Skip to main content
sharethis

'นิด้าโพล' เผยผลสำรวจ 'คนชลบุรีเลือกพรรคไหน' กว่า 38.8% เลือก 'เพื่อไทย' ทั้งรายชื่อและแบ่งเขต ขณะที่ 'แพทองธาร' ได้ 31% ระบุชอบนโยบายและเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ส่วน 'ประยุทธ์' ได้ 18.82% ระบุซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา ขณะที่ ‘ณัฐวุฒิ-ชลน่าน’ ประสานเสียง ‘เพื่อไทย’ 300 เสียงขึ้นตั้งรัฐบาลพรรคเดียว ยันไม่มีดีลลับ ดีลเปิดเผยกับประชาชนเป็นหลัก

20 ก.พ.2566 วานนี้ (19 ก.พ.) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “คนชลบุรีเลือกพรรคไหน” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 7-14 ก.พ. 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดชลบุรี กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,100 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับคนชลบุรีเลือกพรรคไหน การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 95.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่คนชลบุรีจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 31.00 ระบุว่าเป็น แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) เพราะ ต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ชื่นชอบนโยบาย ของพรรคเพื่อไทย ขณะที่บางส่วนระบุว่า ชื่นชอบผลงานในอดีตของตระกูลชินวัตร อันดับ 2 ร้อยละ 18.82 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ) เพราะ เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา ทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบ ขณะที่บางส่วนระบุว่า จะได้บริหารประเทศอย่างต่อเนื่อง และชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา อันดับ 3 ร้อยละ 17.36 ระบุว่าเป็น พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพราะ เป็นรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ ชื่นชอบแนวคิดและวิธีการทำงาน และชื่นชอบนโยบายของพรรคก้าวไกล อันดับ 4 ร้อยละ 9.55 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 5 ร้อยละ 6.91 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพราะ เป็นคนตรงไปตรงมา พูดจริงทำจริง มีความซื่อสัตย์สุจริต ชื่นชอบวิธีการทำงาน และชื่นชอบนโยบายของพรรคเสรีรวมไทย

อันดับ 6 ร้อยละ 4.64 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) เพราะ ต้องการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาบริหารประเทศ มีประสบการณ์ด้านการบริหาร และชื่นชอบนโยบายของพรรคไทยสร้างไทย อันดับ 7 ร้อยละ 3.18 ระบุว่าเป็น อนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) เพราะ ชื่นชอบนโยบายพรรคภูมิใจไทย และชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา อันดับ 8 ร้อยละ 2.45 ระบุว่าเป็น กรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพัฒนากล้า) เพราะ กล้าคิด กล้าทำ เป็นคนมีวิสัยทัศน์ในการบริหาร และชื่นชอบแนวคิดในการทำงาน อันดับ 9 ร้อยละ 1.73 ระบุว่าเป็น ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย) เพราะ ชื่นชอบนโยบายของพรรคเพื่อไทย ชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา ขณะที่บางส่วนระบุว่า เป็นคนที่มีประสบการณ์ด้านการบริหาร อันดับ 10 ร้อยละ 1.00 ระบุว่าเป็น พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (พรรคพลังประชารัฐ) เพราะ มีความน่าเชื่อถือ ทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ต้องการสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐ และร้อยละ 3.36 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) กัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา) สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (พรรคสร้างอนาคตไทย) มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี) มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (พรรคไทยศรีวิไลย์) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (พรรครวมไทยสร้างชาติ) อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) ชวน หลีกภัย (พรรคประชาธิปัตย์) และไม่ตอบ/ไม่สนใจ

สำหรับพรรคการเมืองที่คนชลบุรีมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต ในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 38.82 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 19.55 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 16.18 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 4.73 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 5 ร้อยละ 4.55 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 6 ร้อยละ 3.82 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 7 ร้อยละ 3.27 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 8 ร้อยละ 2.64 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย อันดับ 9 ร้อยละ 2.55 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 10 ร้อยละ 1.09 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า และร้อยละ 2.80 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคกล้า พรรคสร้างอนาคตไทย พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคเศรษฐกิจไทย พรรคไทยภักดี พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคเพื่อชาติ พรรครวมพลัง และพรรคเศรษฐกิจใหม่

ด้านพรรคการเมืองที่คนชลบุรีมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 38.82 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 19.55 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 16.09 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 5.55 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 5 ร้อยละ 5.00 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 6 ร้อยละ 3.82 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 7 ร้อยละ 3.27 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 8 ร้อยละ 2.45 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย อันดับ 9 ร้อยละ 2.27 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 10 ร้อยละ 1.09 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า และร้อยละ 2.09 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคสร้างอนาคตไทย พรรคกล้า พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคไทยภักดี พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคเพื่อชาติ พรรครวมพลัง พรรคเศรษฐกิจใหม่ และพรรคเศรษฐกิจไทย

ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างทั้งหมดมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดชลบุรี ตัวอย่าง ร้อยละ 48.64 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.36 เป็นเพศหญิง ตัวอย่าง ร้อยละ 12.73 อายุ 18-25 ปี ร้อยละ 19.00 อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 22.00 อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 26.27 อายุ 46-59 ปี และร้อยละ 20.00 อายุ 60 ปีขึ้นไป

ตัวอย่าง ร้อยละ 97.18 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 1.64 นับถือศาสนาอิสลาม และร้อยละ 1.18 นับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอื่น ๆ ตัวอย่าง ร้อยละ 37.82 สถานภาพโสด ร้อยละ 59.18 สมรส และร้อยละ 3.00 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่

ตัวอย่าง ร้อยละ 23.64 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 34.91 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 12.63 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 26.27 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 2.55 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ตัวอย่าง ร้อยละ 6.73 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 24.82 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 22.45 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ ร้อยละ 3.18 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.55 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 21.82 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน และร้อยละ 5.45 เป็นนักเรียน/นักศึกษา

ตัวอย่าง ร้อยละ 25.00 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 12.36 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 32.09 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 10.09 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 3.55 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 4.73 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 12.18 ไม่ระบุรายได้

‘แพทองธาร’ ขอบคุณโพล ขณะที่ ‘ณัฐวุฒิ-ชลน่าน’ ประสานเสียง ‘เพื่อไทย’ 300 เสียงขึ้นตั้งรัฐบาลพรรคเดียว ยันไม่มีดีลลับ ดีลเปิดเผยกับประชาชนเป็นหลัก

ทีมสื่อพรรคเพื่อไทย รายงานปฏิกิริยาของ แพทองธาร โดย เธอกล่าวขอบคุณและดีใจ พร้อมระบุว่าต้องไปต่อ และต้องหาเสียง ยังพูดกับปนระชาชนว่าไม่ว่าพื้นที่ไหนบอกว่าเราเป็นคู่แข่ง สูสี เราให้ใจเท่ากัน พรรคเพื่อไทยไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่ไปได้ รวมถึงตนด้วย 

ส่วนผลโพลที่มีคะแนนนำทำให้มั่นใจว่าจะจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้หรือไม่นั้น อันนี้ถือเป็นกำลังใจ และเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับเรา เราหาเสียงแลนด์สไลด์ ก็ใจตั้งรัฐบาลพรรคเดียว จึงรู้สึกมีกำลังใจ และใกล้ความเป็นจริง อยากให้ประชาชนสนับสนุนกันต่อไป พรรคเพื่อไทยตั้งใจทำเพื่อพี่น้องจริงๆ ในการแก้ปัญหา

“กาฬสินธุ์อยู่กับเรามาตั้งแต่พรรคไทยรักไทย และเราเคยแก้ปัญหาให้พี่น้องได้จริงมาแล้ว ถ้าเรากลับมาเราแก้ได้อีกแน่นอน แต่เราทำนโยบายเพิ่มเพื่อเจาะลึกแก้ปัญหาในแต่ละจังหวัด” แพทองธาร กล่าว

ด้าน นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ถ้าพี่น้องเลือกพรรคเพื่อไทย ได้ 310 เสียง ก็สามารถตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้

ผู้สื่อข่าวถามว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา พรรคพลังประชารัฐ ระบุว่า หลังเลือกตั้งพรรคพลังประชารัฐมีโอกาสจับมือกับพรรคเพื่อไทย ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผอ.ครอบครัวเพื่อไทย กล่าวว่า เป็นเรื่องปกติทางการเมือง ถ้าพรรคการเมืองไหนกระแสตอบรับจากประชาชนสูงมากๆ ก็จะมีพรรคอื่นแสดงความพร้อมร่วมงานด้วย แต่สำหรับเราพรรคเพื่อไทย เราพูดเป้าหมายแลนด์สไลด์ ไม่มีดีลลับ ดีลเปิดเผย เราเปิดดีลกับประชาชนเป็นหลัก ถ้าเราแลนด์สไลด์ถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้

ผู้สื่อข่าวถามว่า ถ้าได้ 300 เสียง เราจะไม่จับมือกับพรรคพลังประชารัฐ ชลน่าน กล่าวว่า คะแนนจัดตั้งรัฐบาลได้คือ 300 310 เสียง ถ้าประชาชนมอบความไว้ใจอย่างนี้ก็ไม่จำเป็นต้องไปจับมือกับพรรคไหน 

เมื่อถามว่า ถ้าฝ่ายตรงข้ามมีความพยายามจับมือ ส.ว. 250 คน ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ถ้าเรามีเสียง ส.ส.ในรัฐบาล 300 เสียง เขาจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยได้ แต่บริหารไม่ได้ เชื่อว่า ส.ว.ก็ไม่เอาด้วย 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net