ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ

"จุดยืนของประชาชนกับผู้มีอำนาจหรือเผด็จการแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เพราะเผด็จการใช้ชัยชนะสร้างความชอบธรรม แต่ประชาชนใช้ความชอบธรรมสร้างชัยชนะ ดังนั้น ชัยชนะของประชาชนต้องอยู่บนความชอบธรรมเสมอ เราเห็นว่า 7 สิงหาคมคือโอกาสที่ความชอบธรรมจะชนะได้ เราจึงพร้อมจะอดทนและรอคอย ขอให้รัฐบาลใช้ความอดทน และให้ทุกอย่างเดินหน้าไปด้วยความชอบธรรมเช่นกัน"
แกนนำ นปช.
http://www.posttoday.com/politic/436022