คนทำงาน มกราคม 2556: อีก 25 ปี หุ่นยนต์ทำงานแทนคน?

วารสารคนทำงาน มกราคม 2556

ดาวน์โหลดอ่านได้ใน iPad, iPhone และระบบ Android รวมทั้งเปิดอ่านในคอมพิวเตอร์

ได้ที่เว็บไซต์ www.ebooks.in.th/ebook/12224/วารสารคนทำงานมกราคม_2556/