'นิด้าโพล' เผยผลสำรวจ ส่วนใหญ่พอใจต่อบทบาท 'เศรษฐา' เยือนต่างประเทศ

'นิด้าโพล' สำรวจความเห็น 1,310 คน ส่วนใหญ่ 39.01% ไม่ได้ติดตามข่าว การเยือนต่างประเทศของ 'เศรษฐา' เลย แต่เมื่อถามถึงความพึงพอใจ ส่วนใหญ่ 46.31% ระบุค่อนข้างพอใจ เมื่อถามถึงความพอใจในบทบาทผลงานของนายกช่วง 2 เดือน ส่วนใหญ่ 36.87% ระบุค่อนข้างพอใจ 

29 ต.ค. 2566 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “สนใจเรื่องนายกเศรษฐา เยือนต่างประเทศ หรือไม่” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24-25 ต.ค. 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค  ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประเด็นที่สนใจจากข่าวการเดินทางเยือนต่างประเทศในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ของนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบ หลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจ พบว่า ร้อยละ 39.01 ไม่ได้ติดตามข่าว การเยือนต่างประเทศของนายกฯ เลย,  ร้อยละ 24.43 ระบุว่า สนใจการเข้าพบผู้นำ หรือบุคคลสำคัญในต่างประเทศ, ร้อยละ 24.35 ระบุว่าสนใจ บทบาทและผลการเยือนต่างประเทศของนายกฯ, ร้อยละ 21.83 ระบุว่า สนใจการแต่งกาย/เสื้อผ้าของนายกฯ ระหว่างเยือนต่างประเทศ และร้อยละ 19.69 ระบุว่า สนการให้สัมภาษณ์ของนายกฯ ระหว่างเยือนต่างประเทศ

เมื่อถามผู้ที่ติดตามข่าวการเดินทางเยือนต่างประเทศของนายกฯ ถึงความพอใจต่อบทบาทของนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการเดินทางเยือนต่างประเทศ พบว่า ร้อยละ 46.31 ระบุ ค่อนข้างพอใจ  ร้อยละ 23.40 ระบุ พอใจมาก,ร้อยละ 20.27 ระบุ ไม่ค่อยพอใจ และ ร้อยละ 9.39 ระบุ ไม่พอใจเลย

อย่างไรก็ตามเมื่อถามถึงความพอใจในบทบาท ผลงานของนายกรัฐมนตรี ในช่วง 2 เดือนที่ดำรงตำแหน่ง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 36.87 ระบุ ค่อนข้างพอใจ ร้อยละ 26.87 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ  ร้อยละ 18.40 ระบุ พอใจมาก ร้อยละ 13.74 ระบุ ไม่พอใจเลย และร้อยละ 4.12 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท