Skip to main content
sharethis

ผบ.ทบ. ลงนามคำสั่งยกเลิก ‘ศูนย์ธำรงวินัย’ มีผล 23 มิ.ย. 66 เพราะ ‘ความผิดฐานการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม ย่ำยีศักดิ์ศรีความป็นมนุษย์’ ที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.ป้องกันซ้อมทรมานฯ คลุมเครือ และมี พ.ร.บ.วินัยทหาร อยู่แล้ว

 

27 มิ.ย. 2566 เว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบเอกสารพบว่า เมื่อ 23 มิ.ย.ที่ผ่านมา พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้ลงนามในคำสั่งกองทัพบก ที่ 203/2566 เรื่องยกเลิกคำสั่ง ทบ. เกี่ยวกับการดำเนินการฟื้นฟูวินัยกำลังผลที่กระทำความผิดและประพฤติตนไม่เหมาะสม โดยศูนย์ดำรงวินัย ทบ. ซึ่งมีผลไปแล้วตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. 

ทั้งนี้ การยกคำสั่ง ทบ. เกี่ยวกับการดำเนินการฟื้นฟูวินัยกำลังผลที่กระทำความผิดและประพฤติตนไม่เหมาะสมโดย ศูนย์ดำรงวินัยทหารบกดังกล่าวเป็นผลมาจากเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2565 มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้เมื่อ 22 ก.พ.2566

โดย พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าวมีการกำหนดฐานความผิดออกเป็น 3 ลักษณะความผิด คือ ความผิดฐานกระทำทรมาน ความผิดฐานกระทำการที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความผิดฐานทำให้บุคคลสูญหาย

เบื้องต้น กพ.ทบ.พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการฟื้นฟูวินัยกำลังพลที่กระทำความผิดและประพฤติตนไม่เหมาะสมโดย ศูนย์ดำรงวินัย ทบ. ที่ผ่านมามีการปฏิบัติที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบปัญหาข้อขัดข้อง และเรื่องเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกาย หรือการทรมานผู้ที่เข้ารับการฝึกดำรงวินัย

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตาม พ.ร.บ.ฯ กล่าวในข้อ 2.2 มีการกำหนดความผิดฐานการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรีความป็นมนุษย์ ซึ่งยังไม่มีคำจำกัดความที่ชัดเจนว่าการกระทำลักษณะใด จะเป็นความผิดตามฐานความผิดนี้ ประกอบกับการลงทัณฑ์แก่กำลังพลที่กระทำผิดวินัยทหารมี พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 เป็นหลักเกณฑ์ในการดำเนินการอยู่แล้ว และการฟื้นฟูวินัยกำลังพลที่กระทำความผิดหน่วยต้นสังกัดสามารถดำเนินการได้โดยตรง เช่น การฝึกบุคคลท่ามือเปล่าหรือการฝึกแถวชิด เป็นต้น 

จึงเห็นสมควรเสนอเรื่องต่อ ผบ.ทบ. เพื่อยกเลิกคำสั่ง ทบ. เกี่ยวกับการดำเนินการฟื้นฟูวินัยกำลังผลที่กระทำความผิดและประพฤติตนไม่เหมาะสมโดย ศูนย์ดำรงวินัย ทบ. และให้ดำเนินการฟื้นฟูวินัยกำลังพลที่กระทำความผิดและประพฤติตนไม่เหมาะสม ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหารฯ โดยเคร่งครัดต่อไป 

สำหรับกฎการลงทัณฑ์ 5 สถาน ตามมาตรฐาน พ.ร.บ.วินัยทหาร พ.ศ. 2476 เริ่มจากเบาไปหาหนัก

1.ภาคทัณฑ์ หรือ ทำทัณฑ์บน

2. ทัณฑกรรม ด้วยการ ให้ทำงานสุขา การโยธา อยู่เวรยาม

3. กักตัวให้อยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง

4. กักขัง ถูกขังในที่ควบคุม

5. จำขัง เข้าเรือนจำทหาร ซึ่งถือว่าเป็นโทษรุนแรงที่สุดและ วินัยทหาร 9 ข้อ 

สำหรับการจัดตั้งศูนย์ดำรงวินัย ทบ. เริ่มตั้งแต่ปี 2562 สมัย พล.อ.อภิรัตน์ คงสมพงษ์ อดีต ผบ.ทบ. และมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การดำเนินการเกิดความเหมาะสม โดยการจัดตั้งศูนย์ดำรงวินัยฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการในการจัดการระวังรักษาวินัยทหาร ซึ่งมีใช่การลงทัณฑ์ แต่เป็นการฟื้นฟูกำลังพลที่กระทำผิดให้มีวินัยดีขึ้น เกิดความสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่อันจะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างความเป็นทหารอาชีพให้แก่กำลังพล ประกอบกับที่ผ่านมาการปฏิบัติของศูนย์ดำรงวินัยฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ส่งผลกระทบต่อกำลังพลที่เข้ารับการฟื้นฟูวินัยทหาร


 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net