ธี ธีรชัย

"ขณะนี้อยู่ในห้วงเวลาของอำนาจเผด็จการอย่างเต็มที่ แต่ที่พวกเราออกมานั้น ต้องการให้เห็นว่ามันยังมีสปิริตของความเป็นประชาธิปไตยหลงเหลืออยู่ คนไม่ได้คล้อยตาม คสช.ทุกคน เราแค่รักษาพื้นที่ที่คนเห็นต่างกันได้ก็เท่านั้น เพื่อให้ประชาธิปไตยเดินหน้าต่อไปได้ในอนาคต ไม่ให้เราเคยชินกับอำนาจเผด็จการ"

นักศึกษากลุ่ม ศนปท.ผู้ถูก คสช.ควบคุมตัว กล่าวถึงเหตุที่ออกมากินแซนด์วิช
http://prachatai.org/journal/2014/07/54444