Skip to main content
sharethis

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เสนอแนะ 'อุตสาหกรรมภาคการบิน' ให้เน้น 'คนทำงาน' เป็นศูนย์กลาง เพื่อส่งเสริมงานที่มีคุณค่าและรับรองความยั่งยืนของภาคการบิน


ที่มาภาพ: ILO/Minette Rimando (CC BY-NC-ND 2.0)

19 พ.ค. 2566 จากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภาคการบินพลเรือนอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) จึงได้ออกข้อเสนอแนะ (Recommendation) ฉบับใหม่ ที่ย้ำถึงความจำเป็นในแนวทางที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางเพื่อรักษางานและทักษะ ตลอดจนดึงดูดและรักษาบุคลากรด้านการบิน โดยเป็นผลมาการประชุมทางเทคนิคเกี่ยวกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยั่งยืน และครอบคลุมสำหรับภาคการบินพลเรือน (Technical meeting on a green, sustainable and inclusive economic recovery for the civil aviation sector )

ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าวิธีหนึ่งในการบรรลุเป้าหมาย คือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการบริหารแรงงาน ระบบการตรวจแรงงาน และการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมถึง "วัฒนธรรมที่ยุติธรรม" นอกจากนี้จำเป็นต้องมีการลงทุนจำนวนมากเพื่ออำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมนี้ไปสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากที่ประชุมยังสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของอุตสาหกรรมการบินในการส่งเสริมหลักการพื้นฐานและสิทธิในการทำงานสำหรับทุกคน มุ่งมั่นที่จะจัดการกับความไม่สมดุลทางเพศตลอดวงจรการจ้างงาน รวมถึงผ่านการจัดหางาน ส่งเสริมโอกาสในการพัฒนา และปิดช่องว่างค่าจ้างระหว่างเพศ

ที่ประชุมขอให้ ILO กระชับความร่วมมือกับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) โดยมีข้อตกลง ILO-ICAO ซึ่งลงนามในปี 2565 เป็นพื้นฐานสำหรับภารกิจนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมเรียกร้องให้ ILO และ ICAO ปรึกษาหารือกับองค์กรไตรภาคี (ภาครัฐ ตัวแทนนายจ้าง และตัวแทนคนทำงาน) เพื่อประเมินความต้องการแรงงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับภาคการบิน โดยเน้นไปที่ประเด็นสำคัญ ๆ ในข้อกังวลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น เวลาทำงานและเวลาพักของคนทำงานในภาคการบิน

นอกจากนี้ ILO ยังได้รับการร้องขอให้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสรรหาและการรักษาพนักงานการบิน รวมถึงความเป็นไปได้ในการเรียกประชุมผู้เชี่ยวชาญหรือการแทรกแซงรูปแบบอื่นเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับคนทำงานในภาคการบิน

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะสำหรับภาคการบินนี้ ได้รับการรับรองจากผู้เข้าร่วม 140 คน ในการประชุมด้านเทคนิคเกี่ยวกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยั่งยืน และครอบคลุมสำหรับภาคการบินพลเรือน ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 เม.ย. 2566 ที่สำนักงานใหญ่ของ ILO ในเจนีวา

อนึ่งข้อเสนอแนะ (Recommendation) ของ ILO เป็นตราสารที่ไม่มีสภาพบังคับ และไม่เปิดให้สัตยาบัน หากแต่ระบุถึงวิธีการปฏิบัติด้านแรงงานเพื่อให้ประเทศสมาชิกได้พิจารณานำไปเป็นแนวทางปรับใช้ภายในประเทศ ข้อแนะมี 2 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ (1) ข้อแนะเสริมอนุสัญญา : ข้อแนะประเภทนี้มีเนื้อหาที่เป็นการอธิบาย หรือเพิ่มเติมรายละเอียดในทางปฏิบัติให้แก่อนุสัญญาฉบับนั้น ๆ เนื่องจากตัวบทของอนุสัญญาจะบัญญัติไว้เฉพาะหลักการหรือมาตรฐานเบื้องต้น เพื่อให้ประเทศสมาชิกต่าง ๆ จากทั่วภูมิภาคของโลกที่ให้สัตยาบันได้ไปออกกฎหมายหรือกำหนดแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับอนุสัญญาได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์แรงงานและภาวะเศรษฐกิจหรือสังคมภายในประเทศ ดังนั้น อนุสัญญาบางฉบับจึงต้องมีข้อแนะเสริมสำหรับอธิบายและชี้แนะแนวทางปฏิบัติ  (2) ข้อแนะที่ไม่ประกอบอนุสัญญาใด ๆ : ข้อแนะประเภทนี้เป็นเพียงตราสารที่ให้แนวทางและวิธีปฏิบัติด้านแรงงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่เรื่องดังกล่าวไม่ใช่ประเด็นด้านแรงงานที่มีความสำคัญสำหรับประเทศสมาชิกจนถึงขั้นที่ต้องออกเป็นอนุสัญญา หรือเป็นประเด็นซึ่งที่ประชุมใหญ่แรงงานระหว่างประเทศพิจารณาแล้วว่า ยังไม่สมควรมีสถานะให้บังคับใช้ได้ในรูปอนุสัญญา


ที่มา:
New recommendations call for human-centered approach in the aviation sector (ILO, 5 May 2023)
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ ILO ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) (อังคณา เตชะโกเมนท์, กลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ, สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน)


 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net