อธึกกิต แสวงสุข

"หน้าที่สื่อจึงไม่อาจอยู่ในกรอบ แต่หน้าที่สื่อคือการถกเถียงเพื่อสร้างสิ่งใหม่ ทำให้สังคมเปลี่ยนแปลง”

คอลัมนิสต์เจ้าของนามปากกา ‘ใบตองแห้ง’ กล่าวโต้ประกาศ 5 ข้อสื่อไม่ปลอดภัยฯ ของกองทุนสื่อสร้างสรรค์ฯ, 17 ก.ค.2561
https://prachatai.com/journal/2018/07/77869