‘ประยุทธ์’ ประกาศ ต้านโกงทุกรูปแบบ สั่งล่า จนท.รัฐทุจริต เข้ารับโทษ ลั่น ถ้าตนโกง คงไม่กล้าสู้หน้าใคร

เนื่องในวันที่ 9 ธ.ค.ของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ไทยร่วมจัดงาน ‘พล.อ.ประยุทธ์’ ประกาศ ต้านโกงทุกรูปแบบ สั่งล่า ผู้มีอิทธิพล-จนท.รัฐทุจริต เข้ารับโทษ ลั่นถ้าตนโกงคงไม่กล้าสู้หน้าใคร

9 ธ.ค. 2565 วันนี้ (9 ธ.ค.) ที่สำนักงานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) สนามบินน้ำ หลายสำนักข่าวรายงานว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 9 ธ.ค. ภายใต้แนวคิด "ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง" โดยมีพล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์การต่อต้านคอร์รัปชั่น ภาคีเครือข่ายภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ตัวแทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

สืบเนื่องมาจากการที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ได้ประกาศให้วันที่ 9 ธ.ค.ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล และประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าร่วมเป็นรัฐภาคีในอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต เมื่อปี 2554 นับเป็นเวลากว่าสิบปีแล้วที่ไทยให้ความสำคัญ และมุ่งมั่นกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันตลอดมา

ข่าวช่อง 8 รายงาน คำพูดของ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า​ การไม่ทำ ไม่ทน และไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต ไม่ใช่ทำเฉพาะวันนี้ แต่จะต้องอยู่ในจิตใต้สำนึกของคนไทย ทุกๆ คน ในทุกๆ วัน พวกเราทราบดีอยู่แล้วว่าปัญหาคอร์รัปชันส่งผลเสียหายต่อประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ หรือ TI ได้สะท้อนว่าปัญหาการทุจริตเป็นจุดอ่อนของประเทศไทย ที่สำคัญคือปัญหาการซื้อขายตำแหน่ง การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การเรียกรับสินบน ตลอดจนการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน การไม่สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตน และความไม่โปร่งใสในการใช้งบประมาณ การทุจริตจึงเป็นภัยต่อชาติบ้านเมือง ทั้งในการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และการพัฒนาประเทศ ที่สำคัญ คือ การทำลายภาพลักษณ์ ทำลายความเชื่อมั่น ในสายตาประชาชนชาวไทย และชาวโลก ซึ่งเราจะต้องไม่ยอมให้การทุจริตเป็นมรดกบาปตกทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานอีกต่อไป

นายกรัฐมนตรี​ ยังกล่าวอีกว่า รัฐบาลให้ความสำคัญ และผลักดันให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติ สร้างกลไกการแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่อง ผลักดันให้มีการบรรจุแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ลงไปถึงการจัดทำแผนระดับรอง เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้เพิ่มช่องการรับเรื่องราวร้องเรียน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส ตรวจสอบ การทุจริตในทุกระดับ และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การติดตามนำผู้กระทำความผิดมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม-รับโทษตามกฎหมาย  โดยไม่มีข้อยกเว้นว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือผู้มีอิทธิพลในสังคมให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วขึ้น เพราะความยุติธรรมที่ล่าช้า ก็คือความไม่ยุติธรรม

นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า​ รัฐบาลจะไม่ลดละ เพื่อขจัดการทุจริตให้หมดสิ้นไป โดยพร้อมที่จะทำงานกับทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิด เปิดกว้างรับฟัง เสริมสร้างความเข้มแข็ง และคงความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ เพื่อให้โครงการพัฒนาประเทศ  การค้า การลงทุน การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในสังคม​ สามารถดำเนินไปได้อย่างเต็มศักยภาพ  ไม่ยอมให้ พลังความดีความถูกต้องพ่ายแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ

"ที่ผมพูดตรงนี้ได้เพราะจิตใจผมไม่ต้องการทุจริตอะไรทั้งสิ้น ผมถูกสอนมาผมเรียนรู้มาว่าจะต้องไม่ทุจริต ถ้าทุจริต ก็เอาหน้าไปเสนอ เอาหน้าไปให้คนมองไม่ได้ เพราะฉะนั้นที่ผมมาวันนี้ก็ดีใจได้มาพบกับทุกคนที่เกี่ยวข้อง เรื่องเหล่านี้ขอให้ช่วยกันทำแล้วเราจะได้ยืดอกเปิดหน้าเราไปทั่วโลกใบนี้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสุจริตโปร่งใส" นายกรัฐมนตรีกล่าว​

เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล รายงานระบุว่า ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวนำประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลว่า “ข้าพเจ้าพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะประพฤติปฏิบัติตน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำการทุจริต จะยึดมั่นในความยุติธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จักปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยจิตอาสา พร้อมทำความดี ด้วยหัวใจ”

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท