พยาบาลวิชาชีพ 'ลูกจ้างชั่วคราว'ทวงสัญญาบรรจุเป็น 'ข้าราชการ' - คนทำงาน ตุลาคม 2555