เอนก เหล่าธรรมทัศน์

"..ผมย้ำว่า ไม่ได้ให้เขาทิ้งจุดยืนทางการเมือง แต่ขอให้มาสู่สันติวิธี”

ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง กล่าวหลังได้นำคณะเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังคดีการเมืองที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ โดยเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังในคดีปี 2552, 2553, 2557 รวม 19 ราย ไม่รวมผู้ต้องขังในคดี 112
http://prachatai.org/journal/2015/02/58076