เสวนาหัวข้อ "ทุนนิยมวิพากษ์ในวรรณกรรมไทย"

Event Date: 
Monday, 11 November, 2019 - 13:00

เสวนาหัวข้อ "ทุนนิยมวิพากษ์ในวรรณกรรมไทย" ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร. เสาวณิต จุลวงศ์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ โดยมี อ. ดร. เอกสิทธิ์ หนุนภักดี จากสาขาวิชาสังคมวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มาร่วมพูดคุย "วิพากษ์" ทั้งทุนนิยม วรรณกรรมไทย และงานวิจัย จากมุมมองของนักวิชาการต่างสาขา

พบกันวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายนนี้ ที่ห้อง 211 คณะศิลป์ศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น.

พื้นที่ประชาสัมพันธ์