Skip to main content
sharethis

เลขาฯ ครม.ย้ำมติ ครม.เอกฉันท์ตั้ง 'สุพิศ' เป็นอธิบดีกรมฝนหลวงฯ แล้วแม้ว่าสัปดาห์ที่แล้ว 'ประวิตร' แย้งในที่ประชุมจนเกิดการถกเถียงกัน นอกจากนั้นหลังมีข่าวแต่งตั้งยังถูกสื่อเปิดปมทิ้งท้ายปี 65 ว่ามีหลายหน่วยงานตรวจสอบทุจริตตั้งเรื่องสอบสุพิศว่ามีเอี่ยวหรือไม่

3 ม.ค.2565 สื่อหลายสำนักรายงานว่าวันนี้เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ก่อนมีมติแต่งตั้ง สุพิศ พิทักษ์ธรรม เป็นอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามที่เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

ณัฐฏ์จารีกล่าวยืนยันว่าที่ประชุมได้มีมติเอกฉันท์ให้ตั้งสุพิศเป็นอธิบดีกรมฝนหลวงฯ ไปแล้วหลังจากเกิดกรณีการถกเถียงถึงกรณีนี้ในที่ประชุม ครม.เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา(27 ธ.ค.2565) และเป็นเรื่องปกติที่จะมีการออกความเห็นในที่ประชุม แต่มติที่ออกมาจะต้องเป็นเอกฉันท์

กรณีดังกล่าวเป็นประเด็นสืบเนื่องจากมีรายงานว่าในการประชุม ครม.ครั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการถกเถียงกันระหว่างพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ว่าจะให้ใครมารับตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงฯ หลังจากสนทร ปานแสงทอง รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรฯ ยกมือทักท้องไม่เห็นด้วยกับการตั้งสุพิศมารับตำแหน่ง

ภายหลังจุรทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยกเรื่องดังกล่าวมากล่าามาหารือว่าตนได้ติดต่อกับ รมว.เกษตรฯที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนั้นแล้วและได้รับคำตอบยืนยันการเสนอชื่อของสุพิศให้เป็นอธิบดีกรมฝนหลวงฯ

อย่างไรก็ตามพล.อ.ประวิตรแย้งว่าตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงฯ เป็นโควตาในกำกับของรัฐมนตรีพลังประชารัฐ และได้ตกลงกับเฉลิมชัยแล้วว่าจะเป็นคนอื่น ทำให้พล.อ.อนุพงษ์ออกความเห็นว่าไม่ควรยกเรื่องโควตาพรรคมาพูดกันและตามกฎหมายผู้มีอำนาจแต่งตั้งอธิบดีคือปลัดกระทรวงเกษตรฯ

สันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง พูดสนับสนุน พล.อ.ประวิตร ว่า เมื่อมีการแบ่งงานกันแล้วก็ควรให้เกียรติ รมช.ที่กำกับดูแลหน่วยงานต่างๆ ไม่เช่นนั้นจะมีรมช.ไว้ทำไม ส่วนจุรินทร์ยังยืนยันว่าเป็นสิทธิของรัฐมนตรีว่าการในการแบ่งงานในกระทรวง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจึงให้ ครม.ผ่านมติดังกล่าวไปก่อนพร้อมกับตำแหน่งอื่นๆ อีก 11 ตำแหน่งเพราะยังอยู่ในช่วงที่เปลี่ยนแปลงได้ จากนั้นหลังจบการประชุมพล.อ.ประวิตรจึงเรียก เลขาฯ ครม.และมีรัฐมนตรีคนอื่นๆ ไปร่วมพูดคุยด้วย

หน่วยงานตรวจสอบทุจริตตั้งเรื่องสอบ ‘สุพิศ’

หลังจากเกิดประเด็นดังกล่าวเมื่อ 30 ธ.ค.2565 ไทยรัฐรายงานว่า แหล่งข่าวระดับสูงของกระทรวงเกษตรฯ ได้ให้เอกสารเกี่ยวกับการตั้งเรื่องสอบสวนการทุจริตของสุพิศจากหน่วยงานตรวจสอบทุจริตหลายหน่วยงาน จากกรณีร้องเรียนว่าสุพิศปฏิบัติงานไม่โปร่งใสในช่วงปี 2565 มีมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท

แหล่งข่าวดังกล่าวระบุว่าการขึ้นรับตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงฯ ของสุพิศเป็นเรื่องไม่เหมาะสมเนื่องจากวงในต่างทราบกันดีว่าสุพิศ ถูกร้องเรียนให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบสวนทางวินัยตามระเบียบราชการทั้งจาก ปปท. สตง. ป.ป.ช. และดีเอสไอมาตั้งแต่ยังเป็นผู้อำนวยการเครื่องจักรกลของกรลประทานและในตำแหน่งล่าสุดคือรองอธิบดีกรมฝนหลวงฯ ด้วย

รายงานดังกล่าวเปิดเผยถึงข้อมูลบางส่วนในเอกสารจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ(ปปท.), กองกำกับการ 1 กองป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ป.ป.ช.ที่ส่งถึงอธิบดีกรมฝนหลวงเพื่อขอให้ตรวจสอบและขอข้อมูลรวมถึงพยานหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตภายในกรม

เอกสารของ ปปท.ระบุถึงเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมฝนหลวงฯ มีพฤติการณ์เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มเอกชน โดยมีการตั้งประเด็นว่าสุพิศเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมและมีตำแหน่งระดับใดและมีอำนาจในการดำเนินการอย่างไรใน 2 โครงการคือ

โครงการปรับปรุงที่ทำการอาคารกรมฝนหลวงฯ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ งบประมาณ 8,587,725.60 บาท

โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวง ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ 457,940,000 บาท

2. หนังสือของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางลงวันที่ 7ก.ค.2565 เป็นการขอข้อมูลจากอธิบดีกรมฝนหลวงฯ เนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนว่า กรมฝนหลวงมีการจัดซื้อเครื่องบินเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่ไม่โปร่งใส มีผู้เสนอเพียงรายเดียว และไม่มีการสืบประวัติผู้เสนอราคาซึ่งทราบว่า มีกรณีอุทธรณ์กับกองทัพไทย "ทิ้งงาน" เป็นต้น

3. ส่วนหนังสือของ ป.ป.ช. ที่ลงวันที่ 27 พ.ย.2565 ระบุว่าเป็นเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐในกรมฝนหลวงฯ การจัดซื้อเครื่องบินเล็กของกรมฝนหลวงฯ กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ฯ กรณีกรมฝนหลวงฯได้กำหนดเงื่อนไขรายละเอียดประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเครื่องบินขนาดกลางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขทางเทคนิคฯ อันเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทผู้ชนะเสนอราคา ซึ่งเป็นการมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรมเป็นเหตุให้ราชการได้รับความเสียหาย

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net