โปรดเกล้าฯ เปลี่ยนนามหน่วย-การเรียกนามหน่วยทหารรักษาพระองค์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนนามหน่วย-การเรียกนามหน่วยทหารรักษาพระองค์ 7 หน่วย ไม่มีผู้ลงนามรับสนองฯ 

17 ส.ค. 2566 วานนี้ (16 ส.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต"เปลี่ยนนามหน่วย"และเปลี่ยนการเรียกนาม"หน่วยทหารรักษาพระองค์"

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต"เปลี่ยนนามหน่วย"และ เปลี่ยนการเรียกนาม"หน่วยทหารรักษาพระองค์"

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 8 (2) มาตรา 10 (5) มาตรา 15 และมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต"เปลี่ยนนามหน่วย" และเปลี่ยนการเรียกนาม"หน่วยทหารรักษาพระองค์" จำนวน 7 หน่วย เพื่อให้การเรียกนามหน่วยทหาร รักษาพระองค์ของกองทัพบกมีความเป็นปัจจุบันและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้

1. กองพันทหารม้าที่ 4 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เป็น กองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์

2. กองพันทหารช่างที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เป็น กองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์

3. กองพันทหารม้าที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง เป็น กองพันทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

4. กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง เป็น กองพันทหารม้าที่ 30 รักษาพระองค์ กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

5. กองพันทหารช่างที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง เป็น กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

6. กองพันทหารม้าที่ 27 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น กองพันทหารม้าที่ 27 รักษาพระองค์ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

7. กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 รักษาพระองค์ เป็น กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 รักษาพระองค์ กรมทหารปืนใหญ่ ต่อสู้อากาศยานที่ 2

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม พุทธศักราช 2566

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์