แถลงข่าวเปิดตัวเครือข่ายประชาชนที่ต้องการการเลือกตั้งที่เสรี เป็นธรรม และมีผลในทางปฏิบัติ" (FFFE - Free, Fair & Fruitful Election)

Event Date: 
Tuesday, 9 October, 2018 - 10:30

9 ตุลาคม นี้ เวลา 10.30 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอกคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

พื้นที่ประชาสัมพันธ์