Skip to main content
sharethis

ตรวจสอบรายละเอียด หลัง ครม.ไฟเขียว ธอส.จัดทำโครงการสินเชื่อบ้าน Happy Home กรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท  อัตราดอกเบี้ย 5 ปีแรก 3.00% ต่อปี
 

10 เม.ย.2567 วานนี้ (9 เม.ย.67) ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. รายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ ธอส. ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงการคลัง ในการสนับสนุนคนไทยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมผ่านการผ่อนชำระเงินงวดที่เหมาะสมกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยต่ำใน “โครงการสินเชื่อบ้าน Happy  Home” กรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อ หรือ ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยในระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 ปีแรก เพียง 3.00% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดนาน 40 ปี ผู้ที่สนใจสามารถรับรหัสเข้าร่วมโครงการ ผ่าน Mobile Application : GHB ALL GEN ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. และยื่นขอสินเชื่อที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ 

กมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธอส. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ให้ ธอส. จัดทำ “โครงการสินเชื่อบ้าน Happy Home” กรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อบ้าน ห้องชุด (คอนโดมิเนียม) ปลูกสร้าง และเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย (ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด) ในระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 ปีแรก เท่ากับ 3.00% ต่อปี ปีที่ 6-7 เท่ากับ MRR-2.00% ต่อปี ปีที่ 8-9 เท่ากับ MRR-1.50% ต่อปี ปีที่ 10 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้ารายย่อยเท่ากับ MRR-0.75% ต่อปี ลูกค้าสวัสดิการเท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยสำหรับซื้ออุปกรณ์ฯ เท่ากับ MRR (อัตราดอกเบี้ย MRR ของ ธอส. ปัจจุบันอยู่ที่ 6.90% ต่อปี) พิเศษ!! ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900 – 2,300 บาท) 

อัตราดอกเบี้ย

ปีอัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 - ปีที่ 5 = 3.00% ต่อปี
ปีที่ 6 - ปีที่ 7  = MRR-2.00% ต่อปี
ปีที่ 8 - ปีที่ 9 = MRR-1.50% ต่อปี
ปีที่ 10  จนถึงตลอดอายุสัญญา   
กรณีรายย่อยทั่วไป = MRR-0.75% ต่อปี
กรณีสวัสดิการหักเงินเดือน= MRR-1.00% ต่อปี
กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์ฯ    = MRR

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)

กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท 
- กรณีลูกค้าสวัสดิการ           = 4.259%
- กรณีลูกค้ารายย่อย             = 4.317%
- กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ               = 4.500%
กรณีวงเงินกู้เกิน 1.5 ล้านบาท 
- กรณีลูกค้าสวัสดิการ           = 4.282%
- กรณีลูกค้ารายย่อย             = 4.339%
- กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ               = 4.523%
 

หมายเหตุ :

  1. MRR ตามประกาศธนาคาร
  2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR) 
    อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ghbank.co.th/product-detail/happy-home-2567 

“โครงการสินเชื่อบ้าน Happy Home เป็นโครงการที่สานต่อจากโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (บ้านล้านหลัง) ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้าทั้ง 3 ระยะ โดย ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567 มีลูกค้าเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 89,180 บัญชี คิดเป็นวงเงินสินเชื่อสูงถึง 75,685 ล้านบาท  ธอส. จึงพร้อมเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเพิ่มขึ้นต่อไป ด้วยการสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยในเงื่อนไขผ่อนปรนให้สามารถจัดหาที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองให้สอดคล้องกับคุณภาพชีวิตและความเหมาะสมของรายได้ โดยกลุ่มผู้มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาท พิจารณาเกณฑ์รายได้ ไม่เกิน 1 ใน 2 ของรายได้สุทธิต่อเดือน ทั้งนี้ ส่วนกลุ่มผู้มีรายได้ต่อเดือนเกิน 25,000 บาท เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด” กมลภพ กล่าว

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วม “โครงการสินเชื่อบ้าน Happy Home” ธนาคารเปิดให้รับรหัสเข้าร่วมโครงการได้พร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 2567 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ผ่าน Mobile Application : GHB ALL GEN พร้อมสมัคร Line GHB Buddy และรับรหัส 6 หลัก เพื่อนำมาประกอบการยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 2567 เป็นต้นไป และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2568 หรือก่อนกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหาก ธอส. ให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินโครงการแล้ว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net