Skip to main content
sharethis

พรรคเพื่อชาติไทย พรรคพลัง และพรรคแรงงานสร้างชาติ เตรียมยื่นศาลปกครองกลาง ระงับ กกต.รับรอง ส.ส. 7 มิ.ย.นี้ รวมทั้งยื่นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เอาผิด กกต. เรื่องการทุจริต และจะยื่นศาล รธน.ให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะด้วย - มติชนออนไลน์รายงานอ้างแหล่งข่าวจาก กกต. ระบุอาจมีการเสนอให้นับคะแนนปาร์ตี้ลิสต์บางหน่วยใหม่ มี ‘คะแนนเขย่ง’ เร่งสอบ 280 เรื่องคัดค้าน

5 มิ.ย. 2566 MCOT News FM 100.5 รายงานว่า นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล หัวหน้าพรรคเพื่อชาติไทย เผยได้รวบรวมหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์แล้วโดย 3 พรรคเล็กคือ พรรคเพื่อชาติไทย พรรคพลัง และพรรคแรงงานสร้างชาติ เตรียมยื่นศาลปกครองกลางกรณีการเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 14 พ.ค.ที่ผ่านมา ไม่ชอบมาพากล เพื่อขอให้มีการไต่สวนและมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว เพื่อไม่ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรับรองรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นทางการ ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองจนกว่าคดีจะถึงที่สุด โดยจะยื่นศาลปกครองภายในวันที่ 7 มิ.ย.นี้ นอกจากนี้จะมีการยื่นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เอาผิด กกต. เรื่องการทุจริต ซึ่งจะยื่นทั้ง 2 ศาลควบคู่กัน จากนั้น จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญ ให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะด้วย

จ่อชง กกต.นับคะแนนปาร์ตี้ลิสต์บางหน่วยใหม่ มี ‘คะแนนเขย่ง’ เร่งสอบ 280 เรื่องคัดค้าน

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2566 มติชนออนไลน์ รายงานว่าสืบเนื่องจากกรณีที่ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ร้อยละ 95 เพื่อให้มีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรกและดำเนินการจัดตั้งรัฐบาล พร้อมกับระบุว่าขณะนี้มีคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง 280 กว่าคำร้อง โดยยื่นตรวจสอบว่าที่ ส.ส.ประมาณ 20 คน

ล่าสุด แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า สำหรับการประกาศรับรองผลตามขั้นตอนของกฎหมาย กกต.ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าการเลือกตั้งมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งขณะนี้คำร้องคัดค้านการเลือกตั้งมีเข้ามาประมาณ 280 เรื่อง เป็นคำร้องที่มีทั้งเรื่องหนักและเรื่องเบา บางเรื่องตรวจสอบแล้วไม่มีมูล จึงสั่งไม่รับไว้พิจารณา ส่วนคำร้องที่รับไว้พิจารณาขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนหาข้อเท็จจริง ซึ่งต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ ตรวจสอบทั้งเอกสารพยานหลักฐานจากทางผู้ร้องและเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องได้ชี้แจงข้อเท็จจริงด้วย

แหล่งข่าวระบุต่อว่า สำหรับผู้ชนะการเลือกตั้ง หรือว่าที่ ส.ส. 500 คน จากการตรวจสอบพบว่าถูกร้องเรียนให้ตรวจสอบประมาณ 20-30 คน จากทุกพรรคการเมืองที่ได้รับเลือกตั้ง ในเป็นประเด็นการซื้อสิทธิขายเสียงและการหาเสียงหลอกลวง ใส่ร้ายป้ายสี ส่วนความหนักเบาของเรื่องจะต้องดูตามข้อเท็จจริงอีกครั้ง ดังนั้น เมื่อผู้ชนะการเลือกตั้งหรือว่าที่ ส.ส.ถูกยื่นร้องให้ตรวจสอบ ตามขั้นตอน กกต.จะต้องสืบสวนข้อเท็จจริง เพราะตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 127 กำหนดว่า การเลือกตั้งทั่วไป กกต.จะประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตได้เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของเขตเลือกตั้งทั้งหมด เมื่อมีว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กว่า 20-30 คน ถูกยื่นร้องให้ตรวจสอบ จึงเป็นสาเหตุที่กกต.ไม่อาจทยอย หรือแยกประกาศผลการเลือกตั้งส.ส. บางเขตไปก่อนได้

แหล่งข่าวระบุว่า แต่ยืนยันว่ากระบวนการประกาศรับรอง ส.ส.จะเป็นไปตามขั้นตอน ไม่ชักช้าแน่นอน จะพยายามเร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามกรอบระยะเวลาภายใน 60 วัน แต่จะไม่รวบรัดป้องกันซ้ำร้อยกรณีการให้ใบส้ม นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย (พท.)

แหล่งข่าวระบุต่อว่า คาดว่าภายในสัปดาห์นี้ สำนักงาน กกต.จะเสนอเรื่องให้ที่ประชุม กกต.พิจารณาสั่งนับคะแนน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ เนื่องจากพบว่ามีบางหน่วยผลคะแนนไม่เท่ากับจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ลักษณะเหมือนกับว่าผู้มาลงคะแนนกับจำนวนบัตรตรงกัน เมื่อตรงกัน เวลานับคะแนนก็ควรจะถูกต้องด้วย ซึ่งกรณีนี้เกิดอาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการขีดซ้ำ หรือลืมขีดตอนขานคะแนน ส่งผลให้คะแนนออกมาไม่ตรงกับจำนวนคนที่มาใช้สิทธิและจำนวนบัตรเลือกตั้ง แบบนี้เรียกว่า “คะแนนเขย่ง” ไม่ใช่บัตรเขย่ง

แหล่งข่าวอธิบายว่า อย่างไรก็ตาม ตรงนี้มีความสำคัญกับคะแนนของพรรคในส่วนของ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เนื่องจากต้องนำคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้งมาคำนวณเพื่อหาจำนวน ส.ส. ทศนิยมอาจวิ่งไปวิ่งมาได้ทุกพรรค แต่ไม่ได้สั่งให้นับคะแนนใหม่ทั้งหมด จะนับเพียงบางหน่วยเท่านั้น ดังนั้น เท่ากับว่าขณะนี้จะมี 2 เงื่อนไข คือ 1.การนับคะแนนเขย่งของบัญชีรายชื่อ และ 2.การพิจารณาประกาศรับรอง ส.ส.แบบแบ่งเขต ซึ่งจะประกาศครั้งแรกได้ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ซึ่งขณะนี้ยังไม่ครบจำนวน เพราะว่ามีผู้ชนะการเลือกตั้ง หรือว่าที่ ส.ส.ถูกร้องเรียนอยู่ประมาณ 20-30 คน

“ส่วนคำร้องเรียนแบบบัญชีรายชื่อก็มีผล ถ้าในเขตเลือกตั้งนั้นผู้สมัครซื้อเสียงให้กับผู้สมัครบัญชีรายชื่อด้วย เท่ากับว่าคะแนนเขตของพรรคนั้นจะเสียไป จะมีผลเพราะคะแนนบัญชีรายชื่อมันสัมพันธ์กันทั้งประเทศ” แหล่งข่าวระบุ

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net