จับตาสถานการณ์ผลักดันกฎหมายละเมิดสิทธิเสรีภาพ ผลสืบเนื่องจาก 9 ปี หลังรัฐประหาร

ขบวนต่อต้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชนออกแถลงการณ์จับตาสถานการณ์การผลักดันกฎหมายละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอันเป็นผลสืบเนื่องจาก 9 ปี หลังการทำรัฐประหารและภายใต้รัฐบาล คสช.และยืนยัน 2 เจตนารมณ์ต่อรัฐบาล ภาคประชาชน และประชาสังคม

29 ก.ย. 2566 ขบวนต่อต้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชน ออกแถลงการณ์ขบวนต่อต้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชน ความว่าย้อนไปเมื่อช่วงต้นปี 2565 ในสมัยรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้พยายามผลักดัน “ร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ....” ผ่านเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี อันคาดหมายได้ว่าเป็นความพยายามของรัฐบาลไทยที่จะแทรกแซงการรวมกลุ่มของประชาชนทุกคน ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน คุกคามและกำจัดกลุ่มคนที่มีความเห็นต่างทางการเมือง กำจัดประชาชนที่เรียกร้องต่อรัฐและผู้มีอำนาจเพื่อมีส่วนร่วมทางการเมือง ขัดต่อเสรีภาพในการรวมกลุ่ม เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก จะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อบทบาทของประชาชนและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในการมีส่วนร่วม สนับสนุน และตรวจสอบการทำงานของภาครัฐภายใต้ระบอบประชาธิปไตย 

ขบวนต่อต้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชนจึงเกิดขึ้น โดยการรวมกันของผู้หญิง นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ประชาชน นักกิจกรรม ขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนต่างๆและองค์กรภาคประชาสังคม ที่มีความเห็นและเจตนาร่วมกันชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับร่างกฎหมายทำลายสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มของประชาชน โดยผลจากการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในขณะนั้นทำให้กระบวนการผ่านกฎหมายนั้นยังคงถูกชะลอไว้ อย่างไรก็ตามในระหว่างนั้น ก็ได้มีความพยายามของภาคประชาชนบางส่วนในการผลักดันร่างกฎหมายทำลายสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกฉบับอื่นๆ ซึ่งเราได้แสดงเจตนารมณ์คัดค้านกฎหมายดังกล่าวทุกฉบับ

ขณะนี้เข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลสู่การนำของ เศรษฐา ทวีสิน ขบวนต่อต้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชนยังจับตาสถานการณ์การผลักดันกฎหมายละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอันเป็นผลสืบเนื่องจาก 9 ปีหลังการทำรัฐประหารและภายใต้รัฐบาล คสช. และขบวนฯขอยืนยันเจตนารมณ์ต่อรัฐบาล ภาคประชาชน และประชาสังคม ดังนี้

1. ขบวนต่อต้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชนขอยืนยันต่อต้านร่างกฎหมาย

ทุกฉบับที่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม กำกับ และทำลายสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มของประชาชนตามกติกาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ เพื่อจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการปกป้องรักษาอำนาจรัฐ ลดทอนอำนาจและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชน และละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก การรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วมสร้างสังคมประชาธิปไตยอย่างแท้จริงของประชาชน   

2. เราจะไม่สังฆกรรมกับองค์กร ภาคี เครือข่ายภาคประชาชนใดที่พยายามผลักดันร่างกฎหมายที่ทำลายสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มของประชาชนไม่ว่าฉบับใดก็ตาม

สุดท้ายนี้ เราขอส่งเสียงไปยังเครือข่ายเพื่อนมิตรภาคประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการผลักดันกฎหมายที่ละเมิดสิทธิการรวมกลุ่มของประชาชน ได้ออกมาประกาศเจตนารมณ์และจับตาทิศทางของรัฐบาลใหม่ร่วมกัน

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท