พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

"..สิ่งที่ผมกลัวเป็นห่วงที่สุดก็คือทุกคนมัวแต่มองอย่างเดียวว่าจะถูกจำกัดสิทธิ์ วันนี้จำกัดสิทธิ์อะไรบ้างหรือยัง จำกัดอะไรบ้างหรือยัง"
 
นายกฯ ตอบคำถามต่อประเด็นที่ ครม. อนุมัติหลักการ ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์, 20 ม.ค.58
http://www.prachatai.com/journal/2015/01/57484