Skip to main content
sharethis

'พิธา' หัวหน้าพรรคก้าวไกล เตือนน้ำลดหนี้ผุด จี้รัฐบาลเร่งลงไปบริหารจัดการให้น้ำลด-ฟื้นฟูอาชีพแจกจ่ายพันธุ์ข้าวประชาชน - 'วิโรจน์' ยืนยันก้าวไกลพร้อมร่วมมือผู้ว่ากทม.หาทางออกรถไฟฟ้าสายสีเขียว


พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล

27 ต.ค. 2565 ทีมสื่อพรรคก้าวไกล แจ้งข่าวว่าพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวถึงสถานการณ์การน้ำที่ยังท่วมในหลายพื้น บางพื้นที่น้ำท่วมต่อเนื่องเป็นระยะเวลาร่วมสองเดือนแล้ว หลายพื้นที่สถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้หนักว่าปี 62 หลายเท่า แต่กลับไม่เห็นท่าทีของรัฐบาลในการแก้ปัญหารวมถึงเยียวผู้ประสบภัยอย่างเป็นเรื่องเป็นราว

พิธากล่าวเพิ่มเติมว่า ในพื้นที่ภาคอีสานอย่างจังหวัดอุบลราชธานีตนได้เข้าไปเยี่ยมพี่น้องประชาชน ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าได้รับความเดือดร้อน มีความเครียดเนื่องจากพื้นที่ทำกินได้รับความเสียหาย ไม่รู้ว่าจะสามารถฟื้นได้เมื่อไร ในขณะที่น้ำท่วมทำมาหากินไม่ได้แต่รายจ่ายไม่หยุดนิ่ง ดอกเบี้ยก็ยังต้องจ่าย หลายพื้นที่ถึงแม้ว่าน้ำจะเริ่มลดแล้ว แต่ปัญหาที่ตามมาหลังน้ำลดคือปัญหาเศรษฐกิจ “น้ำลด หนี้ผุด” เพราะชาวบ้านไม่สามารถออกไปทำมาหากินได้เป็นเวลากว่า 1-2 เดือน ไร่นาและบ้านเรือนประชาชนเสียหาย

ตนเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเยียวยาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเร็ว ความจริงแล้วจนถึงตอนนี้ก็ล่าช้าไปมากเทียบกับความเดือดร้อนที่ประชาชนต้องแบกรับ โดยพรรคก้าวไกลเสนอให้นำเทคโนโลยีมาใช้ด้วยการใช้ดาวเทียมเพื่อลดเวลาในการดำเนินการ นอกจากนี้ รัฐบาลต้องดำเนินการระบุพื้นที่ให้ชัดเจนว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่น้ำท่วมชั่วคราวหรือท่วมแบบชั่วโคตร เพื่อจะได้วางแผนในการรับมือทั้งในชีวิตประจำวันและการทำการเกษตรรวมถึงสนับสนุนเมล็ดพันธุ์การการเกษตรหลังน้ำลด

สำหรับในพื้นที่ที่น้ำยังท่วมขังรัฐบาลต้องเข้าไปบริหารจัดการเฉพาะพื้นที่เพื่อระบายน้ำออกให้ได้โดยเร็ว โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลาง จ.สุพรรณบุรี อ่างทอง ส่วนพื้นที่ที่น้ำลดแล้ว รัฐบาลต้องเร่งเข้าไปฟื้นฟูการประกอบอาชีพ และแจกจ่ายพันธุ์ข้าวให้เร็วที่สุดเพื่อให้เกษตรกรที่พันธุ์ข้าวเสียหายมีข้าวสำหรับการเพาะปลูกในฤดูกาลต่อๆ ไป

นอกจากนี้พิธาระบุว่า หากได้ไปในพื้นที่ที่ประสบภัยจริงๆจะพบว่าสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนต้องได้รับการช่วยเหลือทันทีแต่รัฐบาลกลับปล่อยให้เขาลอยคอมานานเกินไป ตนไม่เข้าใจว่านายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีมหาดไทยนิ่งดูดายขนาดนี้ได้อย่างไร

'วิโรจน์' ยืนยันก้าวไกลพร้อมร่วมมือผู้ว่ากทม.หาทางออกรถไฟฟ้าสายสีเขียว

วิโรจน์ ลักขณาอดิศร อดีตผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในฐานะประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล กล่าวถึงการประชุมสภากรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาปัญหาการดำเนินการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเมื่อวานนี้ (26 ต.ค.) แม้สภากทม.ไม่รับเข้าพิจารณาว่า ตนขอชื่นชมและขอบคุณ คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่ากทม. ที่หยิบยกเอาคำสั่ง คสช.ที่ 3/2562 มาอ้าง จนนำไปสู่การตีความว่าไม่อยู่ในอำนาจของสภากรุงเทพมหานครที่จะพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมได้ ตามข้อบังคับการประชุมข้อที่ 28 วิโรจน์มีความเห็นว่า คำสั่ง คสช.ที่ 3/2562 หากพิจารณาในข้อที่ 5 ก็จะทราบว่า อำนาจของคณะกรรมการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว นั้นได้ยุติไปแล้ว และเป็นอำนาจของ รมว.มหาดไทย ที่จะแสวงหาแนวทางอื่นเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม ครม. ต่อไป

ในทางปฏิบัติแค่รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยทำหนังสือตรงให้ผู้ว่ากทม.จากนั้นผู้ว่ากทม. มีอำนาจเต็มที่จะตอบหนังสือฉบับนั้นได้เอง โดยไม่ต้องผ่านสภากรุงเทพมหานครก็ได้ แต่คุณชัชชาติเลือกที่จะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมสภากทม.สำหรับตนถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเพราะนี่คือการสร้างบรรยากาศการทำงานให้สมาชิกสภา กทม.ได้มีส่วนร่วมในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

อย่างไรก็ตามกรณีที่เมื่อวานนี้สภากทม.ไม่สามารถดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาญัตติดังกล่าวได้นั้นตนคิดว่าหากฝืนประชุมโดยที่ขัดกับข้อบังคับการประชุม เนื่องจากเห็นว่าญัตินี้อยู่ในอำนาจของผู้ว่าและคณะกรรมการตามมาตรา 44 แล้ว อาจเสี่ยงต่อการถูกร้องว่าความคิดเห็นจากที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย และจะทำให้หนังสือตอบกลับไปยัง รมว.มหาดไทย กลายเป็นอุปสรรคในการแก้ปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียว

ทั้งนี้ยืนยันว่าคณะทำงานยุทธศาสตร์ กทม.สก. พรรคก้าวไกล ยินดีอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับผู้ว่ากทม.เพื่อคลี่คลายปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียวอย่างถึงที่สุด

วิโรจน์ทิ้งท้ายว่าหากจำกันได้ที่ผ่านมาประเด็นการแก้ไขปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็นความตั้งใจ ที่ตนพยามผลักดันและต้องการจะแก้ปัญหาค่าโดยสารที่แพงเกินจริงมาโดยตลอด รวมถึงการพัฒนาเส้นทางการเดินรถไฟฟ้าที่เอื้อประโยชน์ให้นายทุน และการเก็บค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนให้ได้

หลังจากนี้คงต้องเร่งหารือว่า จะหาแนวทางอื่นในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียวร่วมกับผู้ว่า กทม.อย่างไร ทั้งกลไกของคณะกรรมการสามัญสภากรุงเทพมหานคร รวมถึงกลไกสาธารณะที่ไม่เป็นทางการอื่น และขอยืนยันอีกครั้งว่าพรรคก้าวไกลยินดีที่จะร่วมมือและสนับสนุนการทำงานร่วมกับผู้ว่ากทม.เพื่อแก้ปัญหาและรักษาผลประโยชน์ให้พี่น้องกทม.ในทุกประเด็นอย่างถึงที่สุด

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net