สนธิ ลิ้มทองกุล

"สนธิ" ชี้แดงขออภัยโทษ "แม้ว" ฝีมือปชป.ดองเรื่องไว้ ย้ำปล่อยให้สู้กันเอง
http://manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9540000117250