เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์

"ขอให้รางวัลโกมลคีมทองทุกๆ ปี จากนี้ไปจงเป็นแรงบันดาลใจให้กับประชาชนลุกขึ้นมาต่อต้านเผด็จการทหารมากยิ่งขึ้น เพื่อปักหลักลงไปให้ชัดว่ารัฐประหาร คือความสามานย์ของชนชั้นนำที่กดหัวประชาชน"
 
เจ้าของรางวัลบุคลเกียรติยศ ของมูลนิธิโกมลคีมทอง ประจำปี2558 ด้านสิ่งแวดล้อม
http://prachatai.org/journal/2015/02/58047