสอดคล้องกับทัศนคติที่เห็นว่าผู้นำทหาร คสช. ทั้งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ไม่ใช่ผู้นำประเทศที่คน Gen Z พึงปรารถนา และไม่ได้เป็นผู้นำแบบประชาธิปไตย

4. ทัศนคติของคน Gen Z ที่เห็นว่า ต้องยกเลิก ส.ว. แต่งตั้ง นั้นสอดคล้องกับทัศนคติของคนกรุงเทพฯ ทุกช่วงวัยที่เกือบทั้งหมดไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหาร คสช. 2557


ข้อมูลพื้นฐาน

  • งานวิจัยทัศนคติของคน Gen Z ต่อ 5 ประเด็นคำถามนี้ เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 7-16 ก.ย. 2565 โดยเก็บจากมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ ภาคกลางที่ปทุมธานี นครปฐม ชลบุรี อยุธยา ภาคเหนือที่พิษณุโลก เชียงใหม่ พะเยา เชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สกลนคร ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ภาคใต้ที่นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี รวม 16 จังหวัด
  • เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม : หญิง 422 คน (59.7%) ชาย 200 คน (28.3%) เพศหลากหลาย 85 คน (12.0%)
  • โรงเรียนที่ท่านจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากเขตภูมิภาคใด : กรุงเทพฯ 173 คน (24.5%) ภาคกลาง 272 คน (38.5%) ภาคเหนือ 62 คน (8.7%) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 75 คน (10.6%) ภาคใต้ 125 คน (17.7%)
  • มีผู้ไม่ตอบคำถามในข้อนี้รวม 3 คน ผู้ตอบคำถามข้อนี้ 704 คน
     
สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net