การเสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 199 นโยบายที่อยู่อาศัยของรัฐบาลในอนาคต

Event Date: 
Thursday, 31 January, 2019 - 12:30

การเสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 199 นโยบายที่อยู่อาศัยของรัฐบาลในอนาคต วันพุธที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 12:30-17:45 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ด้วยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้กำหนดจัดเสวนาครั้งที่ 199 เรื่อง นโยบายที่อยู่อาศัยของพรรคการเมือง การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2562 พรรคการเมืองต่างๆ จะมีนโยบายที่ส่งเสริมการพัฒนาตลาดที่อยู่อาศัย ตลาดอสังหาริมทรัพย์ และ การพัฒนาเมืองอย่างไรในอนาคต เพื่อเป็นการรณรงค์การสร้างสรรค์นโยบายที่ดีสำหรับประชาชนและประเทศชาติ เพื่อหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ สถาบันการเงินที่อำนวยสินเชื่อ ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ และที่สำคัญประชาชนผู้บริโภคจะได้ประโยชน์โดยตรง อนึ่งงานเสวนาครั้งนี้มูลนิธิประเมินฯ จะเชิญนายกสมาคมและกรรมการสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายมาฟังนโยบายของพรรคต่างๆ ด้วย

กำหนดการ
12:30 ลงทะเบียน
13:00 เปิดการเสวนา/แนะนำมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
13:15 แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยในอนาคต และ
นโยบายที่ควรจะเป็นเพื่อการส่งเสริมตลาดอสังหาริมทรัพย์
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานก่อตั้ง มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
13:45 แนวความคิด การกำหนดนโยบายด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดย พรรคพลังประชารัฐ
นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ หรือผู้แทน
14:15 แนวความคิด การกำหนดนโยบายด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดย พรรคอนาคตใหม่
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ หรือผู้แทน
14:45 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง
15:00 แนวความคิด การกำหนดนโยบายด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดย พรรคประชาธิปัตย์
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หรือผู้แทน

15:45 แนวความคิด การกำหนดนโยบายด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดย พรรคเพื่อไทย
พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ รักษาการแทนหัวหน้าพรรคเพื่อไทย หรือผู้แทน
16:15 แนวความคิด การกำหนดนโยบายด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดย พรรคชาติไทยพัฒนา
นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา หรือผู้แทน
16:45 แนวความคิด การกำหนดนโยบายด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดย พรรคภูมิใจไทย
นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย หรือผู้แทน
17:15 แนวความคิด การกำหนดนโยบายด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดย พรรคประชาชาติ
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ หรือผู้แทน
17:45 สรุปและปิดการเสวนา
ลงทะเบียน : https://www.thaiappraisal.org/thai/monthly/monthly.php?event=1

พื้นที่ประชาสัมพันธ์