อเล็กซานเดอร์ โกร์บิง

กรณีเยอรมนีดำเนินการอายัดเครื่องบินพระราชพาหนะ, 15 ก.ค. 54
http://www.prachatai3.info/journal/2011/07/36051

ทำอย่างนี้เหมือนประกาศสงครามก

ทำอย่างนี้เหมือนประกาศสงครามกันแล้ว

ถ้าเป็นเขมรก็ต้องส่งเครื่องบินรบไปถล่ม

ถ้าเยรมันเท่าเทียมกับสยาม

ก็จะส่งทหารราบไปยึดกรุงเบลอลิง

มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่

ประชาชนต้องการความจริง

100 ละ 100

เต็มร้อย

ก่อนที่ต้องไปตายในสนามรบ

เพื่อรักษาศักดิ์สีประเทศสยาม

ประกาศด่วน