Skip to main content
sharethis

'เศรษฐา' แจงประเด็นไม่ยุบ กอ.รมน. ระบุพรรคเพื่อไทยไม่มีนโยบายยุบ กอ.รมน. ในการหาเสียงและไม่อยู่ในนโยบายที่ผมแถลงต่อรัฐสภา ย้ำไม่ใช่หุ่นเชิดของใคร - กอ.รมน. แจงบทบาทหน้าที่ ลั่นไม่ใช่รัฐซ้อนรัฐ ชี้หากยุบกระทบชายแดนใต้

5 พ.ย. 2566 สืบเนื่องจากกรณีที่นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ สส.ฉะเชิงเทรา พรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าววิทยุรัฐสภาถึงประเด็นการเสนอให้ยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2566 ที่ผ่านมานั้น [อ่านข่าว: สส.ก้าวไกล มอง กอ.รมน. เป็นการทำงานแบบรัฐซ้อนรัฐ]

 

 

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้โพสต์ทวิตเตอร์ชี้แจง ดังนี้:

ชี้แจงประเด็นไม่ยุบ กอ.รมน.

โจมตีว่าผมเป็นหุ่นเชิดของพรรคเพื่อไทยหรือตระกูลชินวัตรหรืออะไรก็แล้วแต่ ผมขอชี้แจงดังนี้

1. พรรคเพื่อไทยไม่มีนโยบายยุบ กอ.รมน. ในการหาเสียงของเรา และการยุบ กอ.รมน. ไม่อยู่ในนโยบายที่ผมแถลงต่อรัฐสภา

2. แต่พรรคเพื่อไทยและรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยมีความประสงค์/ความปรารถนาที่จะทำกองทัพให้ทันสมัย สอดคล้องกับความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น และในส่วนของ กอ.รมน. นั้นเราตระหนักดีว่าบทบาทการปราบปรามศัตรูของรัฐ ในยุคสงครามเย็น ได้จบลงแล้ว 

บัดนี้ในยุคของรัฐบาลพลเรือนโดยผมเป็นนายกฯ จะทำให้ กอ.รมน. มีบทบาทในการเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงทางประชาธิปไตย ปกป้องสิทธิ เสรีภาพของประชาชน และในยามวิกฤติก็พร้อมช่วยเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประชาชนด้วย

3. พรรคเพื่อไทยและรัฐบาลนี้เชื่อในเรื่องการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป ท่ามกลางความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมืองที่ยืดเยื้อมาเกือบ 20 ปี เรายืนยันไม่เลือกหนทางที่จะหักโค่นทำลายกันและกัน แต่ละเลือกวิธีประสานแนวคิด วิธีการทำงานให้เป็นคุณต่อประชาชน เพราะเราตระหนักดีว่าความต่อเนื่องของการเมืองในระบอบการเลือกตั้งคือหัวใจของประชาธิปไตยที่ยั่งยืนและสันติที่สุด

4. ผมเป็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทย หาเสียงและขอฉันทามติจากเสียงของประชาชนและรัฐสภา ไม่ใช่หุ่นเชิดของใคร โปรดอย่าดูหมิ่นประชาชนครับ

กอ.รมน. แจงบทบาทหน้าที่ ลั่นไม่ใช่รัฐซ้อนรัฐ ชี้หากยุบกระทบชายแดนใต้

5 พ.ย. 2566 ไทยรัฐออนไลน์ รายงานว่าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พล.อ.นพนันต์ ชั้นประดับ อดีตผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กอ.รมน. พร้อมด้วย พล.ท.ดนัยวัฒนา รุ่งอุทัย อดีตรองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กอ.รมน. และ พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษก กอ.รมน. ชี้แจงกรณีการเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยกเลิกพระราชบัญญัติความมั่นคง พ.ศ. 2551 และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ภารกิจการจัดการของ กอ.รมน.ที่คลาดเคลื่อนไป

พล.ต.วินธัย กล่าวถึงบทบาทของ กอ.รมน.ว่า เป็นส่วนราชการที่มีรูปแบบเฉพาะ ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ ประสานงานและประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรี เสริมการปฏิบัติหน่วยงานของรัฐ เสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของสังคม ตามมาตรา 7 ส่วนอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 15 เช่น การแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะต้องได้รับมอบหมายโดยมติคณะรัฐมนตรี และไม่ได้มีภารกิจซ้ำซ้อนหน่วยงานใด

ขณะที่ พล.อ.นพนันต์ ได้กล่าวถึงจัดการองค์กรว่าเป็นไปตามระบบราชการ และเป็นสากล เพราะการแก้ปัญหาความมั่นคง จำเป็นต้องมีการอำนวยการร่วม และบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆ หากจะยุบ กอ.รมน.นั้น ภารกิจดังกล่าวๆ ก็จะต้องโอนกลับไปยัง สมช. ซึ่งก็จำเป็นจะต้องเพิ่มอัตรากำลังคนอีก และจะเป็นภาระงบประมาณของประเทศด้วย

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net